CDDL

förkortning för Common development and distribution license – en program­licens för fri och öppen källkod. Den utvecklades 2004 av bland andra Danese Cooper (blogg)Sun†, numera del av Oracle. CDDL är baserad på Mozilla public license, MPL, men går inte ihop med den mest kända licensen för fri mjukvara, GPL. CDDL har inte samma höga nivå av smittsam­het, utan programkod som skyddas av CDDL kan spridas tillsammans med sluten programkod. – Se Open source initiatives webbsidor (länk).

[fri och öppen kallkod] [förkortningar på C] [licenser] [ändrad 25 januari 2018]

spime

(space + time) – en till stor del realiserad vision om konsumentprodukter som i grunden är internetbaserade projekt som fortgår efter köpet. – Kunden, andra användare, utvecklaren och produkten (som kan ha sensorer för tid, plats och annat – se sakernas internet) utbyter fortlöpande information som används för utvärdering och förbättring av produkten. – En förebild är postorderföretaget Amazons hantering av böcker och andra produkter. Det är ett intrikat system av länkad information, baserad på registrering av kundernas beteende och den information kunderna själva lämnar. De fysiska varorna är bara en del av vad säljaren erbjuder. Ett senare exempel är Teslas elbilar som har beskrivits som ”datorer på hjul” och som efter köpet står i kontakt med tillverkaren genom internet. Allt fler materiella produkter är internetanslutna, ofta genom wi-fi, och kan uppgraderas och lämna felrapporter genom nätet. – Ordet spime lanserades 2004 av författaren Bruce Sterling, se till exempel detta föredrag från 2007 (länk). – Se också materielens internet, sakernas internet och u‑samhället samt blogject.

[produkter och tjänster] [produktutveckling] [ändrad 24 oktober 2022]

Sender ID

ett avvisat förslag från Microsoft om en metod för att försvåra spammande genom att stoppa e‑post från falska avsändaradresser. – Microsoft la fram förslaget 2004 för internets tekniska ledningsgrupp IETF, men IETF röstade ned förslaget. – Sender ID bygger på att mottagarens e‑postserver kollar att mejlet verkligen kommer från den uppgivna avsändardomänen, och stoppar all e‑post som inte gör det. Metoden förutsätter att domänerna publicerar maskinläsbara listor över giltiga avsändaradresser. – Sender ID var en kombination av Sender policy framework, Microsofts Caller ID och en tredje metod som heter Submitter Optimization. En anledning till att Sender ID avvisades var att Microsofts licensvillkor för delar av koden till Sender ID inte gick att förena med principerna för fri mjukvara.

[falsk avsändare] [inaktuellt] [spam] [ändrad 28 december 2019]

external SATA

eSATA – external SATA – en version av SATA, en standardiserad anslutning mellan dator och hårddisk, för fristående minnesenheter. eSATA‑standarden fastställdes 2004, och omfattar standardiserade kontaktdon samt rutiner för anslutning och bortkoppling, vilket kan ske under drift. eSATA konkurrerar med standarder som USB, FireWire och Serial attached SCSI. – Läs mer på denna länk.

[kablage] [sammankoppling] [ändrad 28 februari 2018]

Cobalt

  1. – ett användargränssnitt för tredimensionella virtuella världar, skrivet i öppen källkod och avsett för alla operativsystem. – Cobalt är baserat på Alan Kays projekt Croquet och Squeak. – Utvecklingen av Cobalt tycks ha upphört, liksom arbetet på Open Cobalt;
  2. Palm OS Cobalt – den version av Palms† operativsystem som kom efter version 5. Utvecklades av dåvarande PalmSource† (senare köpt av Access), och blev klart i januari 2004, men ingen tillverkare av handdatorer ville ha det;
  3. – en hackar-grupp som 20132018 tros ha stulit motsvarande tio miljarder kronor från minst 100 banker genom dataintrång. Gruppen är också känd under namnet Carbanek. En person som uppges vara ledare för gruppen greps i mars 2018 av polisen i Spanien. Men gruppen uppges trots det vara aktiv (maj 2018).

[försvunnet] [grafiskt användargränssnitt] [hackare] [it-relaterad brottslighet] [mjukvara] [ändrad 29 maj 2018]

CentOS

ett utförande (distribution) av Linux, närmast byggt på Red Hat Enterprise Linux. – CentOS lanserades 2004. I december 2020 meddelades att CentOS ska avvecklas i dess dåvarande form (se pressmeddelande). Den sista versionen av CentOS blir version 8. – CentOS är praktiskt taget identiskt (binärkompatibelt) med Red Hat Enterprise Linux, men det är gratis, och innehåller enbart fri mjukvara. – Se centos.org. – Efter avvecklingen av operativsystemet CentOS ska projektet CentOS Stream finnas kvar. Det är ett projekt där utvecklare kan bidra till vidareutvecklingen av Red Hat Enterprise Linux och Fedora. Det ska distribueras med långtidssupport. – Se centos.org/centos-stream. – Läs också om AlmaLinux.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [ändrad 10 december 2022]

Serial attached SCSI

(SAS) – en standard för samman­kopp­ling av extern ut­rust­ning i it-system, i första hand mellan datorer och hårddiskar. – SAS är som namnet anger baserat på SCSI, och har seriell kommunika­tion genom en tunn kabel som går från enhet till enhet. SAS klarar datakom­mu­ni­ka­tion med flera gigabyte per sekund. Tekniken, som infördes 2004, är kom­pa­tibel med Serial ATA (SATA). Den viktigaste skillnaden är att SAS kan hantera snabbare hårddiskar än SATA. – Läs mer på SCSI Trade Associations sidor.

[sammankoppling] [ändrad 17 maj 2022]

GarageBand

ett program från Apple för skapande av musik på Macintosh. – Användaren kan göra musik enbart med datorn genom att spela in stämmor med tangentbordet (eller med en extern klaviatur), använda förin­spel­ade slingor eller ansluta musikinstrument. Det ingår ett stort antal instrumentljud. Man kan också importera musik i MIDI-format. – Garageband lanserades 2004 och ingick tidigare i programsviten iLife†. – Se apple.com/mac/garageband/.

[applikationer] [musik] [ändrad 4 maj 2022]