Technorati

  1. tidigare: en sökmotor för bloggar, utvecklad av David Sifry (sifry.com), lanserad 2008. – Tech­no­rati indexerade många miljoner bloggar och presenterade resultaten med de färskaste inläggen överst. Första året indexerade Technorati bloggar på många språk, men från 2009 bara engelskspråkiga bloggar. 2014 slutade Technorati att indexera även engelskspråkiga bloggar och gick då över till att mäkla annonser till bloggar. David Sifrys Technorati köptes 2016 av Synacor (länk) för tre miljoner dollar;
  2. – tidigare också: namn på en annonseringsplattform för bloggar, använt 2014–2016. Den hjälper bloggare att hitta annonsörer. – Se technorati.com (nu: synacor.com);

– Ordet: ett av flera ord som slutar på -rati som i literati.

[bloggar] [namnbyte] [ord på -rati] [uppköpt] [ändrad 4 februari 2023]

Nakamoto, Satoshi

pseudonym för uppfinnaren av tekniken bakom bitcoin. – Nakamoto beskrev idén 2008 i artikeln ”Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system” (länk). Han var också med och startade bitcoin-nätverket, men drog sig ur 2010. – Vem eller vilka som står bakom pseudonymen har varit okänt. De som har samarbetat med Nakamoto har gjort det genom nätet. En lista över ut­pekade personer bakom namnet finns i artikeln om Nakamoto i Wikipedia. – I maj 2016 trädde australiern Craig Wright (craigwright.net) fram och påstod att han var Satoshi Nakamoto – se artikel hos BBC (länk). Han hade blivit utpekad i december 2015, men då bekräftade han inte. Alla är fortfarande inte övertygade, se artikel i Wired (länk). Craig Wright tog kort därefter tillbaka påståendet. I augusti 2022 dömdes den brittiska bloggaren Peter McCormack (petermccormack.co.uk) att betala ett (1) pund i skadestånd till Wright för att McCormack hade påstått att Wright ljög när han sa att han var Nakamoto – se domstolens utslag. – Nakamoto, vem det än är, äger minst en miljon bitcoin i kända bitcoin­konton (”plånböcker”). Det motsvarade i augusti 2022 minst 237 miljoner dollar. – Se också artikel om Nakamoto på Bitcoin­wiki (länk).

[kryptovalutor] [pseudonymer] [ändrad 6 augusti 2022]

Hymn Project

ett sedan länge försvunnet program som tog bort kopieringsskyddet från musikfiler från iTunes, så att de kunde spelas och kopieras fritt. Den anonyma upphovspersonen hävdade att detta var i enlighet med upphovsrätten. Sedan 2008 är programmet i praktiken oåtkomligt. Webbplatsen hymn‑project.org är sedan länge nere. –  Namnet: Hymn påstods vara en förkortning för Hear Your Music aNywhere.

[försvunnet] [musik] [upphovsrätt] [ändrad 12 juni 2020]

Google I/O

en årlig konferens om program­utveck­ling, anordnad av Google. Anordnades första gången 2008, och äger rum i San Fran­cisco. – I/O står för inno­vation in the open, men anspelar också på för­kort­ningen i/o (input/output) – Se Googles webb­sidor: länk.

[konferenser] [ändrad 17 april 2019]

Singularity Group

en amerikansk organisation som utbildar människor för att de ska kunna ta sig an stora utmaningar. Hette Singularity University fram till 2021. – Bland utmaningarna nämns energi, fattigdom, global hälsa, livsmedelsförsörjning, miljö, rymd, säkerhet, utbildning och vattenförsörjning. – Singular­i­ty university var inte något universitet, trots namnet. Det var känt för sina avancerade sommarkurser som anordnades i sam­arbete med bland annat Google och Unicef. Sedan 2021 talas det i stället om leadership programs. – Singularity Group bildades 2021 som en omstrukturering av verksamheten. Numera används namnet Singularity University sällan eller aldrig – men se su.org/university. – Singular­i­ty University grundades 2008 av Peter Diamandis från stiftelsen Xprize och av Ray Kurzweil. Namnet syftade på Ray Kurzweils tes om singulari­tet­en. – Singularity University tog 2012 över en del av en annan organisations, Singularity Institutes, verksamhet, varvid det som återstod av institutet bytte namn till Machine intelligence research institute, MIRO. – Se su.org. – Observera att det också finns en Singularity Group i Tyskland – se singularitygroup.net.

[forskning] [namnbyte] [ändrad 6 oktober 2022]

Atom

  1. – en liten, strömsnål processor från Intel, avsedd för mobila apparater och ultra­kompakta bärbara datorer. Började säljas under 2008. – Atom gick först under arbets­namnet Silver­­thorne. 2016 meddelade Intel att arbetet på två planerade framtida versioner av Atom (med arbetsnamnen SoFIA och Broxton) läggs ner. Det innebär att Intel gav upp försöket att få fotfäste på den mobila marknaden. Produktserien Atom utvecklas däremot fortfarande för datorer och annat. – Se Intels webb­sidor (länk);
  2. – ett format för webb­flöden: ett alternativ till RSS. De flesta webb­flöden finns både som RSS och som Atom. – Läs mer i Wiki­pedia. – Läs också om Pubsubhubbub­;
  3. AtoM – se Access to memory;
  4. Atom Bank – en brittisk bank som ska ha kontakt med kunderna huvudsakligen genom en app. Öppnade 2016. – Se atombank.co.uk.

[arkiv] [betalningar] [processorer] [rss] [ändrad 9 oktober 2022]

Samurai

ett avslutat EU-projekt för utveckling av ett avancerat system för övervakning med sam­verkande videokameror på allmän plats. (Se avvikelsedetektion.) Projektet pågick 20082011. Syftet var att information från många kameror i ett område skulle analyseras tillsammans för att ge en mer tillför­lit­lig bild av eventu­ella hot. Tekniken skulle, uppges det, användas på platser som är särskilt känsliga för sabotage och attentat. Projektet möttes av stor misstänksam­­het. – Samurai står för Suspicious and abnormal behaviour monitoring using a network of cameras & sensors for situation awareness enhance­ment. – Se denna webbplats. – Se också Indect. – Ska inte för­växlas med samuraj.

[avslutat] [förkortningar på S] [övervakning] [ändrad 10 november 2014]

Chromium

ett projekt som utvecklar Googles webb­läsare Chrome i öppen käll­kod. – Samtidigt som Google fortsätter att utveckla Chrome pågår Chromium‑projektets arbete med att vidareutveckla Chrome med bidrag från frivilliga programmerare. Vem som helst kan ladda ner käll­koden till Chrome och göra ändringar, förbättringar och anpassningar som kan lämnas in till Chromium‑projektet och eventuellt infogas i Chromium. Förbättringar i Chromium kan sedan användas av Chrome. Det är alltså samma för­hållande som det från början var mellan Net­scapes sedermera nerlagda Navigator† och Mozilla‑projektets Firefox. Chromium-projektet inleddes 2008. – Google är noga med att Chromium är namnet på projektet, inte på en produkt.– Chromium är grunden för bland annat Amazons webbläsare Silk och för webb­läsaren Epic. – Läs mer på chromium.org. – Läs också om Chromium OS.

[webbläsare] [öppen källkod] [ändrad 7 mars 2023]