Jackson, Startup L

Tecknad bild av signaturen Startup L Jackson.
Ute ur bilden.

Startup L Jackson – avslöjad pseudonym för en satirisk kommentator av it‑världen. – Han skrev 20112015Twitter och hade där 78 000 följare. Många företagsledare i Silicon Valley följde ”Jackson”. ”Jacksons” sista inlägg på Twitter kom den 31 december 2015. – I mars 2016 avslöjades det att Parker Thompson (angel.co/pt), en relativt okänd innovationskapitalist i San Francisco, hade skrivit ”Startup L Jacksons” inlägg. – Se artikel med video i Bloomberg Technology (länk, kräver konto). – Se också bloggen Startups and shit (länk, vilande). – Läs också om Robert X Cringely.

[pseudonymer] [skvaller] [ändrad 30 maj 2017]

OLIVE

ett projekt för långsiktig arkivering av digitalt material i en form som ska kunna avläsas och / eller spelas upp även efter mycket lång tid. – Materialet, som till exempel kan vara datorprogram eller datorspel, lagras tillsammans med en virtuell maskin som kan köra programmet eller spelet. Projektet leds av Mahadev Satyanarayanan (länk) vid Carnegie Mellon‑universitetet i USA. – Namnet Olive påstås stå för Open library of images for virtualized execution. Namnet har använts sedan 2011. – Se olivearchive.org. – Se också digital vellum.

[framtidssäkert] [förkortningar på O] [ändrad 26 september 2017]

.xxx

toppdomän på internet för pornografi. – ICANN god­kände först införandet av toppdomänen .xxx i juni 2005, men i maj 2006 röstade ICANN:s styrelse för att säga nej. I januari 2007 beslöt ICANN:s styrelse att pröva för­slaget på nytt, och i mars 2007 blev det nej igen. I mars 2011 beslöt ICANN slutligen att införa .xxx‑toppdomänen. – Se här (brukar fungera, trots överstrykning). – För­slaget om en topp­domän för pornografi motiverades med att det är bäst för alla, vare sig de letar efter pornografi eller vill undvika det, om pornografiska sajter är lätta att känna igen. Men .xxx‑toppdomänen har mött starkt motstånd från grupper i USA, och även från delar av pornografibranschen. Den har också beskyllts för att inskränka yttrandefriheten. – .xxx är en sponsrad toppdomän. Det inne­bär att alla som vill ha en domän under .xxx måste god­kännas av organisationen IFFOR (länk). IFFOR är en organisation för ”ansvarskännande pornografi”, och motarbetar bland annat bilder på sexu­ella övergrepp mot barn. Domänen .xxx administreras tekniskt av ICM Registry (länk), ett före­tag som bildades enbart för att för­verk­liga planerna på .xxx‑toppdomänen. – Det uppges att många företag som inte har något med pornografi att göra har registrerat sina företagsnamn som .xxx‑domäner, och sedan låtit domänen vila, bara för att ingen annan ska kunna ta namnet. Och i några fall har företag skaffat en aktiv men pornografifri .xxx‑domän i förhoppning om att locka besökare.

[toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]

NVM Express

en specifikation för utbyte av data mellan dator och SSD. – NVM Express fastställdes 2011, eftersom det då behövdes en ny specifikation som var anpassad för SSD. Tidigare specifikationer, som SATA, var utformade för hård­diskar. De ger inte bästa möjliga resultat på SSD:er, som svarar snabbare. – NVM Express är en vidareutveckling av PCI Express. Bakom NVM Express står en branschorganisation med samma namn, se nvmexpress.org. – Förkortningen NVM står för non‑volatile memory, se icke‑flyktig. – NVM Express förkortas ibland NVMe. – NVMe‑oF står för NVMe over fabrics, se fabric.

[datalagring] [förkortningar på N] [sammankoppling] [ändrad 25 februari 2022]

OpenFlow

en standard för mjuk­varu­defi­ni­erade nätverk. – OpenFlow är avsett att ge användarna möjlighet att ersätta nätverksutrustningens fasta program, som brukar vara olika för varje tillverkare, med egna program för hur kommunikationen ska hanteras. De fasta programmen i switchar och routrar är nämligen inte alltid anpassade för kundernas specifika behov. Ofta är de fasta programmen skrivna för äldre trafikmönster med mycket e‑post och webbsidor, men de är inte lika lämpade för strömmande medier som ljud och video. OpenFlow ger däremot användarna möjlighet att optimera inställningarna för egna behov. Det ger också användarna möjlighet att styra nätverksutrustning från olika tillverkare från samma styrprogram. – Open­Flow presenterades 2011. Det utvecklades först av en grupp på Stanford‑universitetet, och stöds av organisationen Open networking foundation, ONF. Många ledande tillverkare av nätverksutrustning stöder OpenFlow. – Se ONF:s webbsidor: länk.

[nätverk] [ändrad 29 juni 2020]

Amazon Drive

en tjänst för datalagring på internet, lanserad 2011. – Användarna lagrar sina filer på Amazons servrar (se molnet) och kan sedan komma åt filerna överallt där de har tillgång till internet. Amazon Drive fanns tidigare både som gratistjänst och avgiftsbelagd tjänst, men nu krävs åtminstone betalt medlemskap i Amazon Prime (länk). Amazon Drive hette först Amazon cloud drive. – Pro­grammet Amazon Music är baserat på Amazon Drive. – Se amazon.com/clouddrive.

[datalagring] [molnet] [ändrad 14 juli 2022]

International

The International – datorspelsturnering i spelet Dota 2. – The Inter­national har anordnats sedan 2011, och arrangeras av spelets utvecklare, företaget The Valve. Vinnarna belönas med miljon­belopp. – Se dota2.com. – Jäm­för med Dota 2 Asia championships.

[spel] [ändrad 29 april 2018]