Nixie

en flygande kamera i format som ett arm­bands­ur. Den har inte realiserats som produkt. Det var en mycket liten drönare som i hop­fällt skick kunde bäras runt handleden, och som hade inbyggd kamera. Den kunde användas för att ta så kallade dronies. – Nixie visades upp på CES‑mässan i januari 2015, men fanns då inte att köpa. – Se flynixie.com (stängd).

[aldrig realiserad] [drönare] [kameror] [ändrad 6 augusti 2018]

MacBook Stealth

påstått arbetsnamn på en mycket tunn version av Apples MacBook Air. –  Ryktet tycks ha gått tillbaka på den nya, mycket tunna MacBook som visades upp i mars 2015. Precis som ryktet sa hade den bara två uttag: ett för hörlurar och ett för USB‑C, som används både för anslutning av tillbehör och för strömförsörjning. – Förhandsuppgifterna läckte ut i januari 2015.

[book] [skvaller och rykten] [ändrad 12 februari 2018]

forensik

i kriminalteknik: vetenskaplig under­sökning av spår av brott. Det kan gälla spår på brottsplatsen eller från andra ställen, liksom obduktion av förmodade brottsoffer. Experter på forensik kallas för forensiker. Om de är inriktade på it kallas de för it‑forensiker. – Ordet: Närmast in­lånat från engelska (forensics), som i sin tur fått det från latin. På engelska användes ordet först om rättsläkare, men har sedan fått breddad betydelse. Det latinska ordet forensis är besläktat med forum och användes på romartiden om pläderingar inför dom­stol. På svenska används ordet forensiker främst om icke‑poliser som arbetar med forensik. Poliser med specialutbildning i forensik kallas för kriminaltekniker. – Statens kriminaltek­niska anstalt bytte den 1 januari 2015 namn till Nationellt forensiskt centrum, NFC – se polisen.se….

[kriminalteknik] [språktips] [yrken] [ändrad 7 november 2017]

CurrentC

ett nerlagt amerikanskt betalsystem för smarta mobiler. – CurrentC arbetade med QR‑koder. Det beskrevs hösten 2014 som ett hot mot Apple Pay. – CurrentC ut­vecklades av konsortiet Merchant customer exchange, MCX, och togs i bruk 2015. Men i juni 2016 meddelade företaget att alla konton skulle avvecklas den 28 juni 2016. JPMorgan Chase köpte MCX teknik i mars 2017, och MCX webbsidor är stängda. – MCX, som ägdes av ett antal amerikan­ska detaljhandels­företag, ut­vecklade CurrentC för att detaljhandeln skulle slippa de höga av­gift­er­na på kort­betalningar. Belopp och annan information om betalningen skickades till CurrentC, som i sin tur skickade en QR‑kod till kundens mobil. QR‑koden (ett rutmönster) visades på bildskärmen, och säljaren kunde då av­läsa QR‑koden med en vanlig streckkods­läsare. – QR‑koden inne­höll ingen in­for­ma­tion som var användbar för obe­höriga. Den var bara ett menings­löst nummer som fungerade som säljarens nyckel till trans­aktionen. Kundens app skyddades av en fyr­siffrig PIN. – Under hösten 2014 blev det känt att flera av de detaljhandels­företag som då skulle ta CurrentC i bruk block­e­ra­de Apple Pay genom att göra det omöjligt att använda NFC (Apple Pay an­vänder NFC) på deras betalterminaler. – Se currentc.com (stängd).

[betalningar] [nerlagt] [ändrad 14 september 2018]

HP

 1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, tillverkar och säljer datorer och skrivare för konsumentmarknaden. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp, men HP i det nya företagsnamnet står inte längre för något, utan är en pseudoförkortning. – I november 2019 ville Xerox köpa HP för 33,5 miljarder dollar, trots att HP är ungefär tre gånger så stort som Xerox. HP tackade nej med motiveringen att budet var för lågt och kontrade med att antyda att HP i stället kunde köpa Xerox. Xerox kontrade då med att hota att komma med ett fientligt bud på HP, alltså att gå förbi bolagsstyrelsen och köpa aktierna direkt av aktieägarna. Båda företagen utvecklar och tillverkar skrivare. I mars 2020 drog Xerox tillbaka sitt bud. – HP Inc finns på hp.com. – IDG:s artiklar om HP: länk;
 2. (förr) – förkortning för Hewlett‑Packard†, som 2015 delades i två företag: HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE.

[delning] [förkortningar på H] [ändrad 23 november 2022]

HP Inc

ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett‑Packard† delades. – HP Inc utvecklar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för konsumentmarknaden. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp. – HP i det nya företagsnamnet står inte för något längre, utan det är en pseudoförkortning. – HP Inc finns på hp.com. – Se också Hewlett Packard Enterprise.

[företag] [ändrad 18 november 2018]

Hewlett Packard Enterprise

(HPE) – ett av de två företag som bildades när Hewlett‑Packard† delades den 2 november 2015. – Hewlett Packard Enter­prise utvecklar och säljer produk­ter för företagsmarkna­den: servrar, lagringsenheter, system och pro­gram. – 2017 bildade HPE tillsammans med dåvarande CSC konsultbolaget DXC. Det nya företaget tog över 100 000 konsulter från HPE. Det var ungefär 2/3 av HPE:s personal. HPE har därefter koncentrerat sig på programutveckling, servrar och moln‑tjänster. – I maj 2019 blev det känt att HPE köpte Cray Inc, numera HPE Cray, för 1,3 miljarder dollar. – Hew­lett Packard Enterprise finns på hpe.com. (Observera att Hewlett Packard Enterprise skrivs utan bindestreck, till skillnad från Hewlett‑Packard.) – Se också HP Inc.

[delning] [ändrad 16 mars 2023]

Windows 10

version av Windows som kom direkt efter Windows 8. (Micro­soft hoppade alltså över Windows 9.) – En definitiv version av Windows 10 visades upp den 21 januari 2015, och blev till­gänglig i juli 2015. Windows 10 för hemmabruk kunde laddas ner gratis om man redan hade Windows. – Det grafiska användargränssnittet i Windows 10 är en revidering av det kritiserade användargräns­snittet i Windows 8, dessutom med in­slag från Windows­ 7. Windows 10 kan användas på person­datorer, smarta mobiler och surfplattor. Användargräns­­­snittet för­­ändras automatiskt när man byter från persondator till surf­platta, eller omvänt. Tal­styrnings­pro­grammet Cortana ingår, liksom bio­­metrisk inloggning, se Windows Hello. – Namnet Windows 10 användes för alla versioner av Windows fram till 2021, fast med tillnamn, och det kom löpande, smärre uppdateringar i stället för helt nya versioner av Windows. 2021 kom Windows 11. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

– Det finns många utgåvor (editions) av Windows 10. De distribueras jämsides med varandra:

 • Windows 10 Home för hemmabruk på persondatorer och surfplattor (försvann den 1 februari 2023);
 • Windows 10 Pro för yrkesmässig användning och för krävande användare;
 • Windows 10 Pro for Workstations – för användning på mycket kraftfulla datorer;
 • Windows 10 Mobile – säljs bara förinstallerat i mobiltelefoner;
 • Windows 10 Mobile Enterprise – Windows 10 Mobile integrerat i Windows 10 Enterprise;
 • – Windows 10 Enterprise för företagsnätverk;
 • Windows 10 Enterprise LTSB – version av Enterprise med 10-årskontrakt (LTSB = Long time servicing branch);
 • Windows 10 Education för skolor;
 • Windows 10 Pro Education – säljs bara förinstallerad;
 • Windows 10 S – enklare version av Windows 10, avsedd för skolor, kan bara köra program från Windows Store; säljs sedan 2018 inte som särskilt program, utan som en inställning i Windows 10;
 • Windows 10 IoT – uppföljare till Windows Embedded, säljs bara till tillverkare;
 • Windows 10 Team – avsett för storskärmsdatorn Surface Hub.
 • Windows 10 Lean är en förenklad version av Windows 10, avsedd för äldre datorer. Den blev känd i slutet av april 2018.

– Versionerna av Windows 10 har fyrsiffriga nummer. De första två siffrorna står för årtal, som 19 för 2019. De sista två siffrorna står för månad, till exempel 03 för mars. Version 1903 är alltså från mars 2019. – Under 2019 har Microsoft gjort det möjligt att köra Linux, närmare bestämt Arch Linux, som ett så kallat subsystem till Windows 10 under beteckningen WSL2 – se Microsofts webbsidor. – Microsoft slutade erbjuda Windows 10 Home för nerladdning den 1 februari 2023. Det kommer fortfarande att underhållas. – IDG:s artiklar om Windows 10: länk.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 26 juni 2021]

pixel

– eller bildpunkt:

 1. – den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig bilden visas på bildskärm, skrivs ut på papper eller lagras i datorns minne. En pixel har ljushet (svart eller vit, eventuellt något däremellan), position och oftast också färg;
 2. – de punkter (fläckar) på en bildskärm som bilderna är uppbyggda av. Observera att pixlarna i en bildfil inte behöver stämma överens med pixlarna på bildskärmen. – Ordet pixel böjs normalt som meter och liter, det vill säga inte alls: en pixel, flera pixel: bildskärmen är på 1920⨯1280 pixel. Om man inte använder ordet pixel som mått, utan talar om individuella bildpunkter, kan man, i ledigt språk, tala om ”pixlar”. – Se också kantutjämning;
 3. – Chromebook Pixel, en serie datorer från Google – se Chromebook. Under 2015 kom Pixelmodeller med operativsystemet Android i stället för Chrome OS. Varumärket avvecklades 2017. I stället kom serien Pixelbook (google.com/chromebook…);
 4. Pixel – varumärke för Googles egna mobiltelefoner från den 4 oktober 2016. Varu­märket Nexus† har avvecklats;
 5. grafiskt användargränssnitt för Raspberry Pis operativsystem Raspbian, lanserat 2016. Finns också för Mac och Windows. – Se Raspberry Pis webbsidor.

[bildskärmar] [grafik] [grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 13 maj 2022]

Yolo

 1. YOLO – you only live once;
 2. – se You only look once;
 3. – en nerlagd billig smart mobil, utvecklad för den afrikanska marknaden av Intel i samarbete med den kenyanska operatören Safaricom (länk). – Yolo visades först upp i januari 2013, och såldes i afrikanska länder för ungefär tre hundra kronor. Den avvecklades under 2014. – Yolo kunde användas som basstation för wi‑fi: flera an­vändare kunde alltså ansluta till inter­net genom tele­fonen. – Se Intels webb­sidor.

[ai] [bildbehandling] [förkortningar på Y] [lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [nerlagt] [nät- och sms-språk] [ändrad 24 maj 2022]