Higgins

Project Higgins – ett avvecklat projekt för säker hantering av identiteter på internet. – Higgins startades 2006 av IBM, Novell† och Azigo (nere sedan mars 2021, arkiverad, hette tidigare Parity Communica­tions). Inte mycket har hänt sedan 2008, då version 1.0.1 släpptes. – Målet var ett system där användaren själv skulle ha hand om sin person­liga informa­tion på olika webbtjänster. Det skulle gälla sådant som bankkonton, kredit­kort och abonnemang. Använd­aren skulle också bestämma vilken informa­tion som skulle vara privat. Systemet utvecklades i öppen källkod och skulle fungera på alla vanliga operativsystem. – Higgins sågs när det lanserades som ett alterna­tiv till Microsofts avvecklade projekt Card­space. Pro­jektet utvecklades av Eclipse foun­dation. – Se eclipse.org/higgins (borttagen).

[aldrig realiserat] [personlig integritet] [ändrad 23 april 2021]

freedback

free feedback – konstruktiv kritik på webben från användare till produktutvecklare. – Freedback förmedlas på webbsidor (bloggar) genom att sidan märks med taggen freedbacking och produktens namn. Idén lades fram 2006 av den amerikanske bloggaren Chris Pirillo (länk) och har inte nått någon större anslutning.

[diskussioner] [ändrad 16 oktober 2020]

lonelygirl15

en videoserie som publicerades 20062008Youtube. Den verkade vara en genuin video­blogg från den 15‑åriga tjejen ”Bree”. Så småningom blev det känt att ”lonelygirl15” var en bluff. ”Bree” spelades av skåde­spel­er­skan Jessica Rose (länk), och manuset skrevs av profession­ella manusför­fattare.

[bluff och båg] [fiktiva namn] [ändrad 18 januari 2018]

OneWebDay

firas, eller har firats, den 22 september varje år med an­led­ning av webben och dess betydelse för användarnas liv. Första OneWebDay firades 2006. – Initiativet togs av amerikanska professor Susan Craw­ford (scrawford.net), som senare blev råd­givare åt pre­si­dent Barack Obama. – Se onewebday.org (från 202o).

[webben] [års­dagar] [ändrad 19 februari 2022]

micro transport protocol

μTP eller uTP – ett protokoll för data­över­föring med Bit­Torrent. Det används i stället för TCP. Det är utformat för att inte belasta nät­verket: om svars­tiderna blir långa sänks överföringstakten. – Micro transport protocol har också utformats för att inte störa andra program som använder samma förbindelse. Det är baserat på det äldre proto­kollet UDP. – Micro transport protocol utvecklades inom forskningsprojektet Internet2, och har använts i Bit­Torrent sedan 2006. – Läs mer på BitTorrents webbsidor.

[fildelning] [internet] [webbpublicering] [ändrad 19 november 2018]

Rakel

ett svenskt system för radiokommunikation för polis, brandkår och ambulans samt andra blåljusmyndigheter. – Rakel infördes under åren 2006–2010. Det bygger på den europeiska standarden Tetra. Rakel använder digital teknik och krypterar all kommunikation. – Rakel har kritiserats för dåligt ljud, låg tillför­litlig­het och höga kostnader. Sommaren 2020 påbörjade MSB analys av hur ett nytt system, ibland kallat för Rakel generation två, Rakel G2, bör vara beskaffat. (Se MSB:s webbsidor – arkiverat). I februari 2021 lämnade MSB en rapport till regeringen där MSB bedömde att ett nytt system kan tas i bruk 2025–2028 till en kostnad av 7,3 miljarder kronor – se här. – Rakel står för Radiokommuni­ka­tion för effektiv ledning. – Se msb.se/rakel och dessa introduktionsvideor (länkarna brukar fungera, trots överstrykningar). – IDG:s artiklar om Rakel: länk.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på R] [samhällsskydd] [ändrad 12 februari 2021]

Mbed

Mbed OS – ett utrymmessnålt operativsystem för saker­nas inter­net och inbyggda system. Det har utvecklats av processorutvecklaren Arm. Mbed är utvecklad för Arms egna pro­cessorer. Till skillnad från många andra nyare operativ­­system är Mbed inte baserat på Linux. – Mbed har ut­vecklats sedan 2006, inledningsvis med tanke på studerande och andra som vill kunna programmera sina egna kon­struktioner. Det släpptes för företagsmarknaden under 2015. – Namnet: För­enklad stavning av embed. – Se os.mbed.com.

[operativsystem] [ändrad 12 februari 2018]

Songbird

  1. – ett nerlagt musikprogram, skrivet i öppen källkod som alternativ till iTunes och liknande. Songbird lanserades 2006 och lades ner 2013;
  2. – en uppspelningsapparat som strömmar musik från tjänster som Spotify. Den är avsedd att anslutas till en ljudanläggning. Lanserad 2021. – Se andoveraudio.com…;
  3. – ett program som hittade och kände igen musikfiler på internet, även om de var lagrade under förvrängda namn. – Songbird utvecklades av pianisten Travis Hill för att hitta upphovsrättsligt skyddad musik på Napster, men det kunde anpassas för andra system för utbyte av musikfiler på internet. Songbird visades upp våren 2001. Av allt att döma nerlagt sedan dess.

[mediespelare] [musik] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 12 december 2022]