XOXO

XOXO Festival – en festival för konst och it i Portland i Oregon. Den anordna­des första gången 2012, och finansierades då genom insamling på Kickstarter. Inställd 2020 och därefter på grund av Covidpandemin. Det är när detta skrivs oklart ifall festivalen kommer att anordnas igen. – Se xoxofest.com.

[konferenser och mässor] [ändrad 6 juni 2022]

Borg complex

teknikdefaitism, ”borgkomplex” – tron att en viss teknisk ut­veckling eller införande av ny teknik är oundviklig, och att mot­stånd därför är meningslöst. – Ordet borg är här hämtat från tv‑serien Star trek. Där stod det för ett slags varelser som var till hälften datorer, och som under­kuvade och absorbe­ra­de andra arter. (Se också cyborg.) – Ut­trycket Borg complex myntades 2012 av Michael Sacasas på bloggen The frailest thing, se här. Tidigare, 2006, hade journalisten Paul Andrews använt utrycket Borg love i samma betyd­else, se här. – Se också uttrycket ”I, for one, welcome our __ overlords”, ursprungligen från tv‑serien The Simpsons: länk. – För motsatsen, se luddit.

[borgar] [it-liv] [jargong] [ändrad 1 februari 2021]

Raspberry Pi

Raspberry Pi Zero, den hittills minsta och billigaste pajen.
Raspberry Pi Zero, den hittills minsta och billigaste pajen.

den mest kända enkortsdatorn. – Kretskortet är ungefär lika stort som ett kreditkort. Hårddisk, bildskärm och tangentbord ingår inte, utan måste kopplas in av köparen, vilket är relativt enkelt. – Rasp­berry Pi utvecklades i Storbritan­nien för undervisning i skolor. Den blev snabbt populär utanför skolorna, först bland hobbyister, sedan även bland professionella användare. Den används till exempel som inbyggt system. – Fem miljoner exemplar av Raspberry Pi hade sålts i februari 2015, vilket gjorde den till den brittiska dator som dittills hade sålts i flest exemplar. – Valfritt operativsystem kan användas, förutsatt att det kan köras på datorns processor, men det finns ett särskilt, Linux-baserat operativ­system, Raspbian, att tillgå. – En ny kraftfullare version, kallad Pi2, presenterades i februari 2015. Den är kompatibel med operativsystem och program för den äldre modellen, men den kan också köra Windows 10. Ver­sion B av Raspberry Pi2 säljs i Sverige för lite under 400 kronor. – I slutet av 2015 kom Raspberry Pi Zero, ett förenklat utförande som kostar runt 40 kronor. – Version 3 kom i februari 2016 och har bland annat wi‑fi. I november 2018 kom Raspberry Pi 3 Model A+, som är något mindre än Model B och kostar 20 dollar. – Se också Risc OS och Pidora. – Raspberry Pi började säljas under 2012 i två versioner för 25 respektive 35 dollar. – Rasp­berry Pi kallas ibland skämt­samt för ”paj”. Förkortas ibland RPi. – Se raspberrypi.org. – IDG:s artiklar om Raspberry Pi: länk.

[enkortsdatorer] [hobby] [skoldatorer] [ändrad 16 april 2022]

Mountain Lion

version 10.8 av operativsystemet för Macintosh, OS X (numera macOS). Släpptes i juli 2012. – Mountain Lion var den sista versionen av OS X som uppkallades efter kattdjur. (Händelsevis var det den andra puman i OS X historia – mountain lion betyder puma) Den följande versionen av OS X hette Mavericks.

[macos] [macos-versioner] [ändrad 13 september 2019]

Defcad

en amerikansk webbsajt för utbyte av ritningar på skjutvapen som kan framställas med 3d‑skrivare. – Defcad, som grundades 2012, tillhörde ett företag med samma namn. Sajten blev kontroversiell när den publicerade ritningar till skjut­­vapen. Efter påtryckningar från amerikanska regeringen togs ritningarna bort, men de publicerades då på andra forum. Från början av 2013 var Defcads webbplats ”under construction”, senare stängd, numera öppen igen – se defcad.com. Numera får bara amerikanska medborgare eller personer som är fast bosatta i USA ladda ner ritningarna.

[3d] [ändrad 17 mars 2022]

Ubuntu for Android

en nerlagd version av Ubuntu, utformad för att en smart mobil skulle kunna användas som persondator. Den visades upp 2012, men utvecklingen lades ner 2014. – Systemet fungerade så att ett komplett operativ­system med program installerades på mobilen som en app. Mobilen kunde sedan anslutas till bildskärm, tangent­bord och mus. Man skulle då, genom att köra appen, kunna använda det hela som en vanlig person­dator med Ubuntu. Om man bytte arbets­plats skulle man bara behöva ta med sig mobiltelefonen. Det krävdes att mobil­tele­fonen hade operativ­systemet Android.

[nerlagt] [mobilt] [ubuntu] [ändrad 15 april 2017]

Freedom of the press foundation

en organisation som ska hjälpa Wiki­­Leaks att samla in pengar. – Freedom of the press foundation grundades i slutet av 2012 av bland andra Daniel Ellsberg (se Wikipedia) därför att bland annat de stora konto­­korts­­före­­tagen blockerar do­na­tioner till Wik­i­Leaks. Bidrag går också till andra organisation­er. – Se freedom.press (ignorera eventuell överstrykning, det kan ta några sekunder att komma fram).

[aktivism] [organisationer] [yttrandefrihet] [ändrad 4 juni 2020]