SIME

Scandinavian interactive media event – en konferens om internet, medier, telekom och underhållning. Anordnas i Stockholm i november varje år sedan 1996. Dessutom anordnar SIME evenemang i Barcelona, Helsingfors och San Francisco. – Se sime.nu.

[förkortningar på S] [konferenser] [ändrad 5 mars 2021]

RTP

(real-time transport protocol) – ett internet-protokoll avsett för överföring av rörliga bilder eller ljud utan märkbara fördröjningar. – RTP används till exempel för direktsändningar till många samtidiga mottagare. Det kan användas i stället för TCP eftersom det har samma uppgift, nämligen att sköta om överföringen av de enstaka paketen från avsändare till mottagare. RTP är inget komplett protokoll, utan ett tillägg till UDP. Det används oftast i kombination med RTSP, men det är inte nödvändigt. Specifikationerna för RTP har fastställts av internets tekniska ledningsgrupp IETF. Det skedde första gången 1996 i RFC 1889, 2003 ersatt av RFC 3550 (länk).

[förkortningar på R] [internet] [ljud och bild] [rfc] [ändrad 21 september 2021]

Platform for internet content selection

(PICS) – en inaktuell standard, fastställd 1996 av webbens ledningsgrupp W3C för innehållsmärkning av webbsidor. – PICS tillämpades i första hand på sidor som bedömdes som olämpliga för barn. Även andra kriterier kunde användas. Märkningen kunde sedan användas av filtreringsprogram. PICS avvecklades i början av 00‑talet. Det fick aldrig stor anslutning, bland annat för att det var för krångligt. PICS ersattes av ett annat system, POWDER (Protocol for web description resources), som även det har avvecklats.

[barn] [nerlagt] [standarder] [webben] [ändrad 25 augusti 2021]

Autonomy

ett uppköpt brittiskt företag som utvecklade och sålde program som utvann information ur stora ostrukturerade datamängder. Numera integrerat i Micro Focus. – Autonomy kallade sin produkt för ”betydelsebaserad teknik”. Företaget grundades 1996 och sålde program till andra företag. I augusti 2011 köpte dåvarande Hewlett‑Packard† Autonomy och avvecklade sedan varumärket. Den 1 september 2017 köpte Micro Focus (microfocus.com) i sin tur HPE:s mjukvaruverksamhet, inklusive det som återstod av Autonomy, i en så kallad spin‑merge från HPE. – Se pressmeddelande från Micro Focus. – Autonomys grundare Mike Lynch har i USA åtalats för svindleri: han ska ha lurat Hewlett-Packard att betala fem miljarder dollar för mycket för Autonomy. USA:s justitiedepartement har begärt att Mike Lynch ska utlämnas från Storbritannien. I juli 2021 beslöt en brittisk domstol att Mike Lynch ska utlämnas, men beslutet måste bekräftas av inrikesministern.

[företag] [informationshantering] [uppköpt] [ändrad 22 juli 2021]

NC

network computer – förenklad dator (nät­dator) som laddade ned alla program från en server eller från webben. – En standard för NC‑datorer lanserades 1996 av Oracles chef Larry Ellison. Tänkta fördelar var lågt pris, låga kostnader för program­under­håll samt möjligheten att minska Microsofts dominans på programmarknaden. Flera NC‑modeller tillverkades och såldes, men efter några år för­svann alla NC från marknaden. – Mer i Wikipedia. – Läs också om NetPC, netbook samt Chrome­book.

[förkortningar på N] [persondatorer] [ändrad 18 januari 2018]

Jigsaw

  1. Project JigsawOracles omarbetning av Java SE. Den presenterades i september 2017. Förändringarna, som bland annat omfattar bättre möjligheter att dela upp Javaapplikationer i mindre moduler, fick hård kritik av företrädare för bland annat IBM och Red Hat. Kri­tiken riktade sig bland annat mot att bakåtkompatibiliteten offras i vissa fall, och att Java SE inte längre passar ihop med Java EE. (Läs denna artikel i Computer Sweden.) – Se projektets webbsidor på openjdk.java.net;
  2. – en webbserver som har utvecklats av World wide web consortium för demonstration av nya funktioner på webben. Den har funnits sedan 1996, men det har inte kommit någon ny version sedan 2007. Jigsaw är skriven i öppen källkod, och kan laddas ner gratis. (Det är ett program för att köra en webbserver, inte en hårdvaruprodukt.) – Se w3.org/jigsaw;
  3. – en teknikinkubator som är dotterbolag till Alphabet. Inriktningen är gränsområdet mellan IT och internationell politik, och ett mål är att utrota censur, ett annat att motarbeta desinformation. Jigsaw, som numera är systerbolag till Google, grundades 2010 som Google Ideas. Sedan 2016 heter företaget Jigsaw. – Se jigsaw.google.com

[företag] [programspråk] [mjukvara] [webben] [ändrad 13 juni 2019]

hacktivist

aktivist som använder internet som kampanj­­verktyg eller för att sam­ordna verk­sam­heten. Det kan vara genom att använda webb­sidor, bloggar, e-post och SMS, men i vissa fall också genom olika former av sabotage eller vandalism på webben. – Ordet är en kombination av hackare och aktivist. Det blev känt 1996 genom gruppen Cult of the dead cow, men har förekommit tidigare. På engelska finns två stavningar, hacktivist och hactivist (mindre vanlig). På svenska blir det hacktivist. Det som hacktivister ägnar sig åt kallas för hacktivism.

[aktivism] [hackare] [it-folkgrupper] [ändrad 19 maj 2021]

ICQ

det första stora systemet för snabbmeddelanden. – ICQ lanserades 1996 av det israeliska företaget Mirabilis, som 1998 köptes av America Online, numera Aol. Aol hade då också har ett eget system för snabbmeddelanden, AIM†. AIM sålde 2010 ICQ till ryska Mail.ru Group, numera Digital Sky Technologies. – ICQ utläses I seek you. – Se icq.com.

[meddelanden] [ändrad 19 april 2018]

Marimba

ett uppköpt amerikanskt företag, grundat 1996 av Kim Polese, sedan 2004 del av BMC Soft­ware (länk). – Marimbas produkt hette Casta­net, ett sinnrikt program som för­med­lade Java‑program (program, spel, nyheter) från servrar till användarens dator. Det var en variant av pushteknik, men den stora finessen var att programmen kunde köras även när det saknades internetanslutning, och att de automatiskt kunde uppgrade­ras när det fanns internetanslut­ning. Tekniken för upp­grade­ring fungerade så att bara de ändrade delarna av varje program uppgrade­rades, vilket sparade tid. –Castanet blev ingen succé, så Marimba gjorde om tekniken så att den skulle fungera med andra programspråk än Java, vilket ledde till att företaget levde vidare. – Kim Polese avgick som vd år 2000, men satt kvar som styrelseord­förande till 2004, då BMC Software köpte företaget.

[företag] [java] [mjukvara] [uppköpt] [ändrad 4 september 2019]