pekdator

(touch screen computer) – dator som kan styras genom att man vidrör skärmen med en eller flera fingrar. Fingertoppen ersätter musen. (Pekdatorn kan, men behöver inte, också ha ett vanligt tangentbord eller virtuellt tangentbord.) – Ordet pekdator används främst om större stationära datorer som är tillgängliga för allmänheten för, till exempel, turistinformation. De är vanliga datorer med pekskärm. – Dåvarande Hewlett‑Packard† sålde pekdatorer för kontor redan på 1980‑talet, men utan större framgång. – Ordet peka ska tolkas som att man sätter fingret direkt på det utpekade, inte som att man pekar på långt håll. (Möjligen, beroende på teknik, kan det räcka med att man håller fingertoppen mycket nära bildskärmen.) – Surfplattor är datorer som bara består av en tunn handhållen bildskärm som fungerar som pekskärm. – Läs också om gorillaarm.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [pek] [styrdon] [ändrad 27 september 2020]

Metro

tidigare namn på an­vändar­gräns­snittet i Windows 8. I augusti 2012 slut­a­de Micro­soft att använda namnet Metro på grund av en konflikt med det tyska före­taget Metro AG, och kallar det helt enkelt för Windows 8. Även benämningen Modern UI (UI står för user inter­face, an­vändar­gräns­snitt) har förekommit. – Metro var från början namnet på Micro­softs principer för grafisk design, först tillämpade i Windows Phone† och i Windows 8. I Metro/Windows 8 ska in­for­ma­tion i första hand visas med text i stor och tydlig stil. Ikoner och andra symboler undviks. Inga skugg­ningar eller andra simu­le­rade tre­dimen­sio­nella effekter används. An­vändar­gräns­snittet (”skrivbordet”) i Windows Phone består av paneler (tiles) kant i kant.

[grafiskt användargränssnitt] [windows] [ändrad 24 april 2017]

Common desktop environment

(CDE) – ett gammalt grafiskt användargränssnitt för Unix, utvecklat av The Open Group. Numera ovanligt. – CDE, som är en vidareutveckling av Motif†, togs fram på 1990‑talet för att bli ett gemensamt grafiskt användargränssnitt för all Unix efter slutet på Unixkrigen. – CDE liknar andra grafiska användargränssnitt, men har en del ovanliga finesser, som gemensamma arbetsytor (”skrivbord”) för flera användare. – Efter 1990‑talet har CDE konkurrerats ut av grafiska användargränssnitt som har utvecklats för Linux, som Gnome och KDE, men CDE finns fortfarande. CDE krävde tidigare licens, men kan numera laddas ner gratis från Sourceforge (länk).

[grafiskt användargränssnitt] [unix] [ändrad 7 maj 2020]

ikon

liten bild som i grafiska användargränssnitt står för en fil, ett program, ett tillbehör. – En ikon kan utlösa olika händelser genom att användaren pekar och klickar på den, eller flyttar den. Användaren kan till exempel öppna en fil (ett textdokument, en bild, en video eller en ljudfil), öppna en mapp eller starta ett program genom att klicka på ikonen. Man kan också flytta filer eller kasta dem genom att dra dem med musen till en mapp eller till papperskorgen. Även mer komplicerade händelser kan vara möjliga, som att man startar en utskrift genom att dra en textfil till den ikon som står för skrivaren. Den uppenbara fördelen är att man inte behöver skriva filnamn bokstav för bokstav, med risk för felskrivning, för att saker ska hända. – Bakgrund: Ikoner förknippas ofta med det grafiska användargränssnittet, i synnerhet med Macintosh, men termen ikon är äldre än så inom it. (På Macintosh kallas det för övrigt för symbol på svenska.) Termen ikon användes i äldre datorsystem om bilder som representerade information eller resurser. Det nya med det grafiska användargränssnittet var att man med musen kunde göra saker genom att peka och klicka på ikonerna, och även dra och släppa dem. – Se också ljudikon. – Ordet: en ikon, av grekiska eikon, bild, är i den ortodoxa och vissa andra kyrkor en helgonbild eller bild på Jesus eller jungfru Maria: själva bilden ses som en manifestation av det heliga. – På engelska: icon.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 8 mars 2018]

skeuomorfism

utformning av ny teknik för att den ska likna något gammalt och välkänt. – Exempel är när reglage i grafiska användargräns­snitt liknar mekaniska reglage. Digitalkameror har ljudeffekter hämtade från mekaniska kameror, till exempel klickljud som från en kameraslutare. Grafiska användargränssnitt förses med ytstrukturer som liknar trä eller textil, och förses med skuggor och dagrar som ger en tredimensionell effekt. – Ordet an­vänds också om rent dekorativa form­tillägg, som det att kryssningsfartyg har stora skorstenar som i själva verket bara är tomma skal, eller att många personbilar fortfarande har en grill i fronten, trots att det inte behövs för kylningen. – Under 2013 blev skeuomorfism omodernt. Först kom Microsoft med det nya, ”platta” användargränssnittet till Windows 8. Sedan kom Apple med en lika platt om­design av användargränssnittet i iOS. – Se också ljud­ikon. – Ordet: Sammansatt av grekiska skeuoskärl, verktyg, och morfeform. På engelska: skeuomorphism. – Ob­servera: Stavas med e–u–o.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 12 september 2019]

generisk interaktion

interaktion med webbsida med möjlighet för användaren att använda valfria styrdon och andra metoder. Man ska alltså kunna använda många sätt för att få saker att hända på en webbsida: mus, styrplatta, knapptryckningar, pekskärm, röststyrning och gester. – Att programmera en webbsida för generisk interaktion (se generisk) innebär att man beskriver handlingar som att skrolla på en webbsida, zooma på en bild eller att ändra inställningar på ett sätt som är oberoende av vilket styrdon som används. – Se också In­de­pen­dent user interface working group†. – På engelska: generic inter­action.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 9 december 2019]

sajtikon

(favicon) – liten ikon, en bokstav hög, som visas till vänster om webbadressen (URL:en) i adress­fältet på webb­läsare och i bok­märkes­listor (”favoriter”, därav det engelska namnet favicon). Den kan vara en kraftigt förenklad bild, ofta bara en bokstav med anknytning till den webbsida som den hör ihop med. – Sajt­ikoner kallas också på svenska för urlikoner. Dataterm­gruppen rekommenderar termerna adress­ikon eller adressymbol (länk). – Sajt­ikoner infördes av Micro­soft i Inter­net Explorer under namnet favicons, men nu finns de i alla webb­läsare. – Se också X‑Face.

[grafiskt användargränssnitt] [webbläsare] [ändrad 4 september 2018]