Massachusetts institute of technology

MIT – amerikanskt tekniskt universitet i Cam­bridge. (Den stad som är sammanväxt med Boston.) – MIT har spelat stor roll inom dator­­tekni­kens ut­veck­ling, och är bland annat känt för forsk­nings­­insti­tu­tet MIT Media Lab (länk), som grundades av Nicholas Negro­­ponte. En annan känd it-forskare på MIT var AI‑pionjären Marvin Minsky (1927–2016, länk). – MIT Media Lab är före­bilden till andra media lab som har vuxit upp världen över. På MIT finns också Computer science and artificial intelligence laboratory, CSAIL (länk), vari ingår det tidigare Laboratory for computer sciences, LCS, som förr leddes av den nästan lika berömde Michael Dertouzos (1936—2001), samt W3C, ledningen för World Wide Web. – På MIT verkade också Edward Lorenz, skap­are av kaos­teorin. – Se mit.edu.

[mit] [universitet] [ändrad 18 november 2017]

Acreo

RISE Acreo – ett svenskt forskningsinstitut med inriktning på bland annat kommu­nika­tions­teknik, nano­teknik och tryckt elektronik. Finns i Kista, Göteborg, Lund, Norrköping och Hudiksvall. Grundades 1996 och ingår sedan 2002 i paraply­orga­nisa­tionen Swedish ICT som i sin tur sedan 2016 ingår i RISE. – Se ri.se.

[datorvetenskap] [forskningsinstitut] [ändrad 13 november 2019]

RISE Interactive

tidigare: ett svenskt forsknings­institut för experimentell tillämpad forskning. Fanns i Kista (huvud­kontor) samt i Göte­borg, Norrköping, Umeå, Eskils­tuna och Piteå. Grundades 1998 som Interactive Institute. Ingick från 2005 i paraplyorganisa­tionen RISE ICT, som i sin tur 2018 gick upp i RISE. – RISE Interactive tycks inte längre finnas kvar som namn på en särskild del av RISE. – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [ändrad 16 juni 2020]