ficktwittring

oavsiktlig publicering av ett inlägg på Twitter med en mobiltelefon som man har i fickan. (Jäm­för med fickringning.) Fick­­twitt­ring blev känt sommaren 2011 när då­­varande utrikes­­ministern Carl Bildt la upp ett meddelande på Twitter. Det började laqaqlqqaqqqqaQ….

[sociala medier] [ändrad 6 maj 2020]

Haven

  1. – ett operativsystem avsett för ospårbar datakommunikation. – Haven installe­ras på ett USB‑minne som man sedan startar en värddator från. Alltså som en USB‑dator. Inga filer sparas på värddatorn, så när kommunikationspasset är avslutat finns det inga spår av det på värddatorn. – Haven använder Tor för datakommunikation på internet, vilket gör både avsändare och mottagare nästan omöjliga att spåra. – Haven bygger på Ubuntu (ett utförande av Linux), och utvecklades 2011 av Anders Sundman i The Haven Project (läs mer här). – Läs också om Byzantium, Cotton Candy†, Anonym OS, live cd och Tails. – Fler sorters Ubuntu;
  2. – se Microsoft Haven.

[it-säkerhet] [linuxdistributioner] [personlig integritet] [ubuntu] [ändrad 12 juni 2020]

Apache Open Office

(AOO) – en svit med kontors­program, utvecklad med fri och öppen källkod och spridd gratis. – Apache Open Office hette tidigare Openoffice.org (förkortat OOo). Kallas ibland bara för Open Office, men det namnet är upptaget av ett annat företag. – Apache Open Office finns för Windows, Mac, Linux och Solaris. Filformatet opendocument format, .odf, utvecklades för Apache Open Office när det hette StarOffice. – 2012 skänkte IBM källkoden till programsviten Lotus Symphony† till Apache för att den skulle integreras med Apache Open Office (läs mer här). – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.org. – Historia: Programsviten utvecklades först med namnet StarOffice av det tyska företaget Star Division, som Sun† köpte 1999. Sun ville nämligen skapa en konkurrent till Microsoft Office. Sun bestämde sig år 2000 för att tillhanda­hålla programsviten i två parallella versioner: samtidigt som Sun fortsatte att sälja StarOffice (i Östasien kallat StarSuite) som program med delvis sluten källkod släppte Sun källkoden till program­sviten till ett projekt som vidareutveck­lade programsviten med fri och öppen källkod, Openoffice.org, i ett projekt med det namnet. (Projektet var knutet till Sun, men hade stor frihet.) Efter att Oracle köpte Sun 2009 bytte Oracle namn på StarOffice till Oracle Open Office†. – I april 2011 meddelade Oracle att företaget skulle sluta att sälja Oracle Open Office. Rättigheterna till Oracle Open Office överläts då till Openoffice.org, som i sin tur i juni 2011 donerades till Apache software foundation. Programsviten bytte då namn till Apache Open Office. – Förgreningar: Eftersom Apache Open Office och dess föregångare är skrivna med fri och öppen källkod är det tillåtet att använda käll­koden för att utveckla nya versioner. I september 2010 grundades organisationen The document foundation, som ska sprida programsviten LibreOffice, även det en förgrening av Apache Open Office, men fristående från Oracle. – Läs mer om Apache Open Office på openoffice.apache.org.

[office] [ändrad 6 september 2018]

Citadel

  1. – ett skadeprogram (en trojansk häst) som möjliggjorde dataintrång i banker. Mer exakt var det en ”verktygslåda” för de som ville sätta samman sådana program. Med tiden anpassades det för att stjäla all slags information från den drabbade datorn, till exempel lösenord. Det var baserat på Zeus. – Ci­ta­del blev känt 2011. Det skapades av pseudonymen ”Aquabox”, fortfarande okänd. Citadel såldes till betalande kunder som ingick i ett socialt nätverk (givetvis hemligt) där de kunde diskutera och föreslå förbättringar. Det uppges att ”Aquabox” efter ett par år slutade att sälja programmet. Men en variant av det började spridas 2015 under namnet Atmos. – Ryssen Dimitry Belorossov dömdes i september 2015 i USA till 54 månaders fäng­else och till att betala 320 000 dollar i skadestånd för att ha spritt och använt Citadel. Det verkar dock inte som om han är identisk med ”Aquabox”. En annan inblandad, ryssen Mark Vartanyan, känd som ”Kolypto”, utlämnades i mars 2017 till USA för att ställas inför rätta; han dömdes till fem års fängelse;
  2. – ett program för BBS:er, vanligt på 1980- och 1990‑talen (se Wikipedia);
  3. – Citadel/UX – ett program för samarbete över internet, baserat på BBS‑programmet Citadel (se punkt 2). Citadel/UX, som ofta kallas för bara Citadel, har meddelanden, gemensam kalender, gemensam adressbok, blogg­verk­tyg och andra funktioner. Det kan köras på Linux och andra slags Unix. – Se citadel.org.

[it-relaterad brottslighet] [skadeprogram] [socialt] [ändrad 5 juli 2020]

Free network foundation

(FNF) – en troligen nerlagd organisation som skulle utveckla ett globalt datornät som ägdes och drevs av användarna. Grundades 2011. – FNF:s nätverk skulle vara fritt från censur och övervakning samt oberoende av myndigheter och företag. Tekniken var baserad på radiokommunikation enligt mesh‑principen: var och en kommunicerar med sina närmaste grannar i nätet, och meddelanden vidarebefordras från granne till granne tills de når mottagaren. – Läs mer på thefnf.org (nere sedan juni 2018). – Se också videon Free the network från 2012 (länk). – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, Greatfire, Haystack, internetridån, Meshnet, svartkast och Telex (betydelse 2).

[aktivism] [inaktuellt] [organisationer] [personlig integritet] [trådlöst] [ändrad 26 oktober 2020]

plankning

(planking) – att låta sig fotograferas när man ligger på mage på ett obekvämt eller farligt ställe, och sedan lägga ut bilden på internet. Populärt (en mem) under 2011. (Äldre betydelse: att klättra över planket till en nöjespark för att slippa betala inträde.) – Jäm­för med breading och uggling.

[mem] [ändrad 13 maj 2017]

digital dualism

uppfattningen att världen på och utanför nätet är väsensskilda. – Den ena världen, som ibland kallas för cyberrymden, är virtuell och i någon betydelse overklig, den andra (IRL) är den verkliga världen. – Uttrycket digital dualism användes 2011 av Nathan Jurgensen (länk) i artikeln ”Digital dualism versus augmented reality” (länk).

[filosofi] [verkligheter] [ändrad 9 januari 2019]

Ada Initiative

en nerlagd organisation för ökning av kvinnors del­tagande i utveck­l­ingen av öppen käll­kod och i en kultur fri från hinder som upphovsrätt. – Rö­relsen fanns 20112015. Den var upp­­­kallad efter Ada Lovelace†, och grundades 2011 av Valerie Aurora (länk) och Mary Gardiner (Twitter). Ada Initiative lades ner i oktober 2015 därför att de två grundarna lämnade ledningen – se rörelsens blogg (länk). – Se adainitiative.org (inaktuell).

[nerlagt] [orga­ni­sa­tioner] [ändrad 9 december 2019]