Base 32

system för att koda binära sifferserier med 32 olika tecken. Man använder det engelska alfabetets bokstäver och siffertecknen 2—7. Noll blir ”A”, ett blir ”B” och så vidare till ”Z” för tjugofem. Sedan anges tjugosex med ”2” och så vidare till ”7” för trettioett. Trettiotvå blir ”BA”. – Base 32 är ett utrymmesbesparande sätt att koda sekvenser av ettor och nollor. Man tar fem ettor och nollor i taget och kodar om dem till ett tecken i Base 32. Detta görs normalt av ett program. – Skrivs också base32 eller Base-32. – Läs mer i RFC nummer 4648 (länk). – Jämför med Base 64, hexadecimal och oktal.

[matematik] [programmering] [rfc] [ändrad 1 januari 2021]

Punycode

ett program som kodar om bokstäver och andra skrivtecken från andra skriftsystem än det engelska alfabetet till en form som enbart innehåller engelska tecken (sju‑bits ASCII). Punycode kan koda om alla tecken som beskrivs i Unicode. Punycode används i Internationaliserade domännamn, se ACE. – Punycode är en standard som specificeras i denna RFC, se länk.

[rfc] [tecken] [18 januari 2018]

realtidstext

Bokstaven T (versal), lutande. Till vänster om T:et fyra vågräta linjer.
Märket för realtidstext.

(real-time text, RTT) – överföring av text över nätverk tecken för tecken medan texten skrivs. Avsändaren behöver alltså inte trycka på Sänd eller retur för att ett meddelande ska skickas, utan mottagaren ser vad som skrivs direkt. (Det för­ut­sätts att man skriver med något slags tangentbord.) Det numera avvecklade telex‑nätverket över­förde realtidstext, men principen används också i datakom­mu­ni­ka­tion. Realtidstext finns som alternativ i en del program för snabbmeddelanden, och det används av hörselskadade och för direkttextning av tv och video. – Internets tekniska ledningsgrupp IETF har fastställt ett ramverk för realtidstext, se RFC 5194 (länk). – Läs mer på realtimetext.org

[funktionsnedsättning] [meddelanden] [rfc] [tillgängligt] [9 augusti 2017]

felkod 406

i webbläsare: ej acceptabel – felkod som meddelar att den anropade webbservern inte kan leverera den information som besökaren har bett om. Felet brukar gälla kodning, teckensystem, språk eller liknande – det är inte en form av censur (se 451). Ofta är det något som är inställt i webbläsarens inställningar. Felkod 406 förekommer numera sällan – webbservrarna brukar vara inställda för att leverera något som ligger så nära det efterfrågade som möjligt. – Mer i RFC nummer 7231: länk.

[fel] [rfc] [webben] [ändrad 29 april 2020]

traceroute

ett verktyg som mäter hur lång tid det tar för ett meddelande på internet att nå mottagaren. – traceroute visar också vilken väg meddelandet tar genom internet och hur lång tid det tar mellan de noder (servrar) som meddelandet passerar. Traceroute används för att lokalisera orsaken till fördröjningar i trafiken på internet. Det följer med som verktyg i många Unix‑baserade operativsystem. – Skrivs ofta traceroute med litet t, men också TraceRoute. Motsvarande program för Windows heter tracert (med litet t); den kortformen används ibland också om Traceroute för Unix. – Se teknisk dokumentation (RFC 1393) från internets tekniska ledningsgrupp IETF – länk.

[internet] [rfc] [ändrad 18 augusti 2019]

SMTP MTA-STS

ett föreslaget nytt utförande av e‑postprotokollet SMTP med kryptering och certifikat. – Krypteringen ska vara obligatorisk och göra att obehöriga som snappar upp meddelandet på vägen inte kan läsa det. Certifikaten gör att bara den rätta mottagaren kan ta emot mejlet. Om ett mejl styrs om till fel mottagare så stoppas mejlet och avsändaren får ett felmeddelande. – Se MTA. STS står för strict transport security. – SMTP MTA‑STS har utvecklats av bland andra Google, LinkedIn, Microsoft och Yahoo. Förslaget (länk) lämnades in till internets tekniska ledningsgrupp IETF i mars 2016. Se denna RFC från 2018: länk.

[e-post] [it-säkerhet] [rfc] [ändrad 30 december 2019]

SNMP

simple network management protocol – en allmänt använd standard för styrning och övervakning av datorer och annan utrustning i internetanslutna nätverk. SNMP har funnits sedan 1980‑talet. Den senaste versionen, SNMP version 3, är från 2002 och gäller fortfarande. – Se RFC nummer 2411 och följande: länk.

[förkortningar på S] [internet] [rfc] [ändrad 15 december 2020]

session initiation protocol

(SIP) – ett vanligt protokoll för uppkoppling av samtal med internettelefoni. Alla internettelefonitjänster som använder SIP kan i princip fungera ihop. (Många internettelefonitjänster använder SIP, dock inte Skype.) – SIP används också för chatt, snabbmeddelanden och liknande tjänster. SIP:s funktion är att hitta den som den uppringande vill tala med och att sätta igång samtalet, men det hanterar inte själva kommunikationen. För det krävs andra program. – SIP-standarden utarbetas av internets tekniska ledningsgrupp IETF. – Läs mer i RFC 3261 (länk). – Adressystemet i SIP heter SIP URI. – Företag som använder SIP samarbetar i organisationen SIP Forum. – SIP kan också ha andra betydelser inom it, se lista i Wikipedia.

[meddelanden] [rfc] [telefoni] [ändrad 18 september 2018]