Rockmelt

en nerlagd webbläsare som var gjord för att fungera ihop med sociala nätverk som Facebook. – Företaget som utvecklade Rockmelt köptes i augusti 2013 av Yahoo (pressmed­delande). Versionen av Rockmelt för persondatorer hade då lagts ner redan i april 2013, och kort efter uppköpet la Yahoo också ner versionerna av Rock­melt för smarta mobiler och surfplattor. Yahoo uppgav att funktioner från Rockmelt skulle införlivas i Yahoos egna produkter. – Pro­jektet Rock­melt blev känt 2009, och i slutet av 2012 spreds webbläsaren i betaversion. Företaget som utvecklade Rockmelt finansierades av Marc Andreessen.

[nerlagt] [webbläsare] [ändrad 12 september 2018]

Bing

en sökmotor från Microsoft, tillgänglig sedan juni 2009. – Bing har utformats för att göra det lätt för användarna att hitta underlag för beslut. Sökresultaten presenteras grupperade med tanke på vad man antar att användarna vill veta. Sedan 2009 förser Bing Yahoos sökmotor med resultat. – I februari 2023 beslöt Microsoft att integrera ChatGPT i Bing.  – Jäm­för med Live Search†, Micro­softs tidigare sök­motor. – Se bing.com. – Namnet: Bing uttyds ibland Bing is not Google, en rekursiv förkort­ning och bakronym. Men enligt Microsoft är namnet valt för att det påminner om utrop som Ping! och Bingo! – Se också mannen som fick sparken: länk.

[bakronymer] [rekursiva förkortningar] [sök­motorer] [ändrad 20 februari 2023]

Hadopi

en fransk lag med stränga straff för intrång i upphovsrätten på internet. – Hadopi gav tidigare möjlighet att avstänga personer från nätet om de två gånger tidigare hade varnats för påstådd piratkopiering, men den möjligheten avskaffades i juli 2013. Notera att själva lagen finns kvar. Det är påföljderna som har mildrats. – Lagen, som antogs i september 2009 efter hätska diskussioner, stipu­lerade då att den som laddade ner upphovsrättsligt skyddat material (film, musik, spel) utan tillstånd skulle kunna stängas av från internet i två månader till ett år. Enligt lagen får sökmotorer inte hänvisa till piratkopierat material. – Namnet: Hadopi är egentligen namnet på den myndighet som övervakar att lagen följs. Själva lagen heter ”lag om främjande av spridning och skydd av skapande verk på internet”. Myndighetens namn Hadopi är en förkortning av haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet. – Mer ingående beskrivning finns på Wikipedia. – Läs också om ACTA, DMCA. Gallorapporten, IPRED, RIPA och Telekompaketet.

[lagar] [upphovsrätt] [ändrad 21 april 2020]

Whopper sacrifice

en reklamkampanj från 2009 där ham­burgar­kedjan Burger King gav en gratis ham­burgare till alla som strök tio kontakter på Face­book (se avvänna). Kampanjen kördes som en applikation på Face­book, men Facebook stängde av den efter tio dagar. Under de dagarna hade över 230 000 kontakter strukits och 23 000 ham­burgare delats ut. Sajten whoppersacrifice.com är ner­lagd.

[kuriosa] [sociala nätverk] [ändrad 10 januari 2019]

WhatsApp

en tjänst för meddelanden mellan smarta mobiler. – Whats­App finns för Android, iOS, Macintosh och Windows. När man installerar programmet på sin tele­fon får man en WhatsApp-adress baserad på telefonnumret. Det lagras i Whats­Apps centrala data­bas över an­vändare. Användarnas telefonlistor jämförs med data­basen och alla kontakter som också är Whats­App­användare läggs i en särskild kontaktlista. Whats­App utvecklas av ett amerikanskt företag med samma namn, grundat 2009. Det köptes av Facebook i januari 2014. – Se whatsapp.com.

[meddelanden] [ändrad 12 december 2020]

MariaDB

en vidareutveckling (förgrening) av databashanteraren MySQL. – MariaDB har utvecklats av MySQL:s tidigare chefs­ut­veck­lare Michael Monty Widenius. Han lämnade MySQL 2008 när Sun† (numera del av Oracle) köpte MySQL. Den första versionen av MariaDB kom 2009. – MariaDB är gjort för att vara utbytbart mot MySQL: användaren ska inte märka någon skillnad när det gäller hand­havandet. MariaDB använder lagringsmotorn Maria i stället för MyIsam. Version 2.0 av Maria ska klara trans­aktions­hante­ring och kunna ersätta InnoDB. – Före­taget som utvecklar MariaDB, Monty Program AB, slogs i april 2013 samman med SkySQL. – Läs mer på mariadb.com.

[databaser] [ändrad 23 maj 2022]

HTTP live streaming

ett protokoll för överföring av video och ljud över internet. Förkortas HLS. – HLS, som har utvecklats av Apple och som presenterades 2009, är till för strömmande video och ljud, alltså överföringar som man kan se eller lyssna på som om det var tv eller radio. Eftersom HLS fungerar inom ramen för HTTP, som är det grundläggande protokollet för webben, fungerar kommunikationen överallt där man kan överföra webbsidor. Många företag har anpassat sina tjänster och produkter så att de klarar HLS. – Se Apples webbsidor.

[ljud och bild] [strömmande] [webben] [ändrad 2 oktober 2018]

Palm Pre

en smart mobil från Palm†, senare från dåvarande Hewlett-Packard†, först uppvisad i januari 2009. – Palm Pre hade pekskärm och ett litet tangentbord som kunde skjutas in bakom bildskärmen. Den hade också det då nya operativsys­temet WebOS. – När Hewlett-Packard hade köpt Palm byttes namnet på telefonen ut mot HP Pre, varpå den lades ner när Hewlett‑Packard beslöt att avveckla WebOS. Under namnet HP Pre blev den ett samlarobjekt.

[nerlagt] [mobiltelefoner] [ändrad 12 oktober 2020]

webOS

ett operativsystem för smart hem­elektronik, som tv. – webOS utvecklades först av Palm†, men såldes till dåvarande Hewlett‑Packard†, sedan vidare till LG. Numera utvecklas webOS vid LG Silicon Valley Lab (lgsvl.com). Hewlett‑Packard slutade stödja webOS den 15 januari 2015. – Palm lanserade webOS 2009 som ett operativ­system för smarta mobiler och surfplattor. 2010 köpte Hewlett‑Packard Palm, främst för att bli ägare till webOS. Men i augusti 2011 beslöt Hewlett‑Packard att avveckla webOS, och i februari 2013 såldes det till LG. Under 2014 släppte LG tv‑apparater med webOS, se LG:s webbsidor. Mobiltelefoner med webOS har sålts under varumärkena Palm och Hewlett‑Packard. – I början av 2011 meddelade Hewlett-Packard att alla persondatorer från Hewlett‑Packard skulle ha webOS förinstallerat, jämsides med Windows. Men i augusti 2011 beslöt Hewlett‑Packard att sälja ut eller lägga ner till­verkningen av persondatorer och att sluta tillverka webOS-produkter. Det beslutet upphävdes senare samma år. – Sommaren 2012 bildade Hewlett‑Packard det sedermera nerlagda dotter­bolaget Gram†, som skulle utveck­la mjukvara baserad på webOS. I början av 2012 släppte Hewlett‑Packard källkoden till webOS till projektet Open webOS. – webOS är baserat på Linux. Det kallades före lanseringen för Nova. – Utvecklingsplatt­formen för webOS heter Mojo.

[linuxdistributioner] [radio och tv] [ändrad 21 januari 2021]