HDMI

High-definition multimedia interface – standard för kontakter och signaler för sammankoppling av hemelektronik för ljud och bild – DVD‑spelare, tv, ljudanläggningar, digitalboxar och annat. Lanserades 2003. Innehåller skydd mot otillåten kopiering av ljud och bild. – HDMI har kedje­kopp­ling, det vill säga att man kan koppla ihop alla apparaterna – tv, DVD‑spelare, digitalbox, ljudanläggning – i en lång serie. Varje apparat i serien kan sedan kommunicera med alla andra genom samma kabelkedja. Det behövs därför färre ledningar. En enda kabel överför en komplett, okomprimerad videosignal samt ljud, och kontakten är ungefär lika stor som en USB‑kontakt. Eftersom HDML krypterar signalerna med HDCP ska det vara omöjligt att spela in film eller musik olovligt. – HDMI är tänkt att ersätta den äldre DVI-standarden, som har klumpigare kontakter och inte hanterar ljud, och är – bortsett från ljudet – kompatibelt med den. – Läs mer på hdmi.org. – Läs också om de nyare systemen DisplayPort och Thunderbolt.

[förkortningar på H] [ljud och bild] [sammankoppling] [ändrad 11 juni 2017]

Intel VPro

ett system för administration av persondatorer på distans, inbyggt i vissa processorer från Intel. – VPro är avsett för persondatorer i företagsnätverk och underlättar administration på distans, till exempel konfigurering i nätverket, säkerhetsfunktioner och skydd mot angrepp. Detta kan göras även när datorn är avstängd, förutsatt att den är ansluten till företagets nätverk på något sätt. – Läs mer på Intels webbplats.

[it-system] [processorer] [ändrad 9 november 2018]

idle

– vilande, passiv, på tomgång:

 1. – idle timevilotid, passiv tid – tid då inget av betydelse händer i en uppkopplad kommunikationslinje eller i en påslagen dator. De går alltså på tomgång. Det är inte nödvändigtvis samma sak som väntetid;
 2. – idle characterväntetecken – tecken som betyder ”gör ingenting” eller som sänds utan att ha någon annan funktion än att markera att det inte finns något att sända.

– Det engelska ordet idle betyder sysslolös. En idling engine är en motor som går på tomgång.

[datakommunikation] [drift] [tecken] [ändrad 22 maj 2018]

ASP

 1. – active server pagewebbsida som inte är skriven enbart i HTML, utan som sammanställs genom att ett program eller ett skript körs i webbservern innan resultatet sänds till användaren. Utvecklat av Micro­soft, och ingår i Microsofts Internet information server. – Jäm­för med Asp.net som ingår i Microsoft Dotnet. – Se Microsofts webbsidor. – Jäm­för också med Java server pages (JSP);
 2. – se application service provider.

[förkortningar på A] [molnet] [webbpublicering] [ändrad 6 december 2018]

CSV

 1. – comma-separated values – se komma­av­gränsad;
 2. filformat för kommaavgränsade data;
 3. – computer system validationvalidering av it‑system: test och in­tyg­ande av att ett it‑system gör exakt det som det ska göra och inget annat;
 4. – circuit-switched voice – krets­kopplad röst­kom­mu­ni­ka­tion – gammel­dags analog tele­­foni. (Även känd på engelska som POTS.)

[databaser] [filformat] [förkortningar på C] [systemutveckling] [telefoni] [ändrad 29 juni 2017]

Open cloud manifesto

ett dokument som stöder principen om öppet moln och som anger vad det innebär. Manifestet publicerades i oktober 2009. – Kritiker noterade snabbt att manifestet inte var undertecknat av de företag (Amazon, Google, Microsoft) som faktiskt säljer kommersiella tjänster baserade på moln. Bland annat Microsoft kritiserade manifestet för att det tillkommit i hemlighet utan att de närmast berörda företagen fått bidra. – Manifestet finns att läsa på denna länk.

[molnet] [ändrad 11 januari 2019]

laddning

 1. – (loading) – överföring av en datamängd från det ställe där de lagras till ett annat ställe, där informationen sparas eller används. Man talar om nerladd­­ning, upp­ladd­ning och sidladdning samt om omladdning;
  • – (förr) – inläsning av ett program från lagringsminne till arbetsminne för att det ska kunna köras;
  • (förr) – montering av band i bandstation, anslutning av annat yttre lag­rings­minne;
  • (numera, i överförd bemärkelse) – aktivering av en modul eller en funktion i ett pro­gram; aktivering av ett skript.

  – Att ta bort något som har laddats kallas på engelska för to unload, unloading. Det är ett ord som numera mest används om att deaktivera en modul eller funktion i ett mjukvarusystem. Det innebär att modulen inte längre är inläst i arbetsminnet och alltså inte belastar datorn. Det finns inget bra svenskt ord som direkt motsvarar unload, utan man brukar säga ta bort eller deaktivera.

 2. – om batterier: charging.

[elektricitet] [it-system] [minnen] [ändrad 15 november 2019]

USB power delivery

(USB PD) – standard för kraftfullare strömförsörjning genom USB. – Upp till 100 watt ska kunna levereras genom USB‑sladd till flera sammankopplade apparater. Spänningen är 20 volt mot tidigare 5 volt. Standarden tas i bruk under 2014. – Med den tidigare USB‑standarden kunde bara utrustning med låg strömförbrukning få ström genom USB. Med USB PD ska man kunna driva en person­dator genom USB. – USB PD kan fungera i båda riktningarna: datorn kan driva hård­disken, och hård­disken kan driva datorn, bero­ende på vilken av dem som är an­sluten till elnätet. USB PD väntas leda till att behovet av batterielimi­na­torer minskar, eftersom allt fler vägg­uttag för el också har uttag för USB. – Ob­servera att USB PD inte är en standard för hur USB‑kontakterna ska se ut. Det är en standard för hur data och elektrisk ström ska överföras tillsammans. Men i praktiken används USB PD med kontakten USB type‑C (USB‑C). – Läs mer på usb.org.

[elektrisk ström] [sammankoppling] [usb] [ändrad 5 februari 2018]

produktionslogistik

(supply chain management, förkortat SCM) – programsystem organisering av det nätverk av leverantörer, underleverantörer, transporter och lagring (leveranskedjan) som behövs för ett företags verksamhet – produktionslogistikkedjan. Man brukar dela in produktionslogistik i tre huvudkategorier:

 • logistik – hantering av transporter och global handel;
 • produktionsplanering – planering av tillgång och efterfrågan samt försäljning och drift:
 • lagerhantering – hantering av lagerutrymmen, lagerhållning och optimering, samt optimering av leveransnätverket.

[ekonomi] [industriell it] [ändrad 4 juni 2020]

Cloud OS

 1. molnoperativsystem, moln-OS – allmän beteckning på operativsystem som är kopplade till molnet. Sådana operativsystem har en webbsida som grafiskt användargränssnitt. Alla data som användaren sparar lagras i molnet, alltså på servrar som man når genom internet. Program körs antingen som tilläggsprogram till webbläsaren eller genom samverkan med molnet. Sådana operativsystem kan ofta användas även när datorn inte är ansluten till internet. Det användaren har gjort på datorn syn­kron­i­seras då med molnet när datorn ansluts till nätet;
 2. Microsofts satsning på att knyta existerande Microsoft­program till Microsofts servrar i molnet. – Se Microsofts webbsidor (från 2013).

[molnet] [operativsystem] [windows] [ändrad 7 februari 2018]