external SATA

eSATA – external SATA – en version av SATA, en standardiserad anslutning mellan dator och hårddisk, för fristående minnesenheter. eSATA‑standarden fastställdes 2004, och omfattar standardiserade kontaktdon samt rutiner för anslutning och bortkoppling, vilket kan ske under drift. eSATA konkurrerar med standarder som USB, FireWire och Serial attached SCSI. – Läs mer på denna länk.

[kablage] [sammankoppling] [ändrad 28 februari 2018]

Serial attached SCSI

(SAS) – en standard för samman­kopp­ling av extern ut­rust­ning i it-system, i första hand mellan datorer och hårddiskar. – SAS är som namnet anger baserat på SCSI, och har seriell kommunika­tion genom en tunn kabel som går från enhet till enhet. SAS klarar datakom­mu­ni­ka­tion med flera gigabyte per sekund. Tekniken, som infördes 2004, är kom­pa­tibel med Serial ATA (SATA). Den viktigaste skillnaden är att SAS kan hantera snabbare hårddiskar än SATA. – Läs mer på SCSI Trade Associations sidor.

[sammankoppling] [ändrad 17 maj 2022]

GarageBand

ett program från Apple för skapande av musik på Macintosh. – Användaren kan göra musik enbart med datorn genom att spela in stämmor med tangentbordet (eller med en extern klaviatur), använda förin­spel­ade slingor eller ansluta musikinstrument. Det ingår ett stort antal instrumentljud. Man kan också importera musik i MIDI-format. – Garageband lanserades 2004 och ingick tidigare i programsviten iLife†. – Se apple.com/mac/garageband/.

[applikationer] [musik] [ändrad 4 maj 2022]

Freescale

Freescale Semiconductor Inc – tidigare: Motorolas processor­till­verkning, 2004—2015 ett avknoppat självständigt aktie­bolag. I mars 2015 köptes Free­scale av nederländska NXP Semiconductors och upphörde därefter att existera som varumärke. – Se nxp.com.

[avknoppningar] [uppköpt] [ändrad 7 december 2017]

långa svansen

Lång svans: låg nivå men lång varaktighet.

(the long tail) – i ekonomi: försäljning på låg nivå under lång tid, vilket samman­lagt kan ge hög försäljning. – Förutsättningen är att kost­naderna för lager, distri­bu­tion och marknads­föring är låga. – Uttrycket den långa svansen kom på modet 2004 när tid­skriften Wireds dåvarande chefredak­tör Chris Anderson skrev om det i en artikel (länk). (Men det var inte Anderson som hittade på uttrycket ”den långa svansen” – se Paretoprincipen.) Chris Anderson gav därefter ut en bok med samma namn (2006) och sedan också The longer long tail (2009). Se också longtail.typepad.com (vilande sedan 2009). – Chris Anderson hävdar att internet har gjort det lönsamt att sälja enligt den långa svansens princip. Exempel på det är postorderföretaget Amazon och auktionssajten eBay. Kostnaderna för marknadsföring och för­sälj­ning av varor har, ansåg Ander­son, sjunkit så mycket att man kan tjäna pengar på hyllvärmare. – Läs också om drakkung, potenslag, svart svan och Zipfs lag.

[handel] [ändrad 7 mars 2022]

Facebook

det mest kända sociala nät­verket. – Face­book är mer vuxet (eller studentartat) än Myspace, men det har en mer lekfull prägel än LinkedIn. Det beror bland annat på att Facebook tillåter att man lägger in program, som spel och tester, som har utvecklats externt. – Facebook hade enligt egna uppgifter över 2,4 miljarder aktiva användare i början av 2019. Medlemskap är gratis. – Facebook grundades 2004 som ett kontaktnät för studenter på Harvard. I september 2006 öppnades det för alla över 13. – Facebook har kritiserats för att informationen som medlemmarna publicerar möjlig­gör kart­lägg­ning av enskilda personers intressen och kontaktnät. Det var länge omöjligt för före detta medlemmar att radera sin information på Face­book, men detta ändrades i början av 2008. (Se också Facebook suicide.) – Facebook finns på facebook.com. – I augusti 2014 kritiserades Facebook bland annat från LGBT‑håll efter att ett antal medlemmar hade ute­slutits för att de inte använde sina riktiga namn. Uteslutningarna drabbade bland annat dragshowartister. – Facebook kallas ibland för FB eller Fejan. – Se också facerape. – Läs också om Graph Search. – Från 2011 ryktades det om en mobil­tele­fon från Facebook. I april 2013 visade Facebook i stället upp Facebook Home†, en Facebookbaserad användar­miljö för mobiltelefoner. – Se också Facebook Autofill. 2012 köpte Facebook Instagram och 2014 köpte Facebook tjänsten WhatsApp. – Facebook anordnar utvecklarkonferensen F8. – Läs också om skandalen med Cambridge Analytica och om organisationen Freedom from Facebook and Google. – I december 2018 avslöjades att Facebook har låtit minst 150 företag, däribland Microsoft med sökmotorn Bing, ta del av information om Facebooks medlemmar, bland annat deras kontaktlistor. Se artikel i New York Times. – I juni 2019 bekräftade Facebook att företaget i samarbete med andra företag tänker lansera en kryptovaluta, Libra, 2020 omdöpt till Diem. – I slutet av 2020 kritiserades Facebook hårt av både demokrater och republikaner i USA, även om det var av olika anledningar. Företaget beskrevs som ett monopol och det framställdes krav på att Facebook skulle tvingas att avyttra Instagram och WhatsApp.

[sociala nätverk] [ändrad 12 december 2020]

Librié

en nerlagd läsplatta från Sony, släppt 2004. Den räknas som den första läsplattan. Tillverk­ningen upphörde 2009. – Sony Librié fanns bara i en version för den japanska marknaden. Den hade bild­skärm med elek­tron­iskt papper och ett litet tangent­bord för noteringar. Den använde fil­formatet BBeB†. – I USA sålde Sony en annan läs­­platta, Sony Reader†. Sony säljer numera läsplattor enbart till företag.

[läs­­plattor] [nerlagt] [ändrad 11 januari 2020]

crowd

folkmassa, folk, massa, hop, gräsrötter, även: medborgare – på internet: många människor som tillsammans löser en upp­gift utan att nödvändigtvis veta något om var­andra. – Ordet blev modernt efter att den amerikanska journalisten James Surowiecki (länk) gav ut boken The wisdom of crowds (2004, Massans vishet, 2007). Han hävdade där att den sammantagna kunskapen i en stor grupp människor ofta är större än varje enskild människas kunskap. Det klas­siska exemplet är att om man ber många människor att bedöma hur mycket en kalv väger så kommer de flesta att ta rätt mycket fel, men genomsnittet av gissningarna kommer nära det verkliga värdet. Om inte annat så är det uppenbart att många ögon ser mera än två (se också Linus lag, betydelse 2). – Om man i stället talar om mob i liknande sammanhang brukar man mena att ett stort antal personer söker sig till samma plats för att göra något. – Se också crowdfunding, crowd mining, crowdsourcing, crowdsensing och crowd labor. – Se också hive, smart mob och swarm samt Herdict och digital maoism.

[hop] [språktips] [trender] [ändrad 30 juni 2020]

DKIM

Domain keys identified mail – en metod för äkthetskontroll av e‑post. – Syftet med DKIM är att man ska kunna avslöja förfalskade avsändare av sådant som spam (spoofing) och försök till nätfiske (phishing). Man kan med DKIM se ifall meddelandet verkligen kommer från den domän som står i avsändaradressen (till exempel domänen idg.se). Man kan också se ifall innehållet i meddelandet har ändrats. – DKIM är en efterföljare till det tidigare Domainkeys. Metoden har utvecklats av Yahoo och Cisco och presenterades 2004. Den har fastställts som standard av internets tekniska ledningsgrupp IETF i RFC nummer 5585: länk. – En svårighet som DKIM inte löser är att e‑post ibland sänds av skadeprogram som har installerats på offrets dator, och som använder offrets adressbok för att skicka e‑post. E‑posten kan då tekniskt spåras till den uppgivna avsändaren, men det är ändå inte han eller hon som har skrivit e‑posten. – Se dkim.org (från 2007). – Läs också om Sender policy framework (SPF) och DMARC.

[e-post] [falsk avsändare] [förkortningar på D] [rfc] [ändrad 18 december 2020]