Nakamoto, Satoshi

pseudonym för uppfinnaren av tekniken bakom bitcoin. – Nakamoto beskrev idén 2008 i artikeln ”Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system” (länk). Han var också med och startade bitcoin-nätverket, men drog sig ur 2010. – Vem eller vilka som står bakom pseudonymen har varit okänt. De som har samarbetat med Nakamoto har gjort det genom nätet. En lista över ut­pekade personer bakom namnet finns i artikeln om Nakamoto i Wikipedia. – I maj 2016 trädde australiern Craig Wright (craigwright.net) fram och påstod att han var Satoshi Nakamoto – se artikel hos BBC (länk). Han hade blivit utpekad i december 2015, men då bekräftade han inte. Alla är fortfarande inte övertygade, se artikel i Wired (länk). Craig Wright tog kort därefter tillbaka påståendet. I augusti 2022 dömdes den brittiska bloggaren Peter McCormack (petermccormack.co.uk) att betala ett (1) pund i skadestånd till Wright för att McCormack hade påstått att Wright ljög när han sa att han var Nakamoto – se domstolens utslag. – Nakamoto, vem det än är, äger minst en miljon bitcoin i kända bitcoin­konton (”plånböcker”). Det motsvarade i augusti 2022 minst 237 miljoner dollar. – Se också artikel om Nakamoto på Bitcoin­wiki (länk).

[kryptovalutor] [pseudonymer] [ändrad 6 augusti 2022]

Google I/O

en årlig konferens om program­utveck­ling, anordnad av Google. Anordnades första gången 2008, och äger rum i San Fran­cisco. – I/O står för inno­vation in the open, men anspelar också på för­kort­ningen i/o (input/output) – Se Googles webb­sidor: länk.

[konferenser] [ändrad 17 april 2019]

Singularity Group

en amerikansk organisation som utbildar människor för att de ska kunna ta sig an stora utmaningar. Hette Singularity University fram till 2021. – Bland utmaningarna nämns energi, fattigdom, global hälsa, livsmedelsförsörjning, miljö, rymd, säkerhet, utbildning och vattenförsörjning. – Singular­i­ty university var inte något universitet, trots namnet. Det var känt för sina avancerade sommarkurser som anordnades i sam­arbete med bland annat Google och Unicef. Sedan 2021 talas det i stället om leadership programs. – Singularity Group bildades 2021 som en omstrukturering av verksamheten. Numera används namnet Singularity University sällan eller aldrig – men se su.org/university. – Singular­i­ty University grundades 2008 av Peter Diamandis från stiftelsen Xprize och av Ray Kurzweil. Namnet syftade på Ray Kurzweils tes om singulari­tet­en. – Singularity University tog 2012 över en del av en annan organisations, Singularity Institutes, verksamhet, varvid det som återstod av institutet bytte namn till Machine intelligence research institute, MIRO. – Se su.org. – Observera att det också finns en Singularity Group i Tyskland – se singularitygroup.net.

[forskning] [namnbyte] [ändrad 6 oktober 2022]

Atom

  1. – en liten, strömsnål processor från Intel, avsedd för mobila apparater och ultra­kompakta bärbara datorer. Började säljas under 2008. – Atom gick först under arbets­namnet Silver­­thorne. 2016 meddelade Intel att arbetet på två planerade framtida versioner av Atom (med arbetsnamnen SoFIA och Broxton) läggs ner. Det innebär att Intel gav upp försöket att få fotfäste på den mobila marknaden. Produktserien Atom utvecklas däremot fortfarande för datorer och annat. – Se Intels webb­sidor (länk);
  2. – ett format för webb­flöden: ett alternativ till RSS. De flesta webb­flöden finns både som RSS och som Atom. – Läs mer i Wiki­pedia. – Läs också om Pubsubhubbub­;
  3. AtoM – se Access to memory;
  4. Atom Bank – en brittisk bank som ska ha kontakt med kunderna huvudsakligen genom en app. Öppnade 2016. – Se atombank.co.uk.

[arkiv] [betalningar] [processorer] [rss] [ändrad 9 oktober 2022]

Sweding

”svenskning” – om filmer: att göra egna billiga versioner av kända filmer. Att ”svenska” filmer var en fluga i början av 2008. – Uttrycket kom från filmen Be kind rewind (se IMDb: länk): biträdena i en videobutik råkar radera alla rullarna (de har, av någon anledning, alla filmer på video­band i stället för på DVD), och spelar därför in egna nollbudgetversioner av filmer som deras kunder vill hyra. Detta tar förstås tid, men då skyller de på att filmerna ”kommer från Sverige”. – Se också shanzhai.

[jargong] [kuriosa] [spelfilmer] [ändrad 7 juni 2017]

Kindroid

  1. läsplattan Kindle med mobilplattformen Android – en föreslagen kombination som skulle ge en billig handhållen dator. Kombinationen föreslogs 2008 av den amerikanska journalisten Jason Perlow;
  2. – en säkerhetsapp för Android.

[android] [läsplattor] [ändrad 14 augusti 2019]

Ushahidi

ett program för insamling, sammanställning och publicering av information från frivilliga för publicering på kartor. (Se crowdmapping.) – Ushahidi publicerar information om händelser på kartor på webben, och bygger på nyhets­tips som kan skickas med mobiltelefon. Pro­grammet utvecklades i Kenya 2008 som ett sätt att kartlägga utbrott av våld efter valet. Det har sedan dess tagits i bruk i många länder för olika ändamål. Pro­grammet är avgiftsbelagt, se denna länk. – Ordet: Ushahidi är swahili och betyder vittnes­börd. – Läs mer på ushahidi.com.

[geo] [gräsrotsbaserat] [informationsinsamling] [ändrad 20 september 2022]

MacBook Air

lätt och tunn bärbar dator från Apple. (Se MacBook.) – MacBook Air saknar vanlig hårddisk och spelare för CD och DVD. – Den första versionen av MacBook Air kom 2008 och blev ingen fram­gång. 2010 kom en omarbetad version i två stor­lekar, och den blev mycket fram­gångs­rik. – MacBook Air har bildat mönster för dator­typen Ultra­book. Den vanliga MacBook som Apple visade upp i mars 2015 var så tunn att det i praktiken inte är någon skillnad i det av­se­en­det mellan MacBook Air och MacBook.

[book] [ändrad 12 februari 2018]

MobileMe

avvecklad avgifts­belagd tjänst för Mac­-användare med bland annat synkronisering av adress­bok och kalender. – Den har ersatts av Apples tjänst iCloud. – Be­slutet att avveckla MobileMe blev känt under 2011, och den 30 juni 2012 stängdes MobileMe slutgiltigt. – MobileMe lanserades 2008 under det namnet. Tidigare hade Apple erbjudit liknande tjänster under namnen iTools (från år 2000) och .Mac (DotMac) från 2002. (Se också det äldre eWorld.) – MobileMe erbjöd synkronisering av adressbok och kalender, lagrings­utrymme på nätet, en tjänst för att spåra datorn om den blev stulen, foto­album som kan visas för andra, publicering av webb­sidor, chatt samt möjlighet att synkronisera även med Windows. Tjänsten var relativt dyr, och blev aldrig blivit särskilt populär.

[nerlagt] [personliga data] [ändrad 12 november 2018]