RDF

 1. – resource description format – regler (ramverk) för beskrivning av innehållet på webbsidor på ett sätt som maskiner kan förstå och använda. RDF konstruerades för att beskriva metadata, men det har med tiden blivit ett sätt att direkt ordna datamängden. Informationen som sammanställs med RDF, RDF‑filen, kan alltså ses som en post i en databas. RDF‑filen ingår i webb­sidan, men visas normalt inte för be­sök­a­ren. Den är avsedd för funktioner i webbläsaren. Syftet är att möjliggöra mer intelligenta sökningar på webben. – Läs också om frågespråket Sparql. – RDF tripleRDF‑triplett – den grundläggande be­skriv­ningen av relationen mellan två objekt i RDF: subjekt, predikat (=relationen), objekt. Till exempel Tim Cook (subjekt) – är vd (predikat) – för Apple (objekt); en valp (subjekt) – är unge (predikat) – till en hund (objekt). – Läs mer på webbens tekniska ledningsgrupp W3C:s webbsidor (länk);
 2. – se reality distortion field.

[förkortningar på R] [jargong] [psykologi] [webbpublicering] [ändrad 12 juni 2012]

Overture

en avvecklad amerikansk sökmotor, startad 1998 under namnet GoTo, senare absorberad av Yahoo. – Overture var först med betalda place­ringar, alltså det att företag kunde betala för att få toppla­ce­ringar i resultat­listorna. År 2000 gick Overture över till att leverera resultat (fortfarande med betalda pla­ce­ringar) till andra sökmotorer. I februari 2003 köpte Overture den tidigare ledande sök­motorn Altavista† (numera nerlagd), och i juli samma år blev Overture i sin tur köpt av Yahoo, och bytte då namn till Yahoo Search Marketing, se Yahoos (numera Oaths) webbsidor.

[sökmotorer] [ändrad 13 augusti 2019]

beskrivande webbadress

webbadress (URL) som innehåller ord eller namn som beskriver inne­hållet på webb­sidan som adressen går till. – Ett exempel är Wiki­pedia, där webbadressen till varje uppslags­ord inne­håller det uppslagsordet. Till exempel går sv.wikipedia.org/wiki/Dator till uppslags­ordet Dator. – Engelska slug, för­svenskat till slugg, syftar på den betydelsebärande delen av webbadressen. – Be­skriv­ande webb­adresser är ofta komplement till en webbsidas ursprung­liga och egentliga webb­adress. Besök­are som efterfrågar den beskrivande webbadressen skickas vidare till den ursprungliga webbadressen genom omdirigering. – Tekniskt: Webbadresser som http://it‑ord.idg.se/?s=beskrivande+webbadress (med frågetecken) är tekniskt annorlunda, eftersom ?s=beskrivande+webbadress de­fi­ni­erar en sökning i en databas, inte en fast sida. Den sida som skickas till besökaren sätts samman av webbservern först efter anropet. Detta syns på frågetecknet.

[webbpublicering] [ändrad 4 oktober 2018]

Wikimedia

Stiftelsens märke.
Stiftelsens märke.

Wikimedia Foundation – stiftelse som driver det webbaserade upp­slags­verket Wikipedia och ett antal besläktade projekt som ordboken Wiktionary och biblioteket Wikisource. Wikimedia grundades 2003. Då överlät Wikipedias grundare Jimmy Wales rätten till namnet Wikipedia, upp­hovs­rätten till material på Wikipedia samt den tekniska utrustningen till stiftelsen. Wikimedia Foundation anordnar kon­fe­rensen Wikimania. – Wikimedia finns på wikimediafoundation.org, och Wikimedia Sverige finns här.

Musopen

organisation som sprider klassisk musik gratis på internet. – Musopen gör egna inspelningar av klassisk musik som kan laddas ner gratis från webbplatsen. Musopen tillhandahåller också noter till klassisk musik. Detta gäller musik som inte längre skyddas av upphovsrätt. Verksamheten är alltså helt laglig. – Se musopen.org.

PHP

skriptspråk som används för att skriva dynamiska webb­sidor. – PHP‑koden läggs in i webb­sidans HTML-kod på servern och exekveras där varje gång någon hämtar webb­sidan. Vad som blir resultatet (vad som levereras till besökaren) kan alltså variera från gång till gång. PHP står för numera för PHP Hypertext Preprocessor (en rekursiv förkortning), tidigare för Personal home page tools, och bygger på öppen källkod. – Se php.net.

[förkortningar på P] [programspråk] [webbpublicering] [ändrad 8 februari 2018]

Silk Road

en stängd hemlig marknadsplats på nätet. – Silk Road stängdes den 2 oktober 2013 av FBI. En ny sajt med samma namn och inriktning öppnades i början av november 2013. – Silk Road startade 2011, och förmedlade affärer i narkotika och annat olagligt. All kommunikation med Silk Road skedde genom nätverket Tor, som gör meddelanden nästan omöjliga att spåra. Alla betalningar skedde i krypto­valutan bitcoin. Bakom Silk Road stod, enligt FBI, amerikanen Ross William Ulbricht, som enligt domen är identisk med Dread Pirate Roberts. Ulbricht förnekar att det är han. Förutom medverkan till narkotika­handel och penning­tvätt åtalades Ulbricht för anstiftan till mord. Han påstods ha anlitat en yrkes­mördare för att döda en person som hade hotat att avslöja Silk Roads klienter. Något mord­offer har dock inte påträffats. – I februari 2015 dömdes Ulbricht till fängelse upp till livstid för narkotikahandel, penning­tvätt och data­intrång, men inte för anstiftan till mord. I maj 2015 dömdes han till livstids fängelse utan möjlighet till benådning och till att betala 138 miljoner dollar i skadestånd. – Efter domen har det framkommit att den ameri­kanska federala narkotikapolisen DEA hade infil­trerat Silk Road. Vissa uppgifter från spaningen hemlig­hölls i rätte­gången mot Ulbricht för att spaningen inte skulle spräckas. Bland annat tycks DEA ha fejkat det påstådda beställningsmordet (ingen dog) åt Dread Pirate Roberts. – Se artikel i Wired: länk. – Läs också om the hidden wiki. – Efter att Silk Road stängdes har flera liknande sajter försökt ta över kunderna, till exempel Black market reloaded och evo­lution market. – Namnet: Sidenvägen är den historiska handels­leden mellan Medel­havet och Kina genom Central­asien.

[it-relaterad brottslighet] [mörka webben] [rättsfall och skandaler] [ändrad 29 januari 2019]

Hidden Wiki

The Hidden Wiki – en svåråtkomlig webbsida med länkar till sajter med bland annat narkotika och bilder på sexuella övergrepp mot barn. En sajt som annonserade på The Hidden Wiki, barn­porr­sajten Lolita City, slogs ut 2011 genom en distribuerad över­belast­nings­attack från rörelsen Anonymous. – The Hidden Wiki finns på en så kallad pseudo­topp­domän, en toppdomän som inte ingår DNS‑systemet. – Läs också om Silk Road.

[it-relaterad brottslighet] [wiki] [ändrad 14 september 2018]

Flashback

  1. Tecknat katthuvud i serieteckningsstil med cigarrett i munnen.
   Symbol för Flashback.

   – ett svenskt diskussions­forum på internet, känt för sin kompromiss­lösa syn på yttrande­frihet. – Flashback har funnits på internet i olika former sedan 1995. Tidigare fanns en tryckt tidning med samma namn. Grundare är Jan Axelsson. – Flashback dömdes 2002 till höga skade­stånd för att ha publicerat namnet på en dömd brottsling. Jan Axelsson och hans före­tag förbjöds då också att driva diskussions­forum på internet i Sverige. Flash­back öppnades då på en utländsk server. Företagsstrukturen bakom Flash­back har sedan dess gjorts om flera gånger. – Flash­back tillåter mycket frispråkiga inlägg, men har som policy att ta bort inlägg som strider mot svensk lag. Kritiker anser ändå att Flash­back ger utrymme åt rasistiska och sexistiska in­lägg och åt hetskampanjer mot personer, näthat. Aftonbladet hade i februari 2015 en mycket kritisk artikel­serie om Flash­back, se denna länk. – Debattörer på Flash­back har flera gånger utfört gott journalistiskt arbete, och 2011 fick Flash­back Sveriges Radios journalistpris Medie­ormen (se länk). – Se flashback.org. – Flash­back driver också en anonymitetsserver;

  2. – en trojansk häst som infekterar Mac-datorer. Flash­back upptäcktes i slutet av 2011. Flash­back utnyttjar en sår­bar­het i den version av Java som används på Mac. Oracle rättade till sår­bar­heten i Java i början av 2012, men det dröjde ytterligare ett par månader innan Apple skickade ut den rättade versionen. – Mer i Wikipedia.

[diskussioner] [skadeprogram] [yttrandefrihet] [ändrad 26 februari 2018]

kortlänk

(URL alias) – kort (oftast) webbadress som styr besökaren till en annan, (oftast) längre webbadress. Detta sker genom omdirigering. – Syftet är att ersätta den egentliga, men intetsägande eller väldigt långa, länken med en länk som är kort eller beskrivande. När man klickar på kortlänken anropar man en tjänst som har en databas som innehåller den fullständiga länken och som omdirigerar besökaren till den. En känd tjänst som tillhandahåller kortlänkar gratis är TinyURL (tinyurl.com). (Pröva med tinyurl.com/kortlaenk.)

[webbpublicering] [ändrad 15 maj 2018]