Wire

  1. – en meddelande-app med möjlig­het till röstsamtal, lanserad i december 2014. – Wire har utvecklats av tidigare medarbetare i Skype med stöd av Janus Friis (en av Skypes två grundare). – Wire beskrivs av utvecklarna som en moderniserad version av Skype. Wires användargränssnitt i mobilappar är sparsmakat och modernt och använder många fingergester (som svepningar) i stället för menyer och knappar. Man kan ringa röstsamtal till andra Wire‑användare som man har i kontaktlistan. – Se wire.com;
  2. – The Wire – ett brittiskt musik­magasin (länk) och tidigare en amerikansk webb­tidning (som inte ska förväxlas med Wired) som 2014 gick samman med The Atlantic (länk). – The Wire är dessutom namnet på en tidning som har getts ut av militären på det amerikanska fånglägret i Guantanamo på Kuba (se Wikipedia). Troligen nerlagd 2016;
  3. wire (tråd) kan också stå för tele­graf, tele­gram, nyhetstele­gram, ledning, kabel eller annan elektronisk förbindelse.

[appar] [elektronisk kommunikation] [kablage] [tidningar och tidskrifter] [ändrad 30 november 2022]

Global index

den dataöverföringsteknik som ligger till grund för Skype. – Global index fungerar så att alla program och all information som behövs delas upp och sprids ut till användarnas datorer. Det är alltså ett icke-hierarkiskt datanät (P2P, peer-to-peer). Global index är grunden för Skype och för tv-pro­jektet Joost† (av­vecklat). – Global index ägdes och utvecklades av Joltid†, ett företag som ägdes av Niklas Zennström och Janus Friis, men som trädde i likvidation 2016.

[datakommunikation] [ändrad 11 maj 2017]

Joltid

det företag som äger rättigheterna till den teknik som används i Skype. I synnerhet Global index. – Joltid grundades 2001 och ägs av Niklas Zennström och Janus Friis. – Rättig­heterna till Global index ingick inte när eBay köpte Skype 2005, utan Skype an­vände tekniken på licens av Joltid. När eBay i september 2009 kom överens med en grupp investerare om att sälja Skype stämde Joltid eBay för otillåten an­vändning av Global index teknik. Det ledde till en upp­rörelse där Joltid blev del­ägare i Skype. När Micro­soft köpte Skype 2011 köpte företaget även Joltids andel. – Sajten joltid.com är nere sedan länge (februari 2017arkiverad).

[företag] [telefoni] [ändrad 5 augusti 2019]

Rdio

en avvecklad tjänst för uppspelning av musik över internet, grundad av Nik­las Zennström och Janus Friis. – En stor del av Rdios till­gångar köptes i november 2015 av Pandora (länk), se press­med­de­lande. Rdio hade då begärt företagsrekonstruktion, eftersom före­taget inte kunde betala sina skulder. Rdio hade varit igång i USA sedan juni 2010. Det var den första musiktjänsten i sitt slag i USA. – Rdio påminde om Spotify, det vill säga att användarna betalade en fast månadsavgift och fick då lyssna på hur mycket musik de vill. Det gick också att köpa låtar och spara dem. – Sajten rdio.com är nerlagd.

[musik] [uppköpt] [webbtjänster] [ändrad 17 november 2018]

Zennström, Niklas

(1966) – svensk uppfinnare och företagare, grundare av bland annat Kazaa† och Skype. (Skype till­hör numera Microsoft.) – Hans pro­jekt Joost† (tv på internet, avvecklat) blev känt sommaren 2006. 2010 kom tjänsten Rdio† för musik över internet. – Zennström räknas till­sammans med sin kollega Janus Friis som en av världens mest fram­gångs­rika ny­före­tagare. Han är civilekonom och civil­ingenjör, utbildad vid Uppsala universitet och vid Michiganuniversitetet. Han har arbetat på Tele2 och har dragit igång internetoperatören Get2net, företaget Joltid som utvecklar P2P‑lösningar samt nät­verket Altnet.

[niklas zennström] [personer] [ändrad 14 januari 2020]

Skype

Skypes logotyp.det mest kända programmet för gratis internettelefoni. Ett omarbetat utförande lanserades den 1 juni 2017. – Skype lanserades 2003 av Niklas Zennström och Janus Friis. Sedan maj 2011 tillhör företaget Microsoft. – Skype är baserat på ett program som användaren installerar på sin dator, mobiltele­fon eller surfplatta. Datorn måste vara ansluten till internet för att tjänsten ska fungera. Det finns inga centrala servrar som hanterar telefon­samtalen, utan samtalen slussas från användare till användare på internet. Microsoft har flyttat en stor del av kommunikationen till molnet. – Skype är inget teleföretag och har inga telefonledningar eller växlar. Tjänsten bygger på att samtalen slussas mellan användarna över internet. – Sam­tal mellan Skype‑användare är gratis. Skype tjänar pengar på att sälja tilläggstjänster. – Tekniken i Skype bygger på ett nätverk som heter Global index. Det är en nyare generation av nät­verket Fast­track i fildelningsnätet Kazaa. Även det är konstruerat av Zennström och Friis, och det tillhör fortfarande deras företag Joltid, som hyr ut det till Skype. – Under 2004 och 2005 fick Skype miljoner användare och blev ett alternativ till traditionell telefoni. Zenn­ström och Friis sålde i september 2005 Skype till eBay, men eBay sålde Skype igen hösten 2009 till en grupp investerare. I samband med det blev eBay stämt av Joltid, vilket slutade med att Joltid blev delägare i Skype. – I maj 2011 köpte Micro­soft före­taget. –Skype ersatte under 2013 Messenger som Micro­softs snabbmeddelandetjänst. Det kompletterades också med videosamtal. Skypes chattfunktion inte­gre­rades i december 2014 med Word och Powerpoint. Samtidigt som man använder de programmen kan man Skype‑chatta med andra användare som man samarbetar med. Skype kan laddas ned gratis från skype.com. – I juni 2017 lanserade Microsoft en omfattande omgörning av Skype, ibland kallad för ”New Skype”. Den är gjord för attrahera yngre användare som är mer vana vid att kommunicera med textmeddelanden än med röst.

  • – Skype för företag / Skype for business – program för datorstött samarbete för personer som använder program från Micro­soft, främst Micro­soft Office. Skype för företag avvecklas helt den 31 juli 2019. Då rekommenderas företagen att gå över till Microsoft Teams. – Skype för företag ger möjlighet till chatt, röstsamtal och video­samtal mellan en eller flera personer. Flera personer kan samarbeta om ett dokument eller kalkylark som de samtidigt ser på sina respektive bild­skärmar. Skype for business ersatte Microsofts kommunikationsplattform Lync, och tillförde funktioner från Skype. Skype for business infördes under 2015, men ska successivt avvecklas och ersättas med Microsoft Teams (länk). Den molnbaserade versionen av Skype för företag heter Skype for business online och ska avvecklas med början den 31 juli 2021 (mer här). – Se skype.com/business;
  • Skypeout hette tidigare en tilläggstjänst som gjorde att Skype‑användare kunde ringa till vanliga telefonnummer mot avgift. Tjänsten finns kvar, men varumärket används inte längre;
  • – Skype-nummer / Online number (tidigare Skypein) är en tilläggstjänst som ger Skype‑abonnenter vanliga telefonnummer, så att man kan ringa till dem (till deras datorer, mobiltelefoner eller surfplattor) från vanliga telefoner. – Se Skypes webbsidor.

– IDG:s artiklar om Skype: länk.

– Läs också om Gizmo Project.

[gratis] [telefoni] [ändrad 22 december 2022]

Kazaa

en nerlagd tjänst för nerladdning av musik från internet. – Från början var Kazaa en avgiftsbelagd tjänst för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik, filmer och bilder mellan privatpersoner på nätet. Det lanserades 2001 som efterföljare till nerlagda Napster. Kazaa var ett klientprogram som fungerade i ett icke‑hierarkiskt nätverk (P2P). Det utvecklades av Niklas Zennström och Janus Friis. Klientprogrammet Kazaa förutsatte nätverket FastTrack. – Zennström och Friis sålde 2002 Kazaa till det australiska företaget Sharman Networks. Efter många rättegångar och höga skadestånd för spridning av upphovsrättsligt skyddat material sålde Sharman Networks Kazaa vidare till företaget Brilliant digital entertainment (länk), som avvecklade varu­märket. – Se också KMD.

[fildelning] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 30 december 2019]

Joost

Niklas Zennströms och Janus Friis vilande projekt för överföring av tv och video på internet. – Pro­jektet blev känt sommaren 2006 under namnet ”The Venice project”. Det byggde på samma tekniska kommunikationssystem som Skype och Kazaa†, alltså på Global index. Namnet Joost blev officiellt i januari 2007. Systemet användes under något år. I juli 2009 med­delade Joost att före­taget drar sig tillbaka från konsumentmarknaden för att enbart sälja teknik till mediebolag. Senare samma år såldes företagets tillgångar. Själva företaget lades inte ner, men det hade inte längre någon verksam­het – se joost.com/pause (stängd).

[datakommunikation] [nerlagt] [radio och tv] [videoteknik] [ändrad 11 maj 2017]