filterbubbla

det att sök­motorer och sociala medier an­­passar den information som var och en av oss får från internet till vad de har räknat ut om våra intressen och värderingar. – Informationen filtre­ras för att passa vår smak och våra värderingar, och resultatet blir att vi lever i en ”bubbla” av information som inte utmanar oss. – Termen filterbubbla, på engelska filter bubble, skapades av amerikanen Eli Pariser (elipariser.org) i hans bok Filter bubble: what the internet is hiding from you (2011), senare utgiven som Filter bubble: How the new personalized web is changing what we read and how we think (länk). – Läs också om cyberbalkanisering. – Filterbubbla var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[sociala medier] [sökmotorer] [årets nyord] [ändrad 1 maj 2022]

Jolla

ett finskt företag som ut­vecklar Sail­fish OS, ett operativsystem för smarta mobiler. Det är baserat på Meego†. – Jolla grundades 2011 och började sälja egenutveck­lade telefoner med Sail­fish i november 2013. Jollatelefoner kunde också köra program för Android. I november 2014 visade Jolla upp en surfplatta, Jolla Tablet, men tillverk­ningen upphörde i början av 2016. – I november 2015 ansökte Jolla om skuldsane­ring. Företaget har sedan dess slutat att utveck­la och sälja hårdvara och koncentrerat sig på mjukvara. – Se jolla.com. – Namnet: Jolla är finska för jolle.

[företag] [linuxdistributioner] [mobilt] [ändrad 8 september 2020]

AliOS

ett Linux-baserat operativsystem för tv och annan hemelektronik samt smarta mobiler. – AliOS har utvecklats av det kinesiska före­taget Alibaba, närmare bestämt av dotter­bolaget Alicloud, och släpptes 2011. 2012 påstod Google att AliOS (som då hette Yun OS) var en inkompa­ti­bel omarbetning av Android. Det ledde till att Acer i sep­tem­ber 2012 stoppade lan­se­r­ingen i Kina av en ny mobil­tele­fon med AliOS. Men sedan dess har AliOS blivit det mest spridda operativsystemet för hemelektronik i Kina. En variant för sakernas internet är AliOS Things. – Se alios.cn (på kinesiska). – AliOS hette tidigare först Yun OS, senare Aliyun OS.

[linuxdistributioner] [mobilt] [sakernas internet] [ändrad 5 december 2018]

4T

4T Sverige AB – företaget som drev tjänsten WyWallet† fram till maj 2015. Då såldes WyWallet och därmed också 4T till Payex. Varumärket försvann 2017 när 4T integrerades med Payex, se pressmeddelande. 4T ägdes från början, 2011, av de fyra svenska mobil­opera­tö­rerna Tele2, Telia, Telenor och Tre.

[betalningar] [företag] [uppköpt] [ändrad 15 juli 2018]

kaknappning

(cookiejacking) – avläsning av kakorna på någon annans dator i syfte att komma över lösenord. – Lösenord och andra inloggningsuppgifter till skyddade webb­platser sparas nämligen ofta som kakor (cookies) för att användaren inte ska behöva logga in på nytt varje gång hon går till en ny sida under ett besök på samma webbplats. Kaknappning upptäcktes 2011, och gick då att genomföra på Internet Explorer, men inte på andra webbläsare, och krävde rätt omständliga arrange­mang. – Se artikel från nyhetsbyrån Reuter (från 2011).

[it-säkerhet] [kakor] [ändrad 24 augusti 2018]

Freedom Box

en server som privatpersoner kan använda för att kringgå blockering och kartläggning på internet. – Freedom Box är ett initiativ från den amerikanska stiftelsen Free­dom Box Foundation (länk). – Stiftelsen, som grundades 2011, tillhandahåller ett paket med program som kan köras på servern, se här. Servrarna kommunicerar med varandra i ett nätverk som gör det svårt för utom­stående att tjuv­läsa och att se vem som kommunicerar med vem. – Jäm­för med Diaspora, Mycube†, Proxy­ham, svart­kast, Syme† och Tent.io.

[datakommunikation] [personlig integritet] [skyddad kommunikation] [ändrad 22 mars 2022]

LibreOffice

en svit med kontorsprogram baserad på Apache Open Office. Förkortas ibland LibO. – Libre­­Office innehåller också mycket kod från Go‑oo†, en nerlagd förgrening av Apache Open Office (från den tiden då det hette Openoffice.org). – Libre­Office, som presenterades 2011, utvecklas av The document foundation. Bakom LibreOffice står utvecklare som tidigare arbetade med dåvarande Openoffice.org, men som ville att projektet skulle vara oberoende av dåvarande ägaren Oracle. Eftersom Apache Open Office sprids som fri mjukvara står det var och en fritt att använda källkoden för att utveckla och sprida egna bearbetningar av programmet, och det är alltså vad som har skett här. LibreOffice är därför också (med nödvändighet) fri mjukvara. – Programsviten kan laddas ner från libreoffice.org.

[fri mjukvara] [office] [ändrad 4 maj 2022]

Duqu

ett infiltrations­pro­gram som infek­terar data­system för att kartlägga dem. – Duqu, som upptäcktes 2011, an­griper främst industri­ella system. Duqu ställer inte själv till någon direkt skada, men fungerar som en bakdörr till det infekterade systemet. Duqu kan alltså underlätta fram­tida angrepp. Det är baserat på Stuxnet och kallas också för Stuxnet 2. Ett senare liknande infiltrationsprogram är Flame, betydelse 3.

[skadeprogram] [ändrad 3 september 2022]