dark social

benämning på det utbyte av länkar som sker direkt mellan människor, inte genom sociala medier eller bloggar. – Analys av besök på publikationers webbsidor visar att de enskilda artiklarna ofta får besök som inte kan spåras. Detta kan gälla hälften av besöken. Besökarna har inte klickat på en länk på Facebook, på en blogg eller på en annan publikation. De har inte heller kommit till artikeln genom att klicka på publikationens förstasida. Samtidigt brukar länkar till specifika artiklar vara så långa och oförutsägbara att det är osannolikt att besökaren har fyllt i dem ur minnet. Den förkla­ring som återstår är att besökaren har fått länken av en vän i e‑post eller chatt. Det finns alltså en stor sfär av utbyte av länkar som det är praktiskt taget omöjligt att överblicka, mäta eller påverka. – Uttrycket dark social blev känt 2012 genom en artikel i amerikanska Atlantic Monthly efter att tidskriftens webbanalysfirma hade upptäckt fenomenet (länk). Dark står här bara för okänd, outforskad, inte för skum eller kriminell. – Jäm­för med darknet och djupwebben.

[socialt] [ändrad 8 oktober 2018]

XOXO

XOXO Festival – en festival för konst och it i Portland i Oregon. Den anordna­des första gången 2012, och finansierades då genom insamling på Kickstarter. Inställd 2020 och därefter på grund av Covidpandemin. Det är när detta skrivs oklart ifall festivalen kommer att anordnas igen. – Se xoxofest.com.

[konferenser och mässor] [ändrad 6 juni 2022]

Alliance for wireless power

(A4WP) – numera del av Airfuel Alliance – en branschorganisation som stod bakom Rezence (numera Airfuel Resonant), en teknik för trådlös laddning av bärbar utrustning. Airfuel Alliance kallar det för resonant laddning. – Alliance for wireless power, som bildades 2012, gick i november 2015 samman med Power matters alliance†, PMA, som före­språkade en annan teknik för trådlös laddning, induktiv laddning. De två orga­nisa­tion­erna bildade då Airfuel Alliance. – Jämför med Qi.

[elektrisk ström] [sammanslaget] [branschorganisationer] [ändrad 9 december 2022]

Borg complex

teknikdefaitism, ”borgkomplex” – tron att en viss teknisk ut­veckling eller införande av ny teknik är oundviklig, och att mot­stånd därför är meningslöst. – Ordet borg är här hämtat från tv‑serien Star trek. Där stod det för ett slags varelser som var till hälften datorer, och som under­kuvade och absorbe­ra­de andra arter. (Se också cyborg.) – Ut­trycket Borg complex myntades 2012 av Michael Sacasas på bloggen The frailest thing, se här. Tidigare, 2006, hade journalisten Paul Andrews använt utrycket Borg love i samma betyd­else, se här. – Se också uttrycket ”I, for one, welcome our __ overlords”, ursprungligen från tv‑serien The Simpsons: länk. – För motsatsen, se luddit.

[borgar] [it-liv] [jargong] [ändrad 1 februari 2021]

Raspberry Pi

Raspberry Pi Zero, den hittills minsta och billigaste pajen.
Raspberry Pi Zero, den hittills minsta och billigaste pajen.

den mest kända enkortsdatorn. – Kretskortet är ungefär lika stort som ett kreditkort. Hårddisk, bildskärm och tangentbord ingår inte, utan måste kopplas in av köparen, vilket är relativt enkelt. – Raspberry Pi utvecklades i Storbritan­nien för undervisning i skolor och lanserades 2012. Den blev snabbt populär utanför skolorna, först bland hobbyister, sedan även bland professionella användare. Den används till exempel som inbyggt system. – Fem miljoner exemplar av Raspberry Pi hade sålts i februari 2015, vilket gjorde den till den brittiska dator som dittills hade sålts i flest exemplar. – Valfritt operativsystem kan användas, förutsatt att det kan köras på datorns processor, men det finns ett särskilt, Linux‑baserat operativ­system, Raspbian, att tillgå. – En ny kraftfullare version, kallad Pi2, presenterades i februari 2015. Den är kompatibel med operativsystem och program för den äldre modellen, men den kan också köra Windows 10. Version B av Raspberry Pi2 säljs i Sverige för lite under 400 kronor. – I slutet av 2015 kom Raspberry Pi Zero, ett förenklat utförande som kostar runt 40 kronor. – Version 3 kom i februari 2016 och har bland annat wi‑fi. I november 2018 kom Raspberry Pi 3 Model A+, som är något mindre än Model B och kostar 20 dollar. – Se också Risc OS och Pidora. – Raspberry Pi kallas ibland skämt­samt för ”paj”. Förkortas ibland RPi. – Se raspberrypi.org. – IDG:s artiklar om Raspberry Pi: länk.

[enkortsdatorer] [hobby] [skoldatorer] [ändrad 16 april 2022]

mänskliga rättigheter på internet

FN:s resolution om mänsk­liga rättig­heter på inter­net – en FN‑resolution som fast­ställer att yttrande­frihet gäller på internet lika väl som i tal och tryckta skrifter. Re­so­lu­tionen uppmanar också stater att underlätta för medborgarna att få till­gång till inter­net. – Det fullständiga namnet på resolutionen är Resolution on the promotion, protection, and enjoyment of human rights on the internet. Resolutionen antogs den 5 juli 2012 av FN:s råd för mänskliga rättigheter på initiativ av Sverige och USA. – Resolutionen finns att läsa här. – Se också 5 juli‑stiftelsen.

[internet] [yttrandefrihet] [ändrad 4 juni 2020]

Mountain Lion

version 10.8 av operativsystemet för Macintosh, OS X (numera macOS). Släpptes i juli 2012. – Mountain Lion var den sista versionen av OS X som uppkallades efter kattdjur. (Händelsevis var det den andra puman i OS X historia – mountain lion betyder puma) Den följande versionen av OS X hette Mavericks.

[macos] [macos-versioner] [ändrad 13 september 2019]