Application configuration access protocol

(ACAP) – ett överspelat protokoll för samordning av information på flera datorer. ACAP gjorde det möjligt för en användare att ha samma inställningar och samma adressbok på flera datorer. ACAP utvecklades på 1990-talet och reglerades i två RFC (RFC 2244†, upphävd av RFC 6075, och RFC 2245†, upphävd av RFC 4505) från internets tekniska ledningsgrupp IETF. ACAP ansågs genomtänkt men svårt att använda.

[inaktuellt] [informationshantering] [personliga data] [rfc] [ändrad 12 januari 2020]

iCalendar

ett standardformat för överföring av information mellan datoriserade kalendrar. – iCalendar används i stället för det äldre vCalendar i de flesta nyare kalenderprogram. iCalendar ska inte förväxlas med Apples kalenderprogram iCal, som sedan 2013 bara heter Calendar. – Läs mer i Wikipedia.

[personliga data] [ändrad 21 oktober 2021]

Flock

  1. – en nerlagd webbläsare, anpassad till sociala nätverk. Den första versionen av Flock kom 2005. I april 2011 med­delades att pro­dukten avvecklas och att de server­­baserade tjänster som var knutna till webbläsaren läggs ner. Flock hade inbyggda funktioner för sociala nät­verk, mikro­bloggar, vanlig bloggning samt delning av bilder och bok­­märken med andra an­vändare. Läs mer i Wikipedia;
  2. – app för kryp­te­rad syn­­kro­ni­­se­ring av kon­tak­ter och ka­lend­rar. Lan­se­ra­des i sep­tem­ber 2014 av Open Whisper Systems (länk).

[kryptering] [nerlagt] [personliga data] [webbläsare] [ändrad 19 april 2021]

Newton

Hand som håller en Apple Messagepad.
MessagePad, mer känd som Newton.

ett nerlagt system för person­liga digitala assis­tenter (PDA:er), utvecklat av Apple i början av 1990‑talet. Det lades ner 1998. – Newton‑systemet var avsett för penndatorer utan tangentbord. Det hade automatisk tydning av text som skrevs för hand på bildskärmen med en speciell penna. Newton hade också integrerad hantering av information: uppgifter i anteckningar, kalender och adressbok hanterades som en enda data­bas, en freeform database. – Apples egna Newton‑handdator hette egentligen MessagePad, men kallades oftast för Newton. De såldes från 1993. MessagePad var helt skild från Macintosh. – Även andra före­tag tillverkade handhållna datorer baserade på Newton. – Newton‑satsningen lades ner av Steve Jobs† våren 1998. Då hade den mindre och enklare Palm† börjat ta över marknaden för PDA:er. – Newton började som projektet Knowledge navigator† på initiativ av Apples dåvarande chef John Sculley. – Newton-systemet var troligen alltför långt före sin tid. Begränsningar i processorkapacitet och minne gjorde det svårt att få de krävande programmen att fungera bra. Mycket av det som ingick i Newton har senare förverkligats i smarta mobiler och surfplattor.

[datorer] [it-historia] [nerlagt] [personliga data] [ändrad 1 maj 2020]

Outlook

Microsoft Outlook – ett program för hantering av e-post och per­son­lig information. Out­look inne­håller bland annat en e‑post­klient, en ka­lender och en adress­bok. Outlook ingår i Microsoft Office, och finns för Windows och Mac. – Se Micro­softs webb­sidor (länk). – Out­look Express var en liknande, men helt separat program­svit som spreds till­sammans med Internet Explorer från 1995, och som av­veck­lades i mitten av 00‑talet. Det var alltså inte en bantad variant av Micro­soft Outlook. – Out­look.com är från 2012 varumärke för Micro­softs gratis e‑post­tjänst, som har ersatt Hotmail†.

[personliga data] [ändrad 21 maj 2019]

MobileMe

avvecklad avgifts­belagd tjänst för Mac­-användare med bland annat synkronisering av adress­bok och kalender. – Den har ersatts av Apples tjänst iCloud. – Be­slutet att avveckla MobileMe blev känt under 2011, och den 30 juni 2012 stängdes MobileMe slutgiltigt. – MobileMe lanserades 2008 under det namnet. Tidigare hade Apple erbjudit liknande tjänster under namnen iTools (från år 2000) och .Mac (DotMac) från 2002. (Se också det äldre eWorld.) – MobileMe erbjöd synkronisering av adressbok och kalender, lagrings­utrymme på nätet, en tjänst för att spåra datorn om den blev stulen, foto­album som kan visas för andra, publicering av webb­sidor, chatt samt möjlighet att synkronisera även med Windows. Tjänsten var relativt dyr, och blev aldrig blivit särskilt populär.

[nerlagt] [personliga data] [ändrad 12 november 2018]

Google Now

tidigare namn på tjänst som tillhandahåller personlig information anpassad till tid och plats. Ingår som app i operativsystemet Android, version 4.1 och senare. Från 2015 har Google slutat använda epitetet Now. Tjänsten ingår i stället i appen Google App. – Google Now tillhandahåller nyheter, sport, väder, restider, tidtabeller, restauranger i närheten, menyer och annat och anpassas till användarens beteende och preferenser. Det är en personlig digital assistent som påminner om Apples vision Knowledge navigator†. Google Now har kritiserats för att det kartlägger användarens beteende i detalj. – Se Googles webb­plats.

[appar] [personliga data] [ändrad 26 juli 2017]

Sidekick

  1. – en smart mobil som säljs i USA av operatören T‑Mobile. Den hade ursprungligen en speciell form med en svängbar bildskärm som täckte ett litet tangentbord när det inte används. Numera är bildskärmen ett lock över tangentbordet. Sidekick använde från början ett operativsystem från företaget Danger†, som senare köptes upp av Microsoft och avvecklades. 2016 säljs en modell med Android. – Se t‑mobile.com/brand/sidekick. – Sidekick marknadsfördes först som hiptops (”höftdatorer”) i analogi med laptop;
  2. – ett av de första programmen för personlig informationshantering, släppt 1983 av företaget Borland för MS‑DOS. – Sidekick lästes in i arbetsminnet och kunde ligga kvar där under hela passet, även om användaren arbetade med andra program, och det aktiverades med en knapptryckning. (Normalt på den tidens persondatorer kunde man annars bara köra ett program åt gången.) Sidekick hade en kalender, en adressbok, en enkel ordbehandlare, en räkneapparat, en nummerslagare och en ASCII-tabell. Pro­gram­met vidareutvecklades i olika former fram till 1999. – Rättigheten att använda varumärket Sidekick köptes sedan av Motorola, som sedan hyrde ut namnet till Danger† för en speciell typ av mobiltelefon (se ovan). – Se också Sidekick Museum (länk).

– En sidekick är en så kallad vapendragare – drabant, ständig följeslagare. I underhållning är det en bisittare – en närvarande men underordnad kompanjon till programmets huvudperson.

[it-historia] [mobilt] [personliga data] [ändrad 11 januari 2019]

Chandler

en personlig informationshanterare (e‑postprogram, adressbok, kalender med mera), skriven i öppen källkod. I praktiken nerlagd sedan 2009. – Programmet utvecklades med början 2002 inom Open source applications foundation (av allt att döma också nerlagd), grundad av Mitch Kapor. Bland utvecklarna fanns Andy Hertzfeld. Version 1.0 blev klar 2008 efter många års arbete, och kunde då laddas ner från chandlerproject.org. – Chandler blev inte särskilt spritt, och arbetet har i praktiken legat nere sedan 2009, då de anställda sades upp. – Chandler fungerade i Windows, Linux och på Mac. En uppföljare, Chandler2, på­börjades 2009, även den nerlagd eller vilande. – Programmet var uppkallat efter författaren Raymond Chandler (1888—1959, se Wikipedia). – Utvecklingen av Chandler beskrevs i boken Dreaming in code från 2008, skriven av Scott Rosen­berg, se dreamingincode.com (nere i oktober 2020 – arkiverad).

[nerlagt] [personliga data] [ändrad 1 oktober 2020]