OLIVE

ett projekt för långsiktig arkivering av digitalt material i en form som ska kunna avläsas och / eller spelas upp även efter mycket lång tid. – Materialet, som till exempel kan vara datorprogram eller datorspel, lagras tillsammans med en virtuell maskin som kan köra programmet eller spelet. Projektet leds av Mahadev Satyanarayanan (länk) vid Carnegie Mellon‑universitetet i USA. – Namnet Olive påstås stå för Open library of images for virtualized execution. Namnet har använts sedan 2011. – Se olivearchive.org. – Se också digital vellum.

[framtidssäkert] [förkortningar på O] [ändrad 26 september 2017]

juice jacking

användning av offentlig laddnings­station för stöld av data från mobiltelefoner. – Juice jacking är möjligt därför att laddningen görs med USB, som också används för dataöverföring. Förutsättningen är att laddningsstationen har manipulerats på något sätt – vilket också kan göras genom USB-sladden. Det är okänt om juice jacking förekommer särskilt ofta i praktiken. – Uttrycket juice jacking, även stavat juicejacking, infördes 2011 av den amerikanska journalisten Brian Krebs, se denna artikel. – Av juice, batteriladdning, och hijacking.

[it-säkerhet] [jargong] [ändrad 13 april 2023]

.xxx

toppdomän på internet för pornografi. – ICANN god­kände först införandet av toppdomänen .xxx i juni 2005, men i maj 2006 röstade ICANN:s styrelse för att säga nej. I januari 2007 beslöt ICANN:s styrelse att pröva för­slaget på nytt, och i mars 2007 blev det nej igen. I mars 2011 beslöt ICANN slutligen att införa .xxx‑toppdomänen. – Se här (brukar fungera, trots överstrykning). – För­slaget om en topp­domän för pornografi motiverades med att det är bäst för alla, vare sig de letar efter pornografi eller vill undvika det, om pornografiska sajter är lätta att känna igen. Men .xxx‑toppdomänen har mött starkt motstånd från grupper i USA, och även från delar av pornografibranschen. Den har också beskyllts för att inskränka yttrandefriheten. – .xxx är en sponsrad toppdomän. Det inne­bär att alla som vill ha en domän under .xxx måste god­kännas av organisationen IFFOR (länk). IFFOR är en organisation för ”ansvarskännande pornografi”, och motarbetar bland annat bilder på sexu­ella övergrepp mot barn. Domänen .xxx administreras tekniskt av ICM Registry (länk), ett före­tag som bildades enbart för att för­verk­liga planerna på .xxx‑toppdomänen. – Det uppges att många företag som inte har något med pornografi att göra har registrerat sina företagsnamn som .xxx‑domäner, och sedan låtit domänen vila, bara för att ingen annan ska kunna ta namnet. Och i några fall har företag skaffat en aktiv men pornografifri .xxx‑domän i förhoppning om att locka besökare.

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]

Swefilmer

en stängd svensk webbsajt som sände ström­mande filmer och tv‑serier utan till­stånd av upphovsrätts‑havarna. – I maj 2017 dömdes de två personerna bakom Swefilmer, Ola Johansson och Alisan Biber, i Varbergs tingsrätt för brott mot upphovsrätten till villkorlig dom och samhällstjänst för Johansson respektive tre års fängelse för brott mot upphovsrätten och, i Bibers fall, dessutom för grovt penningtvättsbrott. (Se pressmeddelande från tingsrätten – borttaget.) Filmbolagen överklagade domen. Hovrätten för Västra Sverige skärpte straffen i mars 2018, se pressmeddelande. Bibers fängelsestraff blev fyra år. Fyra miljoner kronor ska förverkas, och de dömda ska betala 2,2 miljoner kronor i skadestånd till filmbolaget. En ansökan till Högsta domstolen om resning avslogs i juni 2019, se denna länk. – Swefilmer grundades 2011. Efter en polisrazzia den 8 juli 2015 meddelade sajtens ägare att den stängdes den 31 juli 2015. Men verksamheten har fortsatt under samma namn, fast under andra toppdomäner. Ola Johansson, som var administratör, satt i samband med razzian i häkte i 90 timmar. Han och Alisan Biber åtalades senare för brott mot upphovsrättslagen. Åklagaren bedömde att sajten hade dragit in ungefär 12,5 miljoner kronor, och begärde att beloppet skulle tas i beslag. Pengarna var huvud­sak­ligen intäkter från annonsering. – I slutet av juni 2015 spreds rykten på internet att Ola Johansson riskerade 15 års fängelse. Det var en kraftig överdrift. Högsta straffet i Sverige för brott mot upphovsrätten är två års fängelse (se blogginlägg i DN: länk). Att Alisan Biber dömdes till fyra års fängelse i hovrätten beror på att han dömdes både för upphovsrättsbrott och för grov penningtvätt. – I februari 2018 stämde Bonnier Broadcasting Ola Johansson på 24 miljoner kronor för otillåten spridning av fyra filmer. – Mer i denna artikel i magasinet Filter. – IDG:s artiklar om Swefilmer: länk.

– In English: Swefilmer is, or was, a Swedish web site that streams movies and television serials to the public. In March 2018, one of the men behind the site was sentenced to four years in prison for copyright infringement and money laundering; another man was given a suspended sentence combined with community service. Four million Swedish kronor are forfeit, and the two men are to pay 2,2 million kronor in damages. – After a police crackdown in July 31, 2015, the operators of the site decided to close it down. However, Swefilmer sites since then have opened under other top domains. The prosecutor claimed that Swefilmer earned approximately 12,5 million Swedish kronor in advertising revenues since it was founded in 2011. Rumors circulating in social media in July 2015 said that the administrator and others could face 15 years in prison. This was highly exaggerated: the maximum term in Sweden for copyright infringement is two years; the four‑year sentence also included money laundering. – In February 2018, Bonnier Broadcasting sued the owner of Swefilmer for 24 million Swedish kronor for the illegal distribution of four films. – For more summaries in English, please click at this link.

[it-relaterad brottslighet] [rättsfall] [upphovsrätt] [ändrad 14 september 2018]

NVM Express

en specifikation för utbyte av data mellan dator och SSD. – NVM Express fastställdes 2011, eftersom det då behövdes en ny specifikation som var anpassad för SSD. Tidigare specifikationer, som SATA, var utformade för hård­diskar. De ger inte bästa möjliga resultat på SSD:er, som svarar snabbare. – NVM Express är en vidareutveckling av PCI Express. Bakom NVM Express står en branschorganisation med samma namn, se nvmexpress.org. – Förkortningen NVM står för non‑volatile memory, se icke‑flyktig. – NVM Express förkortas ibland NVMe. – NVMe‑oF står för NVMe over fabrics, se fabric.

[datalagring] [förkortningar på N] [sammankoppling] [ändrad 25 februari 2022]

OpenFlow

en standard för mjuk­varu­defi­ni­erade nätverk. – OpenFlow är avsett att ge användarna möjlighet att ersätta nätverksutrustningens fasta program, som brukar vara olika för varje tillverkare, med egna program för hur kommunikationen ska hanteras. De fasta programmen i switchar och routrar är nämligen inte alltid anpassade för kundernas specifika behov. Ofta är de fasta programmen skrivna för äldre trafikmönster med mycket e‑post och webbsidor, men de är inte lika lämpade för strömmande medier som ljud och video. OpenFlow ger däremot användarna möjlighet att optimera inställningarna för egna behov. Det ger också användarna möjlighet att styra nätverksutrustning från olika tillverkare från samma styrprogram. – Open­Flow presenterades 2011. Det utvecklades först av en grupp på Stanford‑universitetet, och stöds av organisationen Open networking foundation, ONF. Många ledande tillverkare av nätverksutrustning stöder OpenFlow. – Se ONF:s webbsidor: länk.

[nätverk] [ändrad 29 juni 2020]