NVM Express

en specifikation för utbyte av data mellan dator och SSD. – NVM Express fastställdes 2011, eftersom det då behövdes en ny specifikation som var anpassad för SSD. Tidigare specifikationer, som SATA, var utformade för hård­diskar. De ger inte bästa möjliga resultat på SSD:er, som svarar snabbare. – NVM Express är en vidareutveckling av PCI Express. Bakom NVM Express står en branschorganisation med samma namn, se nvmexpress.org. – Förkortningen NVM står för non‑volatile memory, se icke‑flyktig. – NVM Express förkortas ibland NVMe. – NVMe‑oF står för NVMe over fabrics, se fabric.

[datalagring] [förkortningar på N] [sammankoppling] [ändrad 25 februari 2022]

OpenFlow

en standard för mjuk­varu­defi­ni­erade nätverk. – OpenFlow är avsett att ge användarna möjlighet att ersätta nätverksutrustningens fasta program, som brukar vara olika för varje tillverkare, med egna program för hur kommunikationen ska hanteras. De fasta programmen i switchar och routrar är nämligen inte alltid anpassade för kundernas specifika behov. Ofta är de fasta programmen skrivna för äldre trafikmönster med mycket e‑post och webbsidor, men de är inte lika lämpade för strömmande medier som ljud och video. OpenFlow ger däremot användarna möjlighet att optimera inställningarna för egna behov. Det ger också användarna möjlighet att styra nätverksutrustning från olika tillverkare från samma styrprogram. – Open­Flow presenterades 2011. Det utvecklades först av en grupp på Stanford‑universitetet, och stöds av organisationen Open networking foundation, ONF. Många ledande tillverkare av nätverksutrustning stöder OpenFlow. – Se ONF:s webbsidor: länk.

[nätverk] [ändrad 29 juni 2020]

International

The International – datorspelsturnering i spelet Dota 2. – The Inter­national har anordnats sedan 2011, och arrangeras av spelets utvecklare, företaget The Valve. Vinnarna belönas med miljon­belopp. – Se dota2.com. – Jäm­för med Dota 2 Asia championships.

[spel] [ändrad 29 april 2018]

Google Wallet

en nerlagd betaltjänst från Google. – Google Wallet fanns kvar till början av 2018 jämsides med det nyare och enklare Google Pay. Den har ersatts av Google Pay Send (länk). – Google Wallet höll reda på kreditkort, kundkort, rabatter och erbjudanden. Appen för Google Wallet kunde användas för betalningar i butik med NFC-teknik. Man kunde också använda en telefon med Google Wallet för att betala på internet. Betalningen drogs från användarens kreditkort. – Användaren måste installera en app från Google på sin mobiltelefon och mata in uppgifter om ett kreditkort. Google tog inte ut avgifter för transaktionerna, vare sig från kunderna eller från butikerna. – Tjänsten lanserades i september 2011 och finansierades med reklam. Från 2013 fanns i USA möjligheten att skicka pengar från Google Wallet som bilaga till e‑post i Gmail. – Google Wallet blev ingen större succé, men Google lät tjänsten finnas kvar jämsides med Google Pay till början av 2018, se Androidcentrals blogg (länk) (inaktuell). – Se pay.google.com. – Läs också om Google Prepaid Card.

[betalningar] [nerlagt] [ändrad 10 april 2022]

UltraViolet

Bokstäverna UV i vitt på svart botten; under det samma bokstäver speglade upp-och-ner i grått på violett botten.ett avvecklat system som skulle underlätta för konsumenten att hantera upphovsrättsligt skyddat material utan tekniskt krångel. Det lades ner 2019. – UltraViolet var en märkning som 2011 infördes på optiska diskar (CD, DVD, Blu‑ray) och spelare, datorer, mobiltelefoner och annat av de företag som anslutit sig till systemet. Meningen var att varje hushåll skulle registrera sina diskar och sin utrustning och sedan ha frihet att spela upp filmer, spel och annat var och när som helst. – UltraViolet var varumärke för organisationen Digital entertainment content ecosystem (DECE). – Se myuv.com.

[nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 8 april 2020]

PUST

den svenska polisens nerlagda it‑system för rapportering och utredning av brott. – I februari 2014 beslöt Rikspolisstyrelsen att lägga ner PUST. Det hade ända sedan det togs i bruk kri­ti­se­rats för att vara långsamt, omständligt och svårt att använda. – PUST togs i bruk 2011, och fick från början hård kritik. Den första versionen var skriven för Java-platt­formen. Den kallades därför ibland för PUST-Java. 2011 beslöt polisen att migrera PUST till Oracles plattform Siebel. Den omarbetade versionen kallades ofta för PUST-Siebel. Den ansågs av många som en kraftig försämring. – Eftersom många poliser ansåg PUST oanvändbart, eller rent av såg det som en arbetsmiljöfara, använde polisen två äldre it‑system parallellt med PUST. I februari 2014 beslöt polisen att skrota PUST helt och hållet. – Kostnad­er­na för PUST uppskattades då till runt 100 miljoner kronor. – PUST var förkort­ning för Polisens utredningsstöd. – Artikel i Computer Sweden från 2015 av två projekt­an­svariga: länk.

– In English: PUST was an IT system used by the Swedish police for the reporting and investigating of crimes. It was heavily criticized for being slow, bureaucratic and unusable. In February 2014, the National police board decided to close it down. PUST had been in use since 2011 and was harshly criticized from day one. Later in 2011, it was decided to migrate the PUST system to the Siebel plat­form from Oracle. The modified version is known as PUST‑Siebel. How­ever, many police officers found PUST, and especially PUST‑Siebel, impossible to use, in some cases even a work­place environmental hazard, so two older systems were still used in parallel with PUST. In Februari 2014, it was decided to shut PUST down. The costs for PUST and PUST‑Siebel that far were estimated to approximately 100 million Swedish kronor. – For more summaries in English, please click at this link.

[förkortningar på P] [juridik] [nerlagt] [svenska myndigheter] [ändrad 20 augusti 2017]

WebGL

(Web graphics library) – en teknik för åter­givning av grafik i webbläsare. – De flesta moderna webb­läsare kan hantera bilder för WebGL utan tilläggsprogram. – WebGL, som lanserades 2011, är avsett för interaktiv grafik i två eller tre dimensioner. Det är ett API (programmeringsgränssnitt) för programspråket Java. – Namnet anspelar på det äldre OpenGL, som WebGL bygger på. – Se get.webgl.org.

[bildbehandling] [webbpublicering] [ändrad 16 januari 2021]

6renum

IPv6 site renumbering – en avvecklad arbetsgrupp som arbetade med att förenkla övergången till de nya längre IP‑adresserna i IPv6. (Version 6 av internetproto­kollet IP.) 6renum utsågs 2011 av internets tekniska ledningsgrupp IETF och avvecklades 2013. – Se IETF:s webbplats: länk.

[avslutat] [förkortningar på #] [ip] [ändrad 1 maj 2022]