Business process execution language

(BPEL) – ett programspråk för beskrivning av verksamhetsprocesser i stora drag. BPEL är till för att beskriva verk­sam­hets­pro­cess­erna så som de ter sig för användarna. Verksamheten beskrivs som ett antal samverkande arbetsflöden. (Se orkestrering.) Detaljerna i processerna programmeras med andra vanliga programspråk. – BPEL är baserat på XML och avsett för web services. Det fullständiga namnet på BPEL är Web services business execution language, WS‑BPEL, men det namnet används sällan. (Ännu tidigare förkortades det BPEL4WS.) – BPEL ersätter det äldre WSFL, och utarbetades i samarbete mellan företag som BEA (senare köpt av Oracle), IBM, Microsoft, Oracle och SAP. – Läs mer på Oasis webbsidor.

[affärssystem] [xml] [ändrad 8 augusti 2017]

Sitemaps

maskinläsbara förteckningar över de webb­adresser på en webbplats som är till­gäng­liga för sök­motorer. – Sitemaps hjälper spindlar att hitta så mycket information som möjligt på webbplatsen. En sitemap är en XML‑fil som räknar upp webbadresserna på webbplatsen med information om när de senast har ändrats, hur ofta de brukar ändras och hur viktiga de anses vara. Site­maps är ett protokoll för informationsutbyte mellan webbplatsen och sökmotorerna. Syftet är att under­lätta för sökmotorerna (deras spindlar) att hitta allt på webbplatsen. – Sitemaps har fast­ställts i samarbete mellan Google, MSN och Yahoo. – Se sitemaps.org. – Jämför med ACAP och Robots exclusion protocol, som är till för att ange vad sökmotorerna inte ska kartlägga.

[sökmotorer] [webbpublicering] [xml] [ändrad 9 februari 2018]

Ajax

Asynchronous Javascript and XML – en vanlig teknik för programmering av webb­sidor med interaktiva program. – Den stora för­delen är att en webbsida program­me­rad i Ajax kan påverkas av be­sö­karen en bit i taget medan en be­­sö­karen har den uppe. Be­­sö­karen behöver inte vänta på att en hel webbsida blir inläst varje gång hon gör en liten ändring. – Ajax är en kombination av Java­­script, XML och andra verk­­tyg. Med Ajax får man webbsidor som direkt svarar på an­vändarens in­matningar utan att webbläsaren behöver vänta på nya sidor från webb­servern. Pro­grammen sänds nämligen från webb­servern till webb­läsaren efter an­ropet och körs lokalt, alltså på samma dator som webbläsaren. Det behövs därför ingen tät trafik mellan webbläsare och webb­servern. – Ajax är ingen produkt eller varumärke, utan ett namn som samman­­fattar en kom­bina­tion av verk­­tyg. Namnet infördes 2005 av an­vänd­bar­hets­experten Jesse James Garrett i artikeln Ajax: A new approach to web applications (länk). – Namnet: Ajax eller Aias / Ajas var namnet på två hjältar i Iliaden (länk)Aias den store och Aias den lille. – Läs mer om Ajax i Wikipedia.

[programspråk] [webbpublicering] [ändrad 7 maj 2022]

DCML

Data center markup language – ett språk för beskrivning av resurserna på ett datacenter och datacentrets uppbyggnad. En form av XML. Bland annat avsett för att underlätta det som då kallades för utility computing. – DCML lanserades 2003 av EDS och dåvarande Opsware (senare köpt av dåvarande HP). – Se dcml.org (inte uppdaterad sedan 2006).

[förkortningar på D] [it-system] [xml] [ändrad 19 januari 2022]

Biztalk

Microsofts satsning på ett XML-baserat språk för utbyte av affärs­data över internet. Målet är att data ska be­skrivas på ett en­het­ligt sätt så att de kan över­föras mellan program från olika företag och be­arbetas. – Biztalk Framework är rikt­linjer för hur man bygger system baserade på Biztalk. – Biztalk Server är en Micro­softprodukt som hanterar verk­sam­hets­processer i enlig­het med Biztalk Frame­work. – Se Microsofts webb­sidor (länk).

[affärssystem] [xml] [ändrad 16 april 2018]

Rosetta

  1. – The Rosetta project – ett projekt som samlar prov på alla språk i världen och sparar dem för fram­tiden på webben och på speciella, praktiskt taget oförgängliga, nickeldiskar. – Se rosettaproject.org;
  2. – RosettaNet – en satsning på att utveckla ett allmänt, XML‑baserat språk och pro­cesser för internetbaserad handel och affärer. – Se denna länk;
  3. – gammalt – och nytt: ett program som konverterade program skrivna för Macar med PowerPC†‑processorer så att de skulle kunna köras på Macar med Intel‑processorer. Konverteringen gjordes medan programmet kördes. Detta skedde utan att användaren märkte något, utom att programmet gick lite långsammare. Beräkningsintensiva program som 3d‑animering kunde inte köras med Rosetta. – Rosetta utvecklades av Apple med tanke på övergången 2005 från PowerPC till Intel‑processorer i Macintosh. 2020 återuppstod Rosetta, nu som Rosetta2, ett program för att konvertera program skrivna för Macar med Intel‑processorer till de kommande Macarna med Arm‑processorer. – Läs också om universal binary†;
  4. Rosetta Code – se krestomati.

– Namnet Rosetta kommer av Rosetta­stenen, se Wikipedia, den sten med flerspråkiga inskriptioner, påträffad i den egyptiska staden Rosetta (Rashid på arabiska), som i början av 1800‑talet användes för tolkningen av hieroglyferna.

[arkiv och bibliotek] [programmering] [programspråk] [språk] [xml] [ändrad 19 april 2023]

XMPP

eXtensible messaging and presence protocol – protokoll för snabbmeddelanden och närvarobaserade tjänster, skrivet i öppen källkod. Tidigare känt som Jabber. – XMPP är en öppen standard skriven i XML, och det an­vändes bland annat av Google i snabbmeddelandetjänsten Google Talk†. – XMPP skapades för att bli ett fritt alternativ till tjänster som ICQ och AIM. Vem som vill får använda XMPP och sätta upp ett XMPP‑baserat nätverk, och alla XMPP‑baserade klienter kan kommunicera med var­andra. – Standarden utvecklas av XMPP standards foundation (länk, tidigare Jabber soft­ware foundation).

[förkortningar på X] [meddelanden] [xml] [ändrad 16 augusti 2017]