digital inföding

(digital native) –– en som har vuxit upp med internet och mobil­tele­foner, och därför tar sådant som själv­klart. Kallas ibland också för generation e. Mot­satsen kallas för digital invand­rare. –– Se också generation Z.

[it-folkgrupper] [ändrad 1 januari 2018]