Serial attached SCSI

(SAS) – en standard för samman­kopp­ling av extern ut­rust­ning i it-system, i första hand mellan datorer och hårddiskar. – SAS är som namnet anger baserat på SCSI, och har seriell kommunika­tion genom en tunn kabel som går från enhet till enhet. SAS klarar datakom­mu­ni­ka­tion med flera gigabyte per sekund. Tekniken, som infördes 2004, är kom­pa­tibel med Serial ATA (SATA). Den viktigaste skillnaden är att SAS kan hantera snabbare hårddiskar än SATA. – Läs mer på SCSI Trade Associations sidor.

[sammankoppling] [ändrad 17 maj 2022]

Alcatel

  1. – se Alcatel-Lucent och Nokia;
  2. Alcatel Mobile Phone – tillverkare av mobil­tele­foner. – Före­taget bildades 2004 av franska Alcatel (senare Alcatel‑Lucent, numera del av Nokia) och kinesiska TCL (länk). Före 2004 hade Alcatel sålt mobiltelefoner under eget varumärke. TCL köpte ut Alcatel 2005; sedan dess är företaget helägt av TCL, men det behåller varumärket. Företaget och varumärket Alcatel Mobile Phone berördes alltså inte av Nokias köp av Alcatel‑Lucent. – Se alcatelmobile.com.

[företag] [mobiltelefoner] [ändrad 13 april 2023]

GarageBand

ett program från Apple för skapande av musik på Macintosh. – Användaren kan göra musik enbart med datorn genom att spela in stämmor med tangentbordet (eller med en extern klaviatur), använda förin­spel­ade slingor eller ansluta musikinstrument. Det ingår ett stort antal instrumentljud. Man kan också importera musik i MIDI-format. – Garageband lanserades 2004 och ingick tidigare i programsviten iLife†. – Se apple.com/mac/garageband/.

[applikationer] [musik] [ändrad 4 maj 2022]

Jericho Forum

i it-säkerhet: en avvecklad bransch­organisation som utvecklade it‑säker­het för orga­ni­sa­tioner som på grund av teknikens och arbetsformernas utveckling inte längre kunde hålla sina it‑resurser avskilda från yttervärlden. Det kallas på engelska för de‑peri­meteri­zation – se skalskyddsavveckling. (Namnet Jericho anspelar på Bibelns berättelse om staden Jeriko och dess murar, som Josua med basunstötar fick att störta samman – se denna länk.) – Jericho Forum grundades 2004 och ingick i The Open Group. 2013 upplöstes Jericho Group som separat grupp och gick upp i The Open Groups Security forum, se denna länk.

[it-säkerhet] [organisationer] [uppköpt eller sammanslaget] [ändrad 10 maj 2018]

Treefinder

ett datorprogram som räknar ut släkt­skapen mellan olika arter med ledning av molekylära data. – Programmet har utvecklats av tysken Gangolf Jobb och har funnits för fri nerladd­ning sedan 2004. Den senaste versionen är från 2011. – Treefinder har blivit känt utanför forskarvärlden därför att Gangolf Jobb, som är uttalad rasist, den 1 oktober 2015 förbjöd forskare i Sverige och andra europeiska länder som släpper in de flesta icke‑europeiska invandrarna att använda det. Forskare i USA har redan tidig­are förbjudits att använda programmet, efter­som Jobb inte vill ha något att göra med det han kallar den amerikanska imperialismens hemland. – Treefinder räknas som ett seriöst och vetenskapligt användbart program, men förbudet spelar ingen roll för forskningen, efter­som det finns andra program som kan göra samma sak. På grund av formuleringar i licensavtalet är förbudet för övrigt inte heller tillämpligt på exemplar av programmet som redan har laddats ner. – Se treefinder.de.

[applikationer] [forskning] [illa omtyckta personer] [licenser] [politik] [upphovsrätt] [ändrad 3 augusti 2019]

långa svansen

Lång svans: låg nivå men lång varaktighet.

(the long tail) – i ekonomi: försäljning på låg nivå under lång tid, vilket sammanlagt kan ge hög försäljning. – Förutsättningen är att kostnaderna för lager, distribution och marknadsföring är låga. – Uttrycket den långa svansen kom på modet 2004 när tidskriften Wireds dåvarande chefredaktör Chris Anderson skrev om det i en artikel (länk). (Men det var inte Anderson som hittade på uttrycket ”den långa svansen” – se Paretoprincipen.) Chris Anderson gav därefter ut en bok med samma namn (2006) och sedan också The longer long tail (2009). Se också longtail.typepad.com (vilande sedan 2009). – Chris Anderson hävdar att internet har gjort det lönsamt att sälja enligt den långa svansens princip. Exempel på det är postorderföretaget Amazon och auktionssajten eBay. Kostnaderna för marknadsföring och försäljning av varor har, ansåg Anderson, sjunkit så mycket att man kan tjäna pengar på hyllvärmare. – Läs också om drakkung, potenslag, svart svan och Zipfs lag.

[handel] [ändrad 7 mars 2022]

Facebook

det mest kända sociala nät­verket. – Facebook är mer vuxet (eller studentartat) än Myspace, men det har en mer lekfull prägel än LinkedIn. Det beror bland annat på att Facebook tillåter att man lägger in program, som spel och tester, som har utvecklats externt. – Facebook hade enligt egna uppgifter över 2,4 miljarder aktiva användare i början av 2019. Medlemskap är gratis. – Facebook grundades 2004 som ett kontaktnät för studenter på Harvard. I september 2006 öppnades det för alla över 13. – Facebook har kritiserats för att informationen som medlemmarna publicerar möjlig­gör kart­lägg­ning av enskilda personers intressen och kontaktnät. Det var länge omöjligt för före detta medlemmar att radera sin information på Face­book, men detta ändrades i början av 2008. (Se också Facebook suicide.) – Facebook finns på facebook.com. – I augusti 2014 kritiserades Facebook bland annat från LGBT‑håll efter att ett antal medlemmar hade ute­slutits för att de inte använde sina riktiga namn. Uteslutningarna drabbade bland annat dragshowartister. – Facebook kallas ibland för FB eller Fejan. – Se också facerape. – Läs också om Graph Search. – Från 2011 ryktades det om en mobil­tele­fon från Facebook. I april 2013 visade Facebook i stället upp Facebook Home†, en Facebookbaserad användar­miljö för mobiltelefoner. – Se också Facebook Autofill. 2012 köpte Facebook Instagram och 2014 köpte Facebook tjänsten WhatsApp. – Facebook anordnar utvecklarkonferensen F8. – Läs också om skandalen med Cambridge Analytica och om organisationen Freedom from Facebook and Google. – I december 2018 avslöjades att Facebook har låtit minst 150 företag, däribland Microsoft med sökmotorn Bing, ta del av information om Facebooks medlemmar, bland annat deras kontaktlistor. Se artikel i New York Times. – I juni 2019 bekräftade Facebook att företaget i samarbete med andra företag tänker lansera en kryptovaluta, Libra, 2020 omdöpt till Diem. – I slutet av 2020 kritiserades Facebook hårt av både demokrater och republikaner i USA, även om det var av olika anledningar. Företaget beskrevs som ett monopol och det framställdes krav på att Facebook skulle tvingas att avyttra Instagram och WhatsApp. – 2021 bytte moderbolaget Facebook Inc. namn till Meta – fullständigt namn: Meta Platforms. Det betyder inte, som det ibland påstås, att det sociala nätverket Facebook bytte namn till Meta. Det sociala nätverket Facebook heter fortfarande Facebook. Meta är moderbolag till bland annat Facebook, Instagram och Whatsapp.

[sociala nätverk] [ändrad 1 oktober 2022]