Hewlett Packard Enterprise

(HPE) – ett av de två företag som bildades när Hewlett‑Packard† delades den 2 november 2015. – Hewlett Packard Enter­prise utvecklar och säljer produk­ter för företagsmarkna­den: servrar, lagringsenheter, system och pro­gram. – 2017 bildade HPE tillsammans med dåvarande CSC konsultbolaget DXC. Det nya företaget tog över 100 000 konsulter från HPE. Det var ungefär 2/3 av HPE:s personal. HPE har därefter koncentrerat sig på programutveckling, servrar och moln‑tjänster. – I maj 2019 blev det känt att HPE köpte Cray Inc, numera HPE Cray, för 1,3 miljarder dollar. – Hew­lett Packard Enterprise finns på hpe.com. (Observera att Hewlett Packard Enterprise skrivs utan bindestreck, till skillnad från Hewlett‑Packard.) – Se också HP Inc.

[delning] [ändrad 16 mars 2023]

Windows 10

version av Windows som kom direkt efter Windows 8. (Micro­soft hoppade alltså över Windows 9.) – En definitiv version av Windows 10 visades upp den 21 januari 2015, och blev till­gänglig i juli 2015. Windows 10 för hemmabruk kunde laddas ner gratis om man redan hade Windows. – Det grafiska användargränssnittet i Windows 10 är en revidering av det kritiserade användargräns­snittet i Windows 8, dessutom med in­slag från Windows­ 7. Windows 10 kan användas på person­datorer, smarta mobiler och surfplattor. Användargräns­­­snittet för­­ändras automatiskt när man byter från persondator till surf­platta, eller omvänt. Tal­styrnings­pro­grammet Cortana ingår, liksom bio­­metrisk inloggning, se Windows Hello. – Namnet Windows 10 användes för alla versioner av Windows fram till 2021, fast med tillnamn, och det kom löpande, smärre uppdateringar i stället för helt nya versioner av Windows. 2021 kom Windows 11. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

– Det finns många utgåvor (editions) av Windows 10. De distribueras jämsides med varandra:

 • Windows 10 Home för hemmabruk på persondatorer och surfplattor (försvann den 1 februari 2023);
 • Windows 10 Pro för yrkesmässig användning och för krävande användare;
 • Windows 10 Pro for Workstations – för användning på mycket kraftfulla datorer;
 • Windows 10 Mobile – säljs bara förinstallerat i mobiltelefoner;
 • Windows 10 Mobile Enterprise – Windows 10 Mobile integrerat i Windows 10 Enterprise;
 • – Windows 10 Enterprise för företagsnätverk;
 • Windows 10 Enterprise LTSB – version av Enterprise med 10-årskontrakt (LTSB = Long time servicing branch);
 • Windows 10 Education för skolor;
 • Windows 10 Pro Education – säljs bara förinstallerad;
 • Windows 10 S – enklare version av Windows 10, avsedd för skolor, kan bara köra program från Windows Store; säljs sedan 2018 inte som särskilt program, utan som en inställning i Windows 10;
 • Windows 10 IoT – uppföljare till Windows Embedded, säljs bara till tillverkare;
 • Windows 10 Team – avsett för storskärmsdatorn Surface Hub.
 • Windows 10 Lean är en förenklad version av Windows 10, avsedd för äldre datorer. Den blev känd i slutet av april 2018.

– Versionerna av Windows 10 har fyrsiffriga nummer. De första två siffrorna står för årtal, som 19 för 2019. De sista två siffrorna står för månad, till exempel 03 för mars. Version 1903 är alltså från mars 2019. – Under 2019 har Microsoft gjort det möjligt att köra Linux, närmare bestämt Arch Linux, som ett så kallat subsystem till Windows 10 under beteckningen WSL2 – se Microsofts webbsidor. – Microsoft slutade erbjuda Windows 10 Home för nerladdning den 1 februari 2023. Det kommer fortfarande att underhållas. – IDG:s artiklar om Windows 10: länk.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 26 juni 2021]

pixel

– eller bildpunkt:

 1. – den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig bilden visas på bildskärm, skrivs ut på papper eller lagras i datorns minne. En pixel har ljushet (svart eller vit, eventuellt något däremellan), position och oftast också färg;
 2. – de punkter (fläckar) på en bildskärm som bilderna är uppbyggda av. Observera att pixlarna i en bildfil inte behöver stämma överens med pixlarna på bildskärmen. – Ordet pixel böjs normalt som meter och liter, det vill säga inte alls: en pixel, flera pixel: bildskärmen är på 1920⨯1280 pixel. Om man inte använder ordet pixel som mått, utan talar om individuella bildpunkter, kan man, i ledigt språk, tala om ”pixlar”. – Se också kantutjämning;
 3. – Chromebook Pixel, en serie datorer från Google – se Chromebook. Under 2015 kom Pixelmodeller med operativsystemet Android i stället för Chrome OS. Varumärket avvecklades 2017. I stället kom serien Pixelbook (google.com/chromebook…);
 4. Pixel – varumärke för Googles egna mobiltelefoner från den 4 oktober 2016. Varu­märket Nexus† har avvecklats;
 5. grafiskt användargränssnitt för Raspberry Pis operativsystem Raspbian, lanserat 2016. Finns också för Mac och Windows. – Se Raspberry Pis webbsidor.

[bildskärmar] [grafik] [grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 13 maj 2022]

Yolo

 1. YOLO – you only live once;
 2. – se You only look once;
 3. – en nerlagd billig smart mobil, utvecklad för den afrikanska marknaden av Intel i samarbete med den kenyanska operatören Safaricom (länk). – Yolo visades först upp i januari 2013, och såldes i afrikanska länder för ungefär tre hundra kronor. Den avvecklades under 2014. – Yolo kunde användas som basstation för wi‑fi: flera an­vändare kunde alltså ansluta till inter­net genom tele­fonen. – Se Intels webb­sidor.

[ai] [bildbehandling] [förkortningar på Y] [lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [nerlagt] [nät- och sms-språk] [ändrad 24 maj 2022]

cosplay

rollspel där deltagarna klär ut sig i dräkter. Om de klär sig i det motsatta könets kläder kallas det för crossplay. – Ordet är en sammandragning av costume play. – Cos­play var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk).

[spel] [årets nyord] [ändrad 30 juni 2017]

Windows 10 IoT

sedan 2015 namn på en grupp operativsystem från Microsoft, avsedda att användas som inbyggda system, till exempel i hemelektronik och sakernas internet. I slutet av 2011 kom efterföljaren, Windows 11 IoT Enterprise (docs.microsoft.com…). – Windows 10 IoT är ett utförande av Windows 10. Det är en efterföljare till Windows Embedded, som i sin tur var en vidareutveckling av Windows CE, en version av Windows för handhållna datorer, konsumentelektronik och inbyggda system. Det var avsett för företag som ville utveckla egna system för särskilda ändamål. Windows CE kom 1996. Namnet ändrades 2007 till Windows Embedded CE, sedan till Windows embedded compact. Förkortningen CE lär från början ha stått för consumer electronics, men det blev sedan en pseudoförkortning. Det började som ett projekt med namnet Pegasus. Det var då inte en bantad version av Windows, utan ett särskilt operativsystem – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[inbyggda system] [sakernas internet] [windows] [ändrad 15 maj 2018]

Cyber Monday

påhittat namn på måndagen efter Thanksgiving i USA – den dag då folk påstås börja köpa julklappar på nätet. – Benämningen (se cyber) infördes i november 2015 av branschorganisationen Shop.org i USA, och fick snabbt genom­­slag. – Bakgrund: Cyber Monday hör ihop med Black Friday, dagen efter Thanksgiving. Thanksgiving firas alltid fjärde torsdagen i november, och är helgdag i USA. Black Friday är alltså en klämdag, alltså ledig dag för många i USA, och brukar räknas som den dag då julhandeln börjar. Black Friday heter så för att det är den dag då bu­tikernas försäljning för hela året börjar gå ihop (in black). Cyber Monday (som inte är en ledig dag) hittades på för att skapa en liknande tradition för webbshopping. I slutet av 2010‑talet har man börjat tala om Black Friday även i Sverige, och hela veckan kallas också för Black Week i Sverige. – Cyber Monday allas också för eDay eller e‑Day. – Jämför med Singles’ day.

[e-handel] [årliga evene­mang] [ändrad 14 november 2017]

Enigma

 1. En Enigmamaskin. En trälåda med uppfällt lock. Inuti lådan ser man ett tangentbord.
  Inte så hemlig.

  – en portabel krypterings‑maskin som under andra världs­kriget användes av Nazitysk­lands trupper i fält och till sjöss. – Enigmas kryptering dekrypterades med någon timmes fördröjning av brittiska matematiker och kryptoexperter under ledning av Alan Turing† i Bletchley Park. Men den förste som knäckte Enigmas kryptering var den polska kryptologen Marian Rejewski i december 1932. Han hade inte tillgång till någon Enigmamaskin, bara till dokumentation som den franska underrättelsetjänsten hade kommit över. Strax före andra världskrigets utbrott 1939 delade Rejewski med sig av sina kunskaper med Frankrike och Storbritannien. Britterna satsade då, under ledning av Turing, på att utveckla ett system för att dekryptera Enigmameddelanden mekaniskt i stället för med papper och penna. Detta underlättades av att de brittiska styrkorna när de evakuerade Nordnorge i juni 1940 fick med sig tre intakta Enigmamaskiner. Britterna kunde därför snart tolka tyskarnas krypterade radiotelegrafi. Detta anses ha bidragit till att förkorta kriget med uppemot ett år. – I själva verket var Enigma en serie maskiner med variationer i uppbyggnaden. En detaljerad beskrivning finns i Wikipedia. – En Enigma‑simulator finns på ciphermachinesandcryptology…. En fungerande Enigma‑maskin i original såldes i april 2015 på auktion i New York för 269 000 dollar. – Enigma är inte samma maskin som Lorenz SZ42 eller Geheimfernschreiber, G‑skrivaren, som knäcktes i Sverige av Arne Beurling†;

 2. – en teknik för att utföra beräkningar och analys på krypterade data. Beräkning­arna görs alltså på data som fortfarande är krypterade, se homomorfisk kryp­te­ring. Tekniken har utvecklats av Guy Zyskind (länk) från MIT och företagaren Oz Nathan. Den bygger på samma matematiska metoder som används i bitcoin för att säkerställa att samma digitala peng inte används på två ställen samtidigt (dubbelspendering). – Enigma presenterades sommaren 2015. En ingående beskrivning finns på enigma.media.mit.edu;
 3. – en årlig konferens om it‑säkerhet, anordnad av Usenix med början 2016. – Se Usenix webbsidor.

Enigma betyder gåta och kommer av grekiska ainigma – dunkelt tal.

[it-historia] [it-säkerhet] [konferenser] [kryptering] [ändrad 20 december 2022]