pre and post mail tension

(PPMT) – e-poststress – psykologiska spänningar som har att göra med e‑post. – Pre and post mail tension kan yttra sig som upprördhet, irritation, person­­liga konflikter, otålighet. Det är användarnas attityd till e‑post som orsakar PPMT, inte e‑posten som sådan. – Benämningen pre and post mail tension myntades i en forsknings­­rapport från 2003, beställd av Yahoo (borttagen från internet). – Se också internetberoende och social överbelastning.

[stress] [ändrad 6 oktober 2022]

uncanny valley

kusliga dalen” – obehag eller fruktan inför alltför människo­­liknande androider (robotar). – Filmbranschen har upp­täckt att publiken tycker om uppenbara robotar som C‑3PO i Stjärnornas krig, men om robotarna blir riktigt människo­­lika blir det obehagligt eller mot­­bjudande. – Ut­trycket kusliga dalen myntades 1970 av den japanska forskaren Masahiro Mori (se Wikipedia). En engelsk över­­sättning av artikeln där han beskrev fenomenet finns här. – Se också Jeremy Hsus artikel ”Why ’Terminator’ is so creepy” (länk). – Uncanny Valley är namnet på en pjäs som först framfördes 2019Münchner Kammerspiele (muenchner-kammerspiele.de). Det var en monolog som framfördes av en animatron. Mer på denna länk.

[psykologi] [robotar] [ändrad 21 februari 2022]

Apollonsyndromet

Guden Apollon besegrar Python.
Guden Apollon besegrar Python.
 1. det att ett projekt misslyckas eller drar ut på tiden därför att begåvade deltagare tvistar med varandra;
 2. – det att någon på svaga grunder påstår sig ha spelat en avgörande roll i ett viktigt projekt;
 3. – det att man avsiktligt drar ut på ett projekt för att det inte ska av­slutas.

– Benämningen kommer från den brittiske psykologen Meredith Belbin (belbin.com), som avsåg betydelse 1. Han beskrev feno­menet 1981 i sin bok Manage­ment teams (länk). Boken finns på svenska med samma titel. På engelska: Apollo syndrome. Namnet, efter den grekiska guden Ἀπόλλων, som på svenska heter Apollon, har ingen särskild inne­börd, utan valdes godtyck­ligt.

[projektarbete] [psykologi] [ändrad 7 augusti 2021]

användarupplevelse

(user experience, förkortas ibland UX) – användarens intryck, förståelse och reaktion på en produkt. Produkten kan vara ett program, ett operativsystem, en mobiltelefon eller något annat. – Uttrycket används i människa-dator‑interaktion. Användarupplevelse definieras i standarden ISO 9241–210 (länk) som de förnimmel­ser och reaktioner som uppstår hos en person genom användning och/eller förväntad användning av en produkt, system eller tjänst. – Experten Jakob Nielsen (länk) anser att en bra användarupplevelse innebär dels att webb­sidan, tjänsten eller programmet uppfyller användarens behov, dels att den gör det på ett tilltalande och lättfattligt sätt. – Jämför med kundupplevelse.

[användargränssnitt] [psykologi] [ändrad 8 september 2017]

alternativ och kompletterande kommunikation

forskningsområde som gäller hur man hjälper personer med funktionsvariationer att kommunicera. – Funktions­variationen kan gälla tal, hörsel, syn, förmåga att skriva eller förmåga att läsa. Resultatet av forskningen kan vara tekniska hjälpmedel som blickstyrning av datorer eller taligenkänning. Men det kan också vara principer för hur man skriver och utformar information för att den ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer. – På engelska: augmentative and alternative communication, förkortat AAC; på svenska AKK. – Tillgänglig information och kommunikation är samma sak, sedd i mottagarens perspektiv, se Myndigheten för delaktighet.

[funktionsvariation] [tillgängligt] [ändrad 19 augusti 2019]

patientdatalagen

svensk lag som reglerar hur information ur patientjournaler och andra personuppgifter ska hanteras i sjukvården. – Lagen infördes 2008 och anpassades 2022 till EU:s dataskyddsförordning. Lagen reglerar bland annat användning av sammanhållna patientjournaler, alltså att flera vårdgivare får tillgång till uppgifter ur patientjournaler som var och en av dem för. – Lagtexten finns här.

[hälsa] [lagar] [ändrad 18 maj 2023]

Apollo

 1. Project Apollo – kinesiska Baidus (baidu.com) projekt för att skapa en allmänt tillgänglig plattform, baserad på öppen källkod, för självkörande bilar. Den presenterades i april 2017, se pressmeddelande;
 2. – version 8 av Windows Phone†, släppt under 2012;
 3. – det första företaget som sålde det som då kallades för arbetsstationer. För­sta modellen hette Domain och lanserades 1981. Dåvarande Hewlett‑Packard† köpte Apollo 1989, och använde sedan namnet som varumärke för sina arbetsstationer i några år;
 4. Apollo syndrome, se Apollonsyndromet;
 5. – se Apollo guidance computer (styrdatorn till Apolloprogrammets månlandare);
 6. Apollo Management Group (apollo.com), bland annat sedan maj 2021 ägare till Yahoo.

– Den grekiska guden Απόλλων heter Apollon på svenska, men Apollo på engelska.

[bilar] [datorer] [företag] [it-historia] [mobilt] [psykologi] [windows] [ändrad 2 november 2021]

kognition

det medvetna tänkandet. Alltså det tänkande som vi använder när vi löser problem och fattar beslut. – Kognitionsvetenskap eller kognitions­forsk­ning utforskar hur detta faktiskt går till. Det har betydelse för utform­ning av it‑system och deras användargränssnitt. – Adjektivet kognitiv används ibland om tillämpningar av artificiell intelligens. Man talar till exempel om kognitiv it. Benämningen används om system som lagrar stora mängder information, ofta skriven i naturligt språk, behandlar informationen med språkteknik och andra metoder och sedan använder den för att dra slutsatser (inferens) och svara på frågor. Ett känt exempel på kognitiv it är IBM:s Watson. – På engelska: cognition, cognitive.

[ai] [kognition] [ändrad 24 september 2018]

phone stack

amerikanskt spel med mobiltelefoner på restaurang. Alla i sällskapet lägger sina mobiltelefoner på bordet med baksidan upp. Den första som rör sin mobiltelefon måste ta notan.

[it-liv] [mobilt] [ändrad 12 februari 2018]

Daisy

Bild från filmen 2001: Ett rymdäventyr där astronauten Dave Bowman stänger av datorn HAL.
HAL sjunger Daisy.
 1. Digitalt anpassat informationssystem, DAISY – en internationell standard för digitala talböcker. (Alltså inlästa böcker avsedda för blinda och synskadade.) – DAISY efter­liknar de möjligheter som finns i tryckta böcker. Det finns alltså innehållsförteckningar, sidnummer, möjlighet till sökning och man kan lämna bokmärken. – DAISY utvecklades av svenska Talboks- och punktskriftsbiblioteket, numera Myndig­heten för tillgängliga media (länk) med början 1988, och har blivit en internationell standard som förvaltas av The DAISY Consortium, se daisy.org. Artikel om DAISY:s historia, se här;
 2. – to sing Daisy – att avsluta något för gott, att stänga av en dator för sista gången. Uttrycket anspelar på en scen i filmen 2001: ett rymdäventyr (se IMDb: länk) där datorn HAL sjunger sången ”Daisy” (på svenska ”Isabella”, även känd som ”På en bicykel gjord för två”) medan den successivt stängs av. – Se detta klipp på Youtube: länk;
 3. – [to] daisy chain – se kedjekoppla;
 4. – daisy wheel printer – se skön­skrivare.

[böcker] [funktionsvariation] [förkortningar på D] [jargong] [ljudinspelningar] [nätverk] [skrivare] [spelfilmer] [tillgängligt] [ändrad 3 juli 2017]