Mozilla

en organisation som utvecklar webbläsare och andra program i öppen källkod. Mozillas webb­läsare heter sedan 2004 Firefox. – Mozilla är en ideell stiftelse, Mozilla Foundation (länk), som äger företaget Mozilla Corporation (länk), som sköter det praktiska arbetet med produkt­utveckling. Verksamhetens ledstjärna är the Mozilla manifesto (länk). – Mozillas webbläsare Firefox är en vidare­utveckling av version 4 av Netscape Navigator†, som Netscape släppte 1998 med öppen källkod. Webbläsarmotorn kallas för Gecko. Samtidigt som källkoden släpptes startades organisationen Mozilla för att samordna utvecklingen, som delvis bygger på frivilliga. Idén var att Mozilla skulle utvecklas fristående från Netscape. Vem som vill får göra en webb­läsare baserad på Mozilla, och versionerna 6 och 7 av Netscape Navigator (sedan dess avvecklad) byggde på Mozilla. Samtidigt har Mozilla en fix och färdig webb­läsare, Firefox, för gratis nerladdning. – En svit program, Mozilla application suite, utvecklades inom Mozilla, men överläts 2005 till en fri­stående grupp, numera Seamonkey Council, som vidareutvecklar sviten under namnet Seamonkey. – Namnet: Mozilla var från början arbetsnamnet på Netscape Navigator. Det är en kombination av Mosaic† och Godzilla (ett japanskt filmmonster). Det står alltså för Mosaicdödaren.

[stiftelser] [webbläsare] [öppen källkod] [ändrad 12 augusti 2019]

Darwin

ett utförande av Unix som är grunden för Apples operativsystem macOS. – Darwin bygger på BSD och är skrivet i öppen källkod. Kärnan i Darwin heter XNU. Den som så önskar kan koppla bort användargränssnittet Aqua och köra macOS som ren Unix. (macOS är godkänt som ”äkta” Unix enligt Single Unix Specification, vilket torde innebära att även Darwin är äkta Unix.) – Läs mer på Apples sidor för utvecklare. – Påpekande: Darwin är ett helt annat utförande av Unix än A/Ux, en Unix‑version för Macintosh som Apple utvecklade och sålde runt 1990, mest för att uppfylla upphandlingskrav från amerikanska staten.

[macos] [ändrad 8 maj 2022]

Openmoko

ett avsomnat projekt för att skapa en smart mobil, baserat på öppen källkod. Det var meningen att användarna fritt skulle kunna förändra och förbättra de program som styr mobiltelefonen, till exempel för att anpassa den för olika ändamål. Openmoko var baserat på Linux. Det säljs, eller har sålts, en speciell mobil­tele­fon, Neo†, som kan köra Openmokos program. – Läs mer på openmoko.org (inte uppdaterad sedan 2013 – arkiverad).

[inaktuellt] [linux] [mobiltelefoner] [nerlagt] [öppen källkod] [ändrad 19 februari 2022]

Firefox

en av världens mest spridda webbläsare. – Firefox kom 2004. Den är ut­vecklad i öppen käll­kod av projektet Mozilla. (Firefox är alltså en vidareutveckling av Netscape Navigator.) – Firefox, som är gratis, spreds snabbt eftersom den hade flera fördelar jäm­fört med då marknads­dominerande Internet Ex­plorer. Bland annat var Fire­fox bättre på att stoppa irriterande popp­upp­sidor och spion­program. I början av 2010‑talet tog Inter­net Ex­plorer tillbaka marknadsandelar, samtidigt som Firefox fick kon­kurrens av Google Chrome. Och i början av 2020-talet är Firefox marknadsandel nere på fem procent. – Firefox finns att ladda ner på mozilla.com. – I november 2014 släppte Mozilla en version av Fire­fox avsedd speciellt för ut­vecklare, se Mozillas blogg. – Se också Firefox Nightly och Firefox OS. – En kraftigt omarbetad version, Firefox Quantum, släpptes i november 2017 – se blog.mozilla.org…. Den kan utnyttja flera processorer samtidigt, och uppges behöva mindre minne. Firefox Quantum är numera identiskt med vanliga Firefox. – Se Mozillas webbsidor.

[webb­läsare] [ändrad 19 mars 2023]

öppen källkod

(open source [code]) – programs källkod som lämnas ut tillsammans med det körbara programmet; principen att program alltid ska åtföljas av källkod. – Syftet med öppen källkod är att användare ska kunna rätta fel och lägga till funktioner. Det är därför underförstått att det är tillåtet att ändra källkoden, kompilera den och att sedan köra den ändrade versionen. Oftast har användaren fler rättigheter (kanske också skyldigheter), vilket framgår av programlicensen. Man förväntas dela med sig av förbättringar och rättelser av fel. Paradexemplet på öppen källkod är operativsystemet Linux (GNU/Linux). – Notera att rätten att ändra i källkoden till ett program inte nödvändigtvis omfattar rätten att använda varumärket – se till exempel Linux Mark. – När den engelska termen open source först användes är omstritt. Christine Peterson (länk) gör anspråk på att ha föreslagit termen 1998, men termen användes tidigare än så. Själva företeelsen är mycket äldre. I äldre ­­it‑system, innan piratkopiering av program sågs som ett problem, var det självklart att kunden fick källkoden. – En strikt form av öppen källkod är fri mjukvara. När man talar om fri mjukvara till skillnad från öppen källkod vill man betona användarnas frihet att använda programmet hur de vill, och att denna frihet aldrig får inskränkas. – Det finns också arrangemang där kunden får tillgång till källkoden, men inte får ändra i den, så kallad delad käll­kod (shared source). – Läs också om fri och öppen källkod.

[öppen källkod] [ändrad 29 juni 2021]

Open compute project

OCP – organisation som utvecklar teknik med öppna specifikationer för stora datacenter. – Programmen som driver datacentret och servrarna skrivs i öppen källkod, och specifikationerna för all utrustning som används – chassin, rack, strömförsörjning – ska ha öppna specifikationer. Det vill säga att vem som helst ska kunna utveckla program och tillverka utrustning som passar. – Initiativet till Open Compute Project togs 2011 av Facebook. – Se opencompute.org.

[it-system] [öppen källkod] [ändrad 22 februari 2018]

GitHub

en webbtjänst för programutveckling med öppen källkod. GitHub hyser också mot betalning sluten kod för företag. – GitHub kan delvis beskrivas som ett socialt medium för programutvecklare, och ger användarna utrymme för koden till utvecklingsprojekten. – Namnet syftar på versionshanteringssystemet git, som används på sajten. GitHub ger alla del­tagare möjlig­het att spara sina bidrag och ändringar till projektet och ger över­blick över hur projektet framskrider. – I slutet av mars 2015 utsattes GitHub för intensiva överbelastnings­attacker, möjligen därför att sajten tillhandahåller koden till två program för att kringgå Kinas internet­­censur, nämligen Cn‑nytimes och Greatfire. – Se github.com. – Företaget grundades 2008 och tjänar pengar på avgiftsbelagda tjänster. Det värderades 2015 till två miljarder dollar, men har haft ekonomiska problem. I början av juni 2018 blev det känt att Microsoft ville köpa GitHub, och affären blev klar i oktober 2018. – Läs också om GitHub Archive Program.

[programmering] [öppen källkod] [ändrad 17 november 2019]