MSN Direct

en avvecklad trådlös nyhetstjänst från Microsoft. – MSN Direct, som lanserades 2004, överförde information till olika slags mottagare, till exempel till smarta klockor, över FM‑nätet. GPS‑mottagare kunde till exempel få information om trafikstockningar. Man kunde få börskurser, väder, sportresultat och annat. Det byggde på en teknisk plattform som kallades för Spot. MSN Direct var tillgänglig i delar av USA och Kanada för anpassad utrustning. Tjänsten avvecklades definitivt 2012. – Se också MSN.

[nerlagt] [smarta klockor] [trådlöst] [ändrad 5 november 2019]

webb 2.0

(web 2.0) – utveckling av webben där innehållet på webbsidorna till stor del skapas av användarna och är tillgängligt för alla. Uttrycket webb 2.0 var vanligt på 00‑talet. Mycket av det som då räknades som webb 2.0 har sedan dess blivit allmänt. – Flera utveck­lingar räknas till webb 2.0:

  1. – webbaserade program som körs i webbläsare ersätter program som är installerade på användarens dator. (Se också rich internet application och software-as-a-service);
  2. – användarna lagrar sina filer (text, musik, bild) på webbservrar som tillhanda­hålls av webb­företag, ofta gratis;
  3. – användarna bidrar till materialet på webben. De är inte längre bara besökare på webb­sidor, de lägger till, kommen­terar, skriver om och sätter ihop egna applikationer på webben;
  4. – användarna bildar grupper och utbyter tips, filer, information och värderingar med varandra. (Se sociala medier.)

– Webben blir alltså en gemensam hårddisk för användarna. Datorn blir mer och mer en apparat som vi kör webbläsaren i. Det fanns i mitten av 00‑talet en flora av nystartade företag inom webb 2.0. Sådana företag kunde då, och kan fortfarande, till skillnad från dotcom­bubblans företag, startas till relativt låg kostnad. – Webb 2.0 gick längre än att bara till­handa­hålla program på webben (som webbaserade e‑post­­program). Ett exempel på webb 2.0 är fotoalbum på webben som Flickr. Youtube innehåller miljoner videoinslag som användare har lagt in. Kontorsprogram i webb 2.0 brukar kallas för Office 2.0, se också Office 365. – Webb 2.0 är inte en ny webb, det är resultatet av en gradvis utveckling. (Det ska inte förväxlas med tekniska vidareutveck­lingar av internet som internet2.) Man talar också om ”Web 1.5”, där webb­sidorna är dynamiska (de genereras av webbservern), inte statiska som i den första formen av webben, Web 1.0. – Programmeringstekniker som Ajax för­knippas med webb 2.0, liksom så kallade mashups (hopkok). – Benämningen Web 2.0 myntades 2004 av Dale Dougherty (länk). Från 2004 till 2011 hölls en årlig Web 2.0-konferens. – Läs mer i Wikipedia. – Läs också om det trendiga tillägget 2.0. – Som efterföljare till webb 2.0 nämns ibland webb 3.0, ett uttryck som sällan förekommer. – Läs också om web2, som är något annat.

[generationer] [webben] [ändrad 7 mars 2022]

Evergrow

ett avslutat projekt för utveckling av internet, finansierat av EU, påbörjat 2004 avslutat 2007. Evergrowprojektet skulle mäta och kartlägga internet och utveckla tekniker för att göra internet snabbt, säkert och utbyggbart med sikte på år 2025. De nya teknikerna skulle införas som ett extra skikt ovanpå det existerande nätet. Projektets webbplats, evergrow.org är nerlagd, men se EU:s webbsidor. – Jämför med PlanetLab.

[avslutat] [forskning] [internet] [ändrad 17 april 2018]

domain-driven design

domändriven design, förkortat DDD – principen att programutveckling ska vara nära knuten till det verksamhetsområde (domän, betydelse 2) som programmet ska användas i. Programmet ska på olika sätt återspegla den domän som det ska användas i, och experter inom området (domänen) ska känna igen sig. – Uttrycket domain-driven design myntades 2004 av Eric Evans i en bok med samma namn. – Se domainlanguage.com.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 14 september 2018]

ZFS

ett filsystem från Sun†, numera Oracle, med extremt hög kapacitet. – ZFS släpptes 2004 med öppen källkod, och anammades då bland annat av Apple, som dock tog bort det 2009 i Snow Leopard. – ZFS finns i flera förgreningar: Oracles version, kopplad till operativsystemet Solaris, är skyddad, men det finns andra utföranden som sprids fritt. – ZFS delar in filerna enbart i virtuella enheter, virtual storage pools eller zpools, som kan knytas till fysiska enheter på olika sätt. Det är ett 128‑bitars filsystem, vilket innebär att det är svårt att före­ställa sig att det någon­sin blir otillräck­ligt. – Förkortningen ZFS stod från början för zettabyte file system, men betyder numera offi­ci­ellt ingen­ting – det har blivit en pseudoförkortning. – ZFS ska inte för­väx­las med IBM:s fil­system för z/OS-serien, även det kallat ZFS, eller med Zetera Corporations fil­system Z‑FS. – Se Oracles webbsidor (länk).

[filer] [förkortningar på Z] [pseudoförkortningar] [ändrad 5 juni 2017]

Warty Warthog

namn på version 4.10 av operativ­systemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), släppt i oktober 2004. Det var den första versionen av Ubuntu som hade namn efter ett djur (vårtsvin), men den är inte namngiven i bokstavsordning som de följande versionerna: Warty Warthog följdes av Hoary Hedgehog.

[ubuntu] [ubuntu-versioner] [ändrad 4 oktober 2019]

Frugalware

ett utförande av Linux, avsett för användare med goda förkunskaper. De bör inte vara rädda för rena textgränssnitt. Frugal­ware har ut­veck­lats sedan 2004. – Se frugalware.org.

[linux] [ändrad 6 september 2017]