Enterprise JavaBeans

en teknik för utveckling och användning av program skrivna i Java Beans i företagsnät. – Enterprise JavaBeans utvecklades av Sun†, numera del av Oracle. – Syftet med Enterprise JavaBeans är att programutvecklarna bara ska behöva tänka på vad programmen ska uträtta för verksamheten. De ska inte behöva tänka på tekniska problem som transaktioner, lagring, belastning och säkerhet. De funktion­erna sköts av en så kallad container: en server som fungerar som mellanprogram mellan programmen och it‑systemet. – Se Oracles webbsidor.

[java] [ändrad 8 september 2021]

Java Beans

ett Java-baserat sätt att sammanställa program som ska köras i nätverk genom användning av mindre delprogram, beans. – Java Beans utvecklades av Sun†, numera del av Oracle. – Java Beans lagras på servrar och skickas till användarnas datorer först när de ska användas. Eftersom Java fungerar på alla vanliga datortyper och operativsystem fungerar detta arbets­sätt även i blandade mil­jöer. – Se Oracles webb­sidor. – Läs också om Enterprise Java Beans.

[java] [ändrad 22 januari 2015]

bytekod

den kompilerade formen av pro­gram­­språket Java och Common intermediate language (CLI). Byte­­kod är inte samma sak som binär­­kod, för bytekod kan inte köras direkt i en dator. Byte­kod måste först tolkas (interpreteras) till binär­­kod i en virtuell maskin för Java respektive CLI, avsedd för den dator­­typ som programmet ska köras på. (Byte­­kod är så kallad managed codeindirekt körbar kod.) – På engelska: byte code.

[programmering] [ändrad 15 mars 2020]

JDBC

(Java database connectivity) – ett programmeringsgränssnitt som hjälper program som är skrivna i Java att samverka med databaser. – JDBC fungerar med de flesta vanliga databashanterare och oavsett operativsystem och dator­typ. JDBC är nära släkt med ODBC, en generell standard för sam­verkan mellan program och databaser. – Läs mer här.

[databaser] [förkortningar på J] [java] [ändrad 29 augusti 2017]

JavaFX

ett verktyg för utveckling av internetbaserade program. – JavaFX är baserat på pro­gram­­språket Java från Sun†, numera Oracle. Sedan 2014 mark­nads­för Oracle inte längre JavaFX som en sepa­rat pro­dukt, utan det ingår i Java SE. JavaFX var av­sett för ut­veck­ling av pro­gram med avancerade användargränssnitt som skulle fungera på alla datorer och mobiltelefoner, oavsett tillverkare och opera­tiv­system. (Se rich inter­net application.) Huvuddelen av programmet skulle köras på en server. På datorn eller mobiltele­fonen kördes bara an­vändar­gräns­snittet som en tunn klient. – Se Oracles webb­sidor.

[inaktuellt] [java] [ändrad 17 november 2019]

KVM

  1. – KVMKernel-based virtual machine – ett virtualiserings‑program för Linux. – Med KVM kan man köra flera virtuella exemplar av operativsystemen Linux och / eller Windows på samma maskin. Varje exemplar beter sig som en kom­plett materi­ell dator, men är i själva verket ett program. Operativsystemen ”tror” att de körs direkt mot datorns hårdvara, men de körs i själva verket mot KVM som för­delar datorns resurser mellan de virtuella maskinerna. – KVM ingår i Linux från version 2.6.20. KVM stöddes av den nerlagda branschorganisationen Open virtualization alliance†, OVA, numera del av Linux Foundation. – Läs mer på linux.kvm.org och i denna artikel från Red Hat;
  2. – KVM – en kompakt version av Java virtual machine, JVM, avsedd för handhållna apparater och liknande. Utvecklades av Sun† i slutet av 1990‑talet, och sprids inte längre. Kallades senare för the K virtual machine. (K stod för kilobyte, vilket syftade på hur mycket minne som krävdes.) – Läs mer på Oracles webbsidor (från år 2000);
  3. keyboard, video, mouse – tangentbord, bildskärm, mus; KVM switch – omkopp­lare som an­sluter, en åt gången, flera datorer till en enda bildskärm med tangent­bord och mus. Detta för att en an­vändare ska kunna använda alla datorerna utan att behöva flytta på sig;
  4. kvm – kvadratmeter.

[förkortningar på K] [hårdvara] [java] [virtualisering] [ändrad 10 maj 2019]

Marimba

ett uppköpt amerikanskt företag, grundat 1996 av Kim Polese, sedan 2004 del av BMC Soft­ware (länk). – Marimbas produkt hette Casta­net, ett sinnrikt program som för­med­lade Java‑program (program, spel, nyheter) från servrar till användarens dator. Det var en variant av pushteknik, men den stora finessen var att programmen kunde köras även när det saknades internetanslutning, och att de automatiskt kunde uppgrade­ras när det fanns internetanslut­ning. Tekniken för upp­grade­ring fungerade så att bara de ändrade delarna av varje program uppgrade­rades, vilket sparade tid. –Castanet blev ingen succé, så Marimba gjorde om tekniken så att den skulle fungera med andra programspråk än Java, vilket ledde till att företaget levde vidare. – Kim Polese avgick som vd år 2000, men satt kvar som styrelseord­förande till 2004, då BMC Software köpte företaget.

[företag] [java] [mjukvara] [uppköpt] [ändrad 4 september 2019]