Kildall, Gary

(19421994) – amerikansk programmerare som utvecklade operativsystemet CP/M† tillsammans med sin fru Dorothy McEwen† (även: Dorothy Kildall). – CP/M var runt 1980 det ledande operativsystemet för persondatorer, och det fanns ett tag som alterna­tiv till PC‑DOS i IBM PC†. Att CP/M försvann i konkurrensen har blivit föremål för legender och konspirationsteorier – se nedan. – Kildall och McEwen grundade 1974 programföretaget Digital Research†. – Mer om Gary Kildall på Digital Research-veteranernas webb­­sidor.

– Legenden om flygturen: Det påstås ibland att Digital Research missade att leverera operativ­­systemet CP/M till IBM PC därför att Gary Kildall var ute och nöjes­­flög med sitt privata flyg­­plan den dag 1980 då IBM:s representanter kom för att skriva kontrakt. IBM ska då i stället ha vänt sig till Bill Gates. ”Dagen då Gary Kildall var ute och flög” blev ett talesätt, men det är missvisande. Kildall var visserligen ute och flög, men det var för att leverera program till en kund, och han återvände samma dag, träffade IBM och skrev kontrakt. IBM skrev också kontrakt med Microsoft. – De som köpte den första versionen av IBM PC kunde välja mellan tre operativsystem: PC‑DOS, CP/M och ett tredje, USCD P-System (se detta pressmeddelande från 1981). Av olika anledningar blev PC‑DOS snart allenarådande. Digital Research ansåg att Microsofts PC‑DOS var ett plagiat av CP/M.

[it-historia] [personer] [skvaller och rykten] [ändrad 25 september 2020]

Edge

  1. – en webbläsare från Micro­soft. Den ersatte Internet Explorer, och introducera­des 2015 med Windows 10. I december 2018 blev det känt att Microsoft skulle byta ut Edge mot en webbläsare baserad på Googles plattform Chromium. Den påstods gå under arbetsnamnet Anaheim, men när den lanserades 2019 hette den också Edge, inofficiellt kallad Edge Chromium. (Se Microsofts webbsidor.) – Under utvecklingsarbetet hade den ursprungliga versionen av Edge gått under namnet Project Spartan. – Intresset för Edge har aldrig varit stort. I slutet av 2018 hade Edge fyra procent av hela marknaden för webbläsare, och av användarna av Windows 10 var det 2016 mindre än en fjärdedel som använde Edge, trots att det är förinstallerat;
  2. EDGE – enhanced data rates for GSM evolution – en över­spelad teknik för bred­bands-kom­mu­ni­ka­tion över GSM- och TDMA‑näten. Det var ett så kallat 2,5g, alltså ett mellanstadium mellan GSM och 3g. Maximalt 384 kilobit per sekund var möjligt. – Intres­set för EDGE var störst i USA, medan Europa satsade på alternativet UMTS innan 3g slog igenom;
  3. – i diagram över nätverk (grafer), se kant (även: båge);
  4. – i datornätverk: kanten, kanterna, utkanten, periferin – de anslutna enheter som är längst från servrarna eller annan nätverksutrustning. – Edge computing – se kantdatorsystem.

[mobilt] [nätverk] [webbläsare] [ändrad 26 november 2020]

Myst

påstått arbetsnamn på en smart mobil som Facebook påstods utveckla i samarbete med HTC. Någon sådan telefon har aldrig presenterats. – Telefonen skulle, enligt ryktena, ha operativsystemet Android. Namnet Myst kom i omlopp i mars 2013. Tidigare hade det sagts att telefonen hade arbetsnamnet Buffy. I november 2012 spreds rykten att telefonen skulle tillverkas av HTC, och ha Android som operativsystem. –Den 4 april 2013 visade Facebook upp en app, Facebook Home†, som körs som hemskärm på mobiltelefoner med Android. Den visades upp på en telefon från HTC.

[mobiltelefoner] [skvaller och rykten] [ändrad 23 augusti 2018]

tiodollarsdatorn

en icke-existerande indisk lågprisdator som blev omtalad i början av 2009 på grund av ett missförstånd. Figurerade också under namnet ”tjugodollarsdatorn”. Den apparat som hade förhandsvisats och som låg till grund för ryktet var i själva verket en lagringsenhet. Den blev känd som ”Sakshat”, vilket också är namnet på den indiska regeringens satsning på utbildningsteknik. – Indien satsar på att få fram extremt billiga datorer för undervisning. ”Sakshat” var i själva verket arbetsnamn på den billiga surfplatta som lanserades 2012 under namnet Aakash. – Jämför med ”hundradollarsdatorn”, One laptop per child, och Simputer†.

[källkritik] [ändrad 17 februari 2023]

glurge

sötsliskig uppbygglig historia som påstås vara sann, men som är påhittad eller över­­driven. – En glurge är alltså ett slags vandringssägen. Glurges sprids ofta med e‑post av välmenande personer (se också kräkpost). Handlar ofta om bönens makt, positivt tänkande eller om självuppoffrande mödrar eller hundar. Det engelska ordet glurge myntades 1998 av en Patricia Chapin i en diskussionslista om vandrings­sägner. – En utförlig beskrivning finns på sajten TV Tropes: länk.

[jargong] [källkritik] [ändrad 6 april 2020]

faktoid

spritt påstående som är falskt, men tas för sant. – Kända fak­to­ider är att på medel­tiden trodde alla att jorden var platt (fel) eller att Kristian tyrann i Dan­mark kallades för Kristian den gode (fel). – Ordet faktoid blev spritt i Sverige 2008 med Peter Olaussons bok Faktoider: för­sant­hållna osanningar, halv­san­ningar och miss­upp­fatt­ningar, men det hade an­vänts tidigare i samma be­ty­delse, se Språkrådet (arkiverad länk). – Se också vandringssägen. – På engelska talar man om zombie lies. – Jäm­för med engelska factoid, som oftast betyder kuriositet – så kallat värde­löst vetande

[fel] [källkritik] [ändrad 13 januari 2020]