Tor Browser

en webbläsare för ospårbar surf­­ning. – Webb­läsaren använder tekniken Tor för att hämta webbsidor, vilket gör det nästan omöjligt för någon som avläser trafik på inter­net att avgöra vilka sidor användaren besöker. – Tor Browser är baserad på Firefox. Den kan laddas ner gratis från torproject.org. – Jämför med Onion Browser och Pirate­Browser. – Läs också om privat surfning och .onion.

[personlig integritet] [skyddad kommunikation] [webbläsare] [ändrad 30 augusti 2020]

Onion Browser

en webbläsare för anonym surf­ning på iPhone och iPad. (Alltså på operativsystemet iOS.) – Webb­­läsaren använder tekniken Tor för att hämta webbsidor, vilket gör det nästan omöj­ligt för någon som övervakar trafik på inter­­net att avgöra vilka sidor användaren besöker. Nackdelen är att det går långsamt. – Onion Browser har utveck­lats av Mike Tigas (mike.tig.as), och är fristående från Tor‑projektet. Den kan laddas ner från App Store för tio kronor. – Se också onionbrowser.com. – Namnet anspelar på onion routing. – Jämför med Pirate­Browser och Tor Browser.

[personlig integritet] [skyddad kommunikation] [webb­läsare] [ändrad 24 november 2018]

Astoria

ett föreslaget extra säkert klient­program för Tor. (Tor är ett nätverk för ospårbar kommunikation på internet.) – Astoria är utformat för att göra det svårare för utomstående att spåra meddelanden genom övervakning av trafik­flödet i kombination med sannolikhetsbedömningar. Det styr meddelandenas väg genom Tor‑nätverket genom noder som bedöms vara mindre utsatta för övervakning. (Se också tidtagningsattack.) – Astoria beskrevs i maj 2015 i en artikel av forskare på Hebrew university i Israel och Stony Brook university i USA (länk). Något utförande av Astoria för nerladdning finns inte när detta skrivs (maj 2020), men källkoden finns för nerladdning på GitHub – se denna länk.

[avläsning] [dold identitet] [skyddad kommunikation] [ändrad 2 maj 2020]

Anonabox

en nätverksdosa för anonym inter­net­anslutning genom Tor‑nätverket. – Anona­­box an­sluts mellan datorn och routern, och ser då till att all trafik dirigeras genom Tor. Det innebär att ingen som avläser kommunikationen kan se vem som är avsändare och mottagare. Meddelandena är dessutom krypterade. – Anonabox blev känd i oktober 2014 när utvecklaren, August Germar, samlade in pengar genom gräsrotsfinan­s­i­eringKickstarter. Han begärde 50 000 kronor, men fick in tre miljoner på två dygn. Men Kickstarter stoppade sedan insamlingen med motiveringen att Germer inte hade byggt boxen själv: det påstods vara en modifierad variant av en produkt som redan fanns att köpa i Kina. Germar fortsatte då insamlingen på Indiegogo. – I mars 2015 köptes företaget Anonabox av företaget Sochule (länk – nere sedan oktober 2018 – enligt uppgift från Anonabox tillhör Anonabox inte längre Sochule). – I april 2015 återkallades ett antal Anonabox på grund av säkerhetspro­blem: inställningen av lösenord till boxen var oskyddad. – Tidigare kritik av Anonabox, se artikel i Computer Sweden (länk) och IDG:s webbsidor. – Se anonabox.com.

[skyddad kommunikation] [ändrad 11 december 2018]

Tails

ett operativsystem för anonym och ospårbar internetkommunikation. – Tails är avsett att köras från ett USB‑minne för att inte lämna några spår på den dator som det har körts på. Tails levereras med för­in­ställ­da program för anonym och ospårbar kommunikation. Bland annat ingår OpenPGP och OTR för kryptering samt Tor för ospårbar kommunikation. Själva operativsystemet är baserat på Debian, ett utförande av GNU/Linux. – Se tails.boum.org, där Tails också kan laddas ner gratis. – Se också Byzantium och Haven samt Satya (under Silentkeys).

[it-säkerhet] [linux] [personlig integritet] [skyddad kommunikation] [ändrad 3 oktober 2018]

Protonmail

en krypterad e‑posttjänst, utvecklad på CERN. Den öppnades i maj 2014 och är gratis. – Protonmail räknades 2017 som världens mest använda krypterade e‑posttjänst. – Tjänsten är utformad så att mejlen ska vara omöjliga att läsa för utomstående. De lagras i krypterad form på Protonmails servrar. Använd­arna behöver två lösenord: ett för att logga in på tjänsten, ett annat för att dekryptera sina mejl. – Under 2016 ansåg Protonmail att Google manipu­le­rade sökresultaten i sin sökmotor så att besökarna inte längre kunde hitta Protonmail när de sökte på uttryck som ”encrypted email” och ”secure email”. Google svarade att det berodde på ett tekniskt fel, och Protonmail återfick senare sin tidigare höga rankning. (Se inlägg på Protonmails blogg.) – I januari 2017 införde Protonmail möjligheten att nå Protonmails servrar genom Tor‑nätverket. Det gjordes för att motverka blockering av Protonmail, vilket en del diktaturer har infört. (Turkiet blockerade Protonmail i mars 2018.) Den som övervakar en persons internetkommunikation kan inte (i varje fall inte på något enkelt sätt) se att hon besöker Protonmails Tor-server. (Mer om detta på Protonmails webbsidor.) – Se protonmail.com eller protonmail.com. – Läs också om Dark mail, Lavabit†, Silent circle och Tutanota.

[e-post] [kryptering] [skyddad kommunikation] [ändrad 19 mars 2018]

Silent OS

operativsystemet för den avvecklade smarta mobilen Blackphone†. – SilentOS marknadsförs inte längre, utan företaget bakom det, Silent Circle, marknadsför i stället applikationen Silent Phone (länk), som kan köras på telefoner med Android eller iOS. – Silent OS var baserat på operativsystemet Android, men hade inte öppen källkod. Det hade försetts med extra funktioner för att höja säker­heten och skydda användarens privata angelägen­heter. Bland annat skedde all internet­kommunikation genom krypterade förbindelser, se VPN. – Silent OS utvecklades i samarbete mellan Geeks­phone och Silent circle. Det hette först PrivatOS. – Läs också om SE Android.

[android] [inaktuellt] [it-säkerhet] [mobilt] [skyddad kommunikation] [ändrad 25 augusti 2020]

PirateBrowser

en webbläsare som är utvecklad för att kunna visa blockerade webbsidor. – Pirate­Browser lanserades i augusti 2013 av Pirate Bay. Den bygger på Firefox. – För att komma förbi censur och blockeringar av webbsidor används FoxyProxy. PirateBrowser använder nätverket Tor för att göra allt som överförs krypterat och ospårbart. – Pirate­Browser kan laddas ner från denna länk. – Jäm­för med Onion Browser och Tor Browser.

[censur] [kryptering] [skyddad kommunikation] [webbläsare] [ändrad 24 november 2018]