Artikel 29-gruppen

(Article 29 data protection working party, förkortat: WP29) – ett avvecklat rådgivande EU‑organ som skulle se till att Dataskyddsför­ord­ningen respektive Dataskyddsdirektivet† tillämpades likformigt i hela EU. Den har ersatts av Europeiska dataskyddsstyrelsen. – Gruppen bildades 1996 och hade namn efter artikel 29 i Dataskyddsdirektivet. I Artikel 29‑gruppen ingick en representant för dataskyddsmyn­dig­heten i varje medlemsstat samt från Europeiska datatillsyns­mannen och EU‑kommissionen. – Se EU:s webbsidor (inaktuell) och Integritetsskyddsmyndighetens webbsidor (länk).

[dataskydd] [dataskyddsförordningen] [eu] [inaktuellt] [personuppgifter] [ändrad 6 januari 2021]

ReactOS

ett operativsystem som ska vara kompatibelt med Windows, och som utveck­las med fri och öppen källkod. Man ska alltså kunna köra Windowsprogram och använda tillbehör avsedda för Windows. – Eftersom Windows är skrivet med sluten källkod är detta svårt att genomföra. Kompatibiliteten ska vara på bi­när­­kods­­nivå. – Projektet inleddes 1996, och 1998 fick det namnet ReactOS. När detta skrivs (september 2018) finns ReactOS i alfaversion, och kan köra en del Windowsprogram. – ReactOS ska inte förväxlas med React. – Se reactos.org.

[fri och öppen källkod] [windows] [ändrad 19 maj 2017]

SIME

Scandinavian interactive media event – en konferens om internet, medier, telekom och underhållning. Anordnas i Stockholm i november varje år sedan 1996. Dessutom anordnar SIME evenemang i Barcelona, Helsingfors och San Francisco. – Se sime.nu.

[förkortningar på S] [konferenser] [ändrad 5 mars 2021]

RTP

(real-time transport protocol) – ett internet-protokoll avsett för överföring av rörliga bilder eller ljud utan märkbara fördröjningar. – RTP används till exempel för direktsändningar till många samtidiga mottagare. Det kan användas i stället för TCP eftersom det har samma uppgift, nämligen att sköta om överföringen av de enstaka paketen från avsändare till mottagare. RTP är inget komplett protokoll, utan ett tillägg till UDP. Det används oftast i kombination med RTSP, men det är inte nödvändigt. Specifikationerna för RTP har fastställts av internets tekniska ledningsgrupp IETF. Det skedde första gången 1996 i RFC 1889, 2003 ersatt av RFC 3550 (länk).

[förkortningar på R] [internet] [ljud och bild] [rfc] [ändrad 21 september 2021]

Platform for internet content selection

(PICS) – en inaktuell standard, fastställd 1996 av webbens ledningsgrupp W3C för innehållsmärkning av webbsidor. – PICS tillämpades i första hand på sidor som bedömdes som olämpliga för barn. Även andra kriterier kunde användas. Märkningen kunde sedan användas av filtreringsprogram. PICS avvecklades i början av 00‑talet. Det fick aldrig stor anslutning, bland annat för att det var för krångligt. PICS ersattes av ett annat system, POWDER (Protocol for web description resources), som även det har avvecklats.

[barn] [innehållsfiltrering] [nerlagt] [standarder] [webben] [ändrad 25 augusti 2021]

Autonomy

ett uppköpt brittiskt företag som utvecklade och sålde program som utvann information ur stora ostrukturerade datamängder. Numera integrerat i Micro Focus. – Autonomy kallade sin produkt för ”betydelsebaserad teknik”. Företaget grundades 1996 och sålde program till andra företag. I augusti 2011 köpte dåvarande Hewlett‑Packard† Autonomy och avvecklade sedan varumärket. Den 1 september 2017 köpte Micro Focus (microfocus.com) i sin tur HPE:s mjukvaruverksamhet, inklusive det som återstod av Autonomy, i en så kallad spin‑merge från HPE. – Se pressmeddelande från Micro Focus. – Autonomys grundare Mike Lynch har i USA åtalats för svindleri: han ska ha lurat Hewlett-Packard att betala fem miljarder dollar för mycket för Autonomy. USA:s justitiedepartement har begärt att Mike Lynch ska utlämnas från Storbritannien. I juli 2021 beslöt en brittisk domstol att Mike Lynch ska utlämnas, men beslutet måste bekräftas av inrikesministern. – I januari 2022 dömdes Mike Lynch i Storbritannien för svindleri mot dåvarande Hewlett-Packard och dess efterföljare – se judiciary.uk/judgments…

[företag] [informationshantering] [uppköpt] [ändrad 28 januari 2022]

NC

network computer – förenklad dator (nätdator) som laddade ned alla program från en server eller från webben. – En standard för NC‑datorer lanserades 1996 av Oracles chef Larry Ellison. Tänkta fördelar var lågt pris, låga kostnader för program­under­håll samt möjligheten att minska Microsofts dominans på programmarknaden. Flera NC‑modeller tillverkades och såldes, men efter några år försvann alla NC från marknaden. – Mer i Wikipedia. – Läs också om NetPC, netbook samt Chrome­book.

[förkortningar på N] [persondatorer] [ändrad 18 januari 2018]