Torrents time

ett program som gör att strömmande filmer som distribueras med BitTorrent‑teknik kan visas direkt i webbläsare. – Programmet är ett tillägg till webbläsare. Det är också en tjänst som är knuten till programmet Torrents time. – Torrents time introducerades i februari 2016 och kom från en grupp nederländska utvecklare. – Utvecklarna uppmanades genast av den nederländska upphovsrättsorganisationen BREIN (länk) att stänga av tjänsten. Annars hotade BREIN med dryga skadestånd för medhjälp till intrång i upphovsrätten. Utvecklarna svarade att Torrents time inte är utvecklat för intrång i upphovsrätten, och hotade i sin tur BREIN med åtal för förtal. – Se torrents‑time.com (från 2015 – arkiverad).

[film] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 11 oktober 2020]

Treasure truck

Amazons lastbilar som dagligen levererar varor till kunder i ett antal städer i USA och Storbritannien. – Varje dag levererar lastbilarna beställda varor till kundernas adresser. Utbudet är en enda produkt per dag. Produkten säljs till extra lågt pris och måste beställas samma dag. — Turerna med Treasure Truck började i februari 2016 i Seattle och ses som en del av Amazons satsning på försäljning över disk och i butiker. – Se Amazons webbsidor.

[handel] [ändrad 2 februari 2021]

Eyeriss

en experimentell kraftfull processor för mobiltelefoner, utvecklad på MIT. – Eyeriss är gjord för att kunna lösa avancerade problem inom maskininlärning och annan artificiell intelligens. Den ska till exempel kunna användas i självkörande bilar. Samtidigt är den strömsnål för att kunna användas i mobil utrustning. Den har 168 kärnor (betydelse 2), och var och en av dem har eget minne. Eyeriss blev känd i februari 2016. – Läs mer på MIT:s webbsidor (länk).

[ai] [experimentell teknik] [maskininlärning] [mobilt] [processorer] [ändrad 19 november 2017]

Skybender

ett hemlighetsfullt Google / Alphabet-projekt för trådlöst bredband från drönare. – Drönarna ska sända till markstationer med en frekvens på 28 gigahertz – med andra ord på millimeterbandet. Det är en mycket högre frekvens än 4g, vilket gör det möjligt att överföra flera gigabyte i sekunden. Nackdelen med så hög frekvens är att signalen har kort räckvidd, och stoppas av fysiska hinder, även om räckvidden blir längre när man sänder från himlen till markytan. Eventuellt kommer Google att behöva använda en speciell, energikrävande teknik, en fasstyrd antenn (phased array), för att öka räckvidden. – Projektet, som är en fortsättning på Project Titan, blev känt i början av 2016, och försöksverksamhet pågick då i New Mexico. – Se artikel i The Guardian (länk). – Läs också om Loon†.

[bredband från himlen] [drönare] [experimentell teknik] [flyg] [ändrad 21 mars 2018]

Bold

  1. bold, boldface – i typografi: se halvfet stil;
  2. Bold – en uppköpt och nerlagd amerikansk tjänst för företagsbloggar, utvecklad av David Byttow (se Secret†). Den presenterades i juni 2016 och köptes i juni 2017 av Postmates (postmates.com), som la ner produkten men anställde Byttow. Bold hade ett antal funktioner, så kallade assistenter, för att hjälpa bloggaren att förbättra sitt språk och att göra layouten tilltalande. – Se bold.io.

[bloggar] [typografi] [uppköpt] [ändrad 7 maj 2018]

enkortsdator

i denna ordlista: beteckning på liten dator som levereras som ett enda krets­kort. – Köparen får ansluta tangentbord och bildskärm samt eventuellt låda. – Enkortsdatorer används i under­visning, i hobby, för experi­ment och i inbyggda system. – Alla datorer innehåller naturligtvis kretskort i någon form. Den ursprungliga betydelsen av enkortsdator var att datorn, när man köpte den, enbart bestod av ett enda kretskort. Men ordet används också om byggsatser och enkla hobbydatorer. – Enkortsdator var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[enkortsdatorer] [hobby] [årets nyord] [ändrad 1 maj 2022]

Zeiss smart glasses

linser för interaktiva glasögon, utveck­lade av tyska optikföretaget Zeiss. De visades upp i januari 2016. – Linserna är utformade för att monteras i bågar med normalt utseende, och skiljer sig knappt märkbart från vanliga glasögon­linser. Linserna kan slipas med styrka som vilka glasögon­linser som helst. – Lins­erna har ett litet parti i kanten som är slipat som en fresnellins (se Wikipedia), och som projicerar en bild från en mycket liten projektor som är monterad i bågarna. Bilden verkar då sväva i luften framför bäraren (en virtuell bild). Det hela kan styras från en smart mobil eller en smart klocka. – Tekniken är inte beroende av något särskilt operativsystem: det är i grunden bara ett sätt att projicera bilder. De första testarna uppger att skillnaden i vikt jämfört med vanliga glasögon är omärkbar, och att det fresnelslipade partiet av linserna knappt syns. – Zeiss tillverkar inte bågar, utan tänker sälja linserna till företag som vill använda dem i interaktiva glasögon. – Se pressmed­delande från Zeiss (borttaget). – I samarbete med Deutsche Telecom har Zeiss bildat bolaget Tooz (tooztech.com) för att utveckla tekniken.

[glasögon] [ändrad 22 augusti 2019]

HaLow

varumärke för den strömsnåla wi‑fi‑standarden 802.11ah. Den är avsedd för sakernas internet. – HaLow sänder på frekvenser runt 900 mega­hertz, vilket är betydligt lägre än de vanliga wi‑fi‑frekvenserna på runt 2,4 och 5 giga­hertz. Detta innebär längre räckvidd, bättre förmåga för signalen att tränga genom väggar och lägre strömförbruk­ning. Nackdelen är lägre band­bredd. Stan­darden fast­ställdes i januari 2016 av Wi‑Fi Alliance (länk).

[sakernas internet] [standarder] [wi-fi] [ändrad 11 november 2019]

annonsblockerare

program som gör att annonser på webbsidor inte visas för besökare på webbsidan. Annonserna laddas inte heller ner. –  Annonsblockerare är oftast insticksprogram till webbläsaren. Besökare som har annonsblockere har installerat dem inte bara för att slippa annonser i allmänhet, utan också därför att annonser ofta tar tid att ladda ner samt kan inne­hålla störande ljud och videofiler som tar mycket processorkraft. Bland yngre personer är det en majoritet som har annonsblockerare. Annonsörer försöker givetvis motverka detta, liksom massmedier som är beroende av annonsintäkter. Besökare som har annonsblockerare kan därför drabbas av inskränkningar i tillgången på information, eller uppmanas att betala för tillgång till mediet. – Annonsblockerare var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk). – På engelska: adblocker.

[webbläsare] [webbreklam] [årets nyord] [ändrad 1 maj 2022]