kaffedrönare

Teckning ur serien Dilbert. En drönare med en mugg kaffe hängande under kommer flygande bakom Dilbert.
Beklagar, IBM – Wally var först.

(coffee drone) – en drönare som på kafé eller annan plats för kaffedrickande kan upptäcka att någon beställer kaffe och sedan serverar kaffet. Den kan också förutse när någon vill ha påfyllning. IBM fick i augusti 2018 patent på en kaffedrönare i USA. IBM påpekade då att ”alla uppfinningar blir inte kommersiella produkter”.

[flyg] [kaffe] [kuriosa] [ändrad 11 december 2019]

Java Beans

Java-baserat sätt att sammanställa program som ska köras i nät genom att använda mindre del­program, beans. Utvecklat av Sun†, numera del av Oracle. – Java Beans lagras på servrar och skickas till användarnas datorer först när de ska användas. Efter­som Java fungerar på alla vanliga dator­typer och operativ­system fungerar detta arbets­sätt även i blandade mil­jöer. – Se Oracles webb­sidor. – Läs också om Enterprise Java Beans.

[programmering]

Espresso book machine

en maskin för beställtryck (print-on-demand) från amerikanska företaget Ondemandbooks. – Affärsidén är att maskinen ska finnas där de bokköpande kunderna finns – bokhandlar, kaféer, museer – och att den ska kunna skriva ut enstaka exemplar av böcker ur ett stort sortiment medan kunden väntar. Ma­skinen, baserad på en avancerad laserskrivare, trycker och binder en bok på tre fyra minuter. – Espresso book machine är kopplat till ett nätbaserat system, Espressnet (länk), med böcker som kan tryckas. Böckerna är lagrade som pdf‑filer. Böckerna kan tryckas i olika format och är, enligt företaget, omöjliga att skilja från böcker tryckta i vanliga tryck­e­rier. – Se ondemandbooks.com.

[tryckning] [ändrad 6 mars 2018]

JavaScript

ett skriptspråk för program som ska kunna köras i webbläsare, bakas in i HTML‑kod och köras på webbservrar. JavaScript ska inte förväxlas med programspråket Java. – JavaScript används för att ge webbsidor föränderligt utseende och för att göra dem interaktiva med klickbara knappar och liknande. Språket används också för programmering av annat än webb­sidor. Det är i slutet av 2010‑talet ett av världens mest använda programspråk. – JavaScript utvecklades på Netscape† av Brendan Eich (på Twitter), och lanserades 1995. Det skulle ha hetat LiveScript, men det fick namnet JavaScript vid lanseringen, som skedde i samarbete med Sun† (numera del av Oracle). Följden blev sammanblandningar av JavaScript och Java. Micro­soft lanserade senare en variant med namnet Jscript. – Varumärket Java­Script tillhör Oracle, men JavaScript vidareutvecklas inom Mozilla‑projektet, se denna länk.

[programspråk] [ändrad 27 juni 2020]

Java

ett programspråk från Sun†, numera Oracle. – Sedan 1990-talet är Java ett av världens vanligaste program­­­språk, kanske det mest spridda. Det är också en plattform för program­­utveckling. – Java utvecklades för att man skulle kunna skriva utrymmessnåla program som kunde hämtas och exekveras av webbläsare, och som fungerade oberoende av datortyp och operativ­­system. Numera an­vänds det för all slags programmering och program­utveck­ling. – Java lanserades 1994, och blev snabbt mycket spritt. Det utveck­lades av James Gosling (blogg) i ett projekt som leddes av Bill Joy. Den framgångsrika marknadsföringen sköttes av Kim Polese. – I grunden är Java ett objektorienterat språk som har rensats från de flesta påstådda nack­­del­ar­na med C++. Ett Java­­program kan i teorin köras på alla slags datorer utan ändringar. Men för det krävs att datorn har en virtuell maskin, se Java virtual machine, instal­le­rad för att köra koden. – Både privatpersoner och företag får använda Java i stort sett fritt, men Oracle äger varu­märket Java och speci­fi­ka­­tionerna. (Microsoft hade länge en egen variant av Java, men tvingades 2001 att sluta till­verka Javaprodukter.) – I november 2006 släppte Sun det mesta av käll­­koden till Java som öppen källkod med licensen GPL. – Läs också om Glass­­fish. – Det finns många pro­dukter och varu­­märken som är knutna till Java, och det finns också andra program­­språk som bygger på Java. – Se Oracles webbsidor.

[programspråk] [ändrad 8 december 2017]