FastTrack

  1. – ett nätverk för fildelning på internet, utvecklat på initiativ av Niklas Zennström. Det lanserades 2001. – FastTrack var grunden för programmen Grokster†, LimeWire†, Kazaa† och Morpheus. I praktiken blev det flera nätverk som inte kunde kommunicera med varandra, även om alla byggde på FastTrack. – FastTrack saknar central server, utan bygger på att enskilda användare står i kontakt med varandra över internet. Men vissa användare med kraftfulla datorer blir så kallade supernoder, det vill säga att de fungerar som servrar i delar av nätet. Det gör FastTrack snabbare och ger plats för fler användare jämfört med nät som Gnutella, där alla anslutna datorer är likställda;
  2. – en tjänst från Microsoft för att hjälpa kunder att flytta sina resurser till Microsofts molntjänst Azure. – Se Microsofts webbsidor.

[fildelning] [molnet] [nätverk] [ändrad 11 november 2019]

XACML

eXtensible access control markup language – program­språk för be­skrivning av behörig­heter för in­loggade an­vändare i it‑system. XACML är en tillämp­ning av XML, och ut­vecklas i bransch­organisationen Oasis. Arbetet på XACML påbörjades 2001. Den senaste versionen, XACML 3.0, kom 2013. Målet är att XACML ska bli en de facto inter­nationell standard. – Mer här.

[förkortningar på X] [it-system] [programspråk] [ändrad 10 november 2018]

JPEG

  1. – namn på flera vanliga format för komprimering av digitala bilder. Filnamnsändelsen är .jpg. – JPEG är en hel uppsättning av algoritmer. Den som komprimerar en bild kan välja mellan olika komprimeringsnivåer, beroende på vilken bildkvalitet hon önskar och hur stor bildfilen får vara. – JPEG i den ursprungliga formen är inexakt komprimering, det vill säga att när man packar upp en komprimerad bild blir den inte riktigt lika bra som originalet. Med filformatet JPEG 2000, som lanserades 2001, slapp man den nackdelen. – Det finns flera varianter av JPEG-komprimering, och varje variant finns i sin tur i flera utföranden. En lista över de olika formerna av JPEG finns i Wikipedia;
  2. – Joint photographic expert group, JPEG, den branschorganisation som fastställer specifikation­erna för JPEG‑formatet. – Se jpeg.org.

[bildbehandling] [branschorganisationer] [filformat] [förkortningar på J] [ändrad 9 augusti 2017]

QXGA

quantum extended graphics array – bildskärmsinställning som ger mycket hög detaljskärpa (”definition”) på speciella bildskärmar. Upplösningen är 2048⨯1536 punkter, vilket ska jämföras med 1024⨯768 punkter som, när QXGA presenterades 2001, var det högsta pixelmått som kunde väljas på vanliga bildskärmar. QXGA används mest för digital video och i digitala videoprojektorer. Tekniken har utvecklats av JVC (länk).

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [upplösning] [ändrad 27 december 2020]

Windows XP

den version av Windows som lanserades 2001 som uppföljare till både Windows 2000† och Windows ME†. Windows XP fanns i en version för företags­mark­naden och en annan för konsumenter, men för första gången sedan Windows NT† lanserades hade båda samma namn. – Efterföljare till Windows XP blev Windows Vista†. – Windows XP användes på många företag långt efter att Microsoft hade slutat att sälja det. Först den 8 april 2014 slut­a­de Microsoft att ge support för Windows XP (länk).

[windows] [windows-versioner] [ändrad 2 juli 2019]

FLAC

Free lossless audio codec – en komprimeringsalgoritm (kodek) och ett filformat för inspelad musik i digital form. – FLAC ger exakt komprimering, det vill säga att en musikfil i FLAC‑format efter uppackning blir identisk med originalfilen. FLAC, som lanserades 2001, är popu­lärt för klassisk musik och bland lyssnare med höga krav på ljudkva­li­tet, eftersom det kan ge lika bra ljud som en CD. – Läs mer på FLAC‑projektets webbsidor. – FLAC är det ljudformat som användes i musikspela­ren Pono†.

[förkortningar på F] [komprimering] [musik] [ändrad 10 augusti 2022]