cyberlibertarianism

ideologin att alla ska ha full frihet att göra vad de vill på inter­net, utan att be­höva ta hän­syn till samhället i stort. – Ordet är en sam­man­sätt­ning av cyber och liber­ta­ria­nism, det senare även kallat ny­libe­ralism. Be­näm­ningen kommer från den ameri­kanska skri­benten Langdon Winner (langdonwinner.com) och hans artikel ”Cyberlibertarian myths and the prospects for community” (länk) från 1997. – Det påstås ibland att Langdon Winner kallade ideologin för cyberlibertinism, men det är fel. Liber­tari­anism och liber­tinism är två olika saker.

[politik] [ändrad 18 april 2020]

Goto

en årlig konferens om programutveckling, anordnad av det danska programföretaget Eos, numera Trifork (länk).  – GoHar anordnats varje år sedan 1997, oftast i Århus. Numera anordnas Goto-konferenser i flera andra städer, bland annat i Amsterdam, London och Stockholm. – Goto hette fram till oktober 2010 JAOO, vilket stod för Java and object oriented. Goto har dock alltid också tagit upp andra program­utveck­lings­miljöer, som DotNet. – Läs mer på gotopia.tech.

[konferenser] [ändrad 24 november 2020]

Dnix

ett utförande av Unix, ut­veck­lat på 1980‑talet av svenska DIAB†. – Dnix användes under namnet ABCenix i de kraftfullaste modellerna av ABC‑datorerna†. – Till skillnad från det ursprungliga Unix från AT&T var Dnix ett realtids‑operativsystem, först utvecklat för industri­ell användning. Med tiden ersattes all Unix‑kod från AT&T med DIAB:s egenutvecklade kod, vilket innebar att Dnix kunde säljas och användas utan att man behövde betala licensavgift till AT&T. – Franska Bull köpte DIAB 1990, och fortsatte under några år att sälja både Dnix och DIAB:s datorer. Ett annat företag, ISC hade också rättighet att utveckla och sälja Dnix, och fortsatte med det fram till 1997. – Se denna redogör­else för Dnix (länk).

[it-historia] [unix] [ändrad 25 oktober 2020]

Grand theft auto

(GTA) – ett av världens mest spridda datorspel. Det har kommit i nya versioner sedan 1997 och ges ut av Rockstar Games (länk). Det har ett tv‑serieliknande upplägg där spelaren ska göra karriär i en kriminell organisation. – Spelet var det första som lät spelaren agera ganska fritt i spelmiljön, om hon vill (så kallat sandlådespel). Spelaren kan också spela linjärt på mer traditionellt sätt med nivåer. – Grand theft auto har beskyllts för att vara alltför våldsamt och för att romantisera kriminalitet. – Grand theft auto är en brottsbeteckning som motsvarar [grovt] tillgrepp av motorfordon.

[spel] [ändrad 8 januari 2018]

blogg

(kort för webblogg, på engelska: blog av weblog) – webbsida med inlägg som läggs till i tidsordning med de senaste överst. – Från början brukade bloggar innehålla personliga kommentarer till aktuella händelser, kompletterade med länkar till relevanta webbsidor. Sedan länge är bloggar ett format för nyheter och åsikter och det är ingen skarp gräns mellan bloggar och tidningar och tidskrifter på webben. – Bloggar publiceras oftast av enskilda personer, ibland av grupper och organisationer, och de uppdateras ofta: från flera gånger om dagen till ett par gånger i veckan. Tidningar och andra nyhetswebb­platser räknas inte som bloggar, men de kan ge utrymme för bloggar. Många bloggar har blivit så stora att de kan jämställas med tidningar på webben. (Man kan få utgivningsbevis för en blogg och därmed skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen.) Många företag använder bloggar för intern och extern kommunikation. Mot slutet av 00‑talet och därefter har många bloggar blivit kom­mers­i­ellt framgångsrika, i vissa fall genom att göra textreklam för olika produkter. – Ordet weblog användes första gången 1997 och förkort­a­des snart till blog. Tidigare hade personliga webbsidor oftast haft en form som till stor del var statisk, med sporadiska ändringar och tillägg. Bloggformen blev en vi­tal­i­se­ring. Runt år 2000 hade det kommit speciella pro­gram för publicering och uppdatering av bloggar. (Se också RSS.) År 2003 hade bloggar blivit en kraftfull trend, trots att bloggarna då inte omsatte några pengar. Det visade sig att bloggar är snabba på att hitta och kommentera nyheter. – Böj­nings­former: blogga, bloggning (engelska blogging), bloggare (engelska blogger). – Se också liveblogga.

[bloggar] [publicering] [ändrad 2 januari 2022]

Babel fish

  1. – en avvecklad tjänst för maskin­­över­sättning på internet. – Babel fish utvecklades av Digital† och Systran (systransoft.com), och lanserades 1997 som en tjänst knuten till sökmotorn Altavista†. Yahoo blev så småningom ägare till Altavista, så 2008 knöts översättningstjänsten till Yahoos sökmotor. Tjänsten användes sedan av Microsofts sökmotor Bing, fast det var då fortfarande Yahoo som ägde Babel fish. – Som­maren 2012 upphörde tjänsten när Microsoft började använda en egenutvecklad översättningstjänst;
  2. Babelfish Corporation – en webbaserad maskinöversättningstjänst grundad 1999 av kanadensaren Oscar Jofre – se babelfish.com.

– Namnet: Babel fish kommer av den lilla översättningsfisken, babelfisken, i Douglas Adams Liftarens guide till galaxen.

[maskinöversättning] [nerlagt] [ändrad 1 november 2017]

Nmap

(Network mapper) – ett säker­hets­program som kart­lägger dator­nätverk. – Nmap tar reda på vilka datorer som finns i ett nät­verk, vilka operativ­system som de kör, vilka portar som är öppna och vilka datorer som är fjärranslutna. Nmap används för över­vakning av säker­heten – men också som hjälpmedel för dataintrång. – Nmap ut­veck­lades 1997 av Gordon Lyon, även känd som Fyodor (länk). Pro­gram­met sprids som fri mjuk­vara, och finns för alla vanliga operativ­system. – Läs mer om Nmap på nmap.org.

[it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 3 oktober 2018]

Robocup

en årlig fotbollsturnering för robotar. – Robocup anordnats varje år sedan 1997. 1999 års turnering anordnades i Stockholm. Ett mål är att ett lag av robotar år 2050 ska besegra de mänskliga världsmästarna i fotboll. – Se robocup.org.

[robotar] [spel] [ändrad 25 april 2019]