dark social

benämning på det utbyte av länkar som sker direkt mellan människor, inte genom sociala medier eller bloggar. – Analys av besök på publikationers webbsidor visar att de enskilda artiklarna ofta får besök som inte kan spåras. Detta kan gälla hälften av besöken. Besökarna har inte klickat på en länk på Facebook, på en blogg eller på en annan publikation. De har inte heller kommit till artikeln genom att klicka på publikationens förstasida. Samtidigt brukar länkar till specifika artiklar vara så långa och oförutsägbara att det är osannolikt att besökaren har fyllt i dem ur minnet. Den förkla­ring som återstår är att besökaren har fått länken av en vän i e‑post eller chatt. Det finns alltså en stor sfär av utbyte av länkar som det är praktiskt taget omöjligt att överblicka, mäta eller påverka. – Uttrycket dark social blev känt 2012 genom en artikel i amerikanska Atlantic Monthly efter att tidskriftens webbanalysfirma hade upptäckt fenomenet (länk). Dark står här bara för okänd, outforskad, inte för skum eller kriminell. – Jäm­för med darknet och djupwebben.

[socialt] [ändrad 8 oktober 2018]

XOXO

XOXO Festival – en festival för konst och it i Portland i Oregon. Den anordna­des första gången 2012, och finansierades då genom insamling på Kickstarter. Inställd 2020 och därefter på grund av Covidpandemin. Det är när detta skrivs oklart ifall festivalen kommer att anordnas igen. – Se xoxofest.com.

[konferenser och mässor] [ändrad 6 juni 2022]

XQD

ett minneskort för digitalkameror, avsett för yrkesfotografer. – XQD‑kort är unge­fär 3⨯4 centimeter, och utvecklat för att ha så snabb datalagring att det kan användas för video­inspelning. Det använder bussen PCI Express, och kan skriva och läsa data i en takt av en gigabit per sekund. XQD‑kort har funnits att köpa sedan början av 2012. – Läs mer på bransch­orga­ni­sa­tionen Compact­flash Associations webb­sidor (compactflash.org). – I april 2016 lanserades en snabbare efterföljare till XQD, CFexpress, se compactflash.org….

[datalagring] [förkortningar på X] [kameror] [kort] [videoteknik] [ändrad 23 oktober 2017]

Alliance for wireless power

(A4WP) – numera del av Airfuel Alliance – en branschorganisation som stod bakom Rezence (numera Airfuel Resonant), en teknik för trådlös laddning av bärbar utrustning. Airfuel Alliance kallar det för resonant laddning. – Alliance for wireless power, som bildades 2012, gick i november 2015 samman med Power matters alliance†, PMA, som före­språkade en annan teknik för trådlös laddning, induktiv laddning. De två orga­nisa­tion­erna bildade då Airfuel Alliance. – Jämför med Qi.

[elektrisk ström] [sammanslaget] [branschorganisationer] [ändrad 9 december 2022]

Silent circle

ett amerikanskt företag som till­­handa­­håller krypterade mobilsamtal och SMS. – Fram till augusti 2013 erbjöd Silent circle också kryp­terad e‑post, Silent mail††, men la ner den tjänsten när det blev känt att NSA kunde utöva hårda påtryckningar för att få ut kundernas mejl. – Kunderna installerar Silent circles program på sina smarta mobiler. Program­met krypterar röstsam­tal och SMS och slussar dem till Silent circles servrar. Om mottagaren också är kund hos Silent circle skickas medde­lan­dena vidare för att dekrypteras hos mottagaren. Om mottagaren inte är kund hos Silent circle dekrypteras meddelandena av servern och skickas okrypterade till mottagaren. – Silent circle grundades 2012 av Phil Zimmermann och Mike Janke. Företaget har varit med och utvecklat operativsystemet Silent OS, och har tillsammans med Geeksphone grundat företa­get SGP Technologies, som har utvecklat den smarta mobilen Blackphone, samt deltar i utvecklingen av e‑posttjänsten Dark mail. – Se silentcircle.com. – Läs också om Lavabit† och Protonmail.

[kryptering] [personlig integritet] [ändrad 9 mars 2023]

Borg complex

teknikdefaitism, ”borgkomplex” – tron att en viss teknisk ut­veckling eller införande av ny teknik är oundviklig, och att mot­stånd därför är meningslöst. – Ordet borg är här hämtat från tv‑serien Star trek. Där stod det för ett slags varelser som var till hälften datorer, och som under­kuvade och absorbe­ra­de andra arter. (Se också cyborg.) – Ut­trycket Borg complex myntades 2012 av Michael Sacasas på bloggen The frailest thing, se här. Tidigare, 2006, hade journalisten Paul Andrews använt utrycket Borg love i samma betyd­else, se här. – Se också uttrycket ”I, for one, welcome our __ overlords”, ursprungligen från tv‑serien The Simpsons: länk. – Jämför med technochauvinism. – För motsatsen, se luddit.

[borgar] [it-liv] [jargong] [ändrad 27 mars 2023]