Nova

  1. – ett kubanskt utförande av Linux, släppt i början av 2009. – Version 1 byggde på Gentoo, men version 2 byggde på Ubuntu. – Efter en version av Nova från 2013 dröjde det till 2022 tills det kom en ny version, Nova 8.0. – Den första versionen av Nova hette Baire efter en ort på Kuba. Därför kallades ope­ra­tiv­sys­te­met ibland för Nova Baire, men benämningen Escritorio Baire används också (Escritorio betyder bokstavligen skrivbord, alltså användarmiljö). – Se nova.cu (på spanska);
  2. – (från Palm) – se WebOS.

[linuxdistributioner] [ändrad 24 november 2022]

tiodollarsdatorn

en icke-existerande indisk lågprisdator som blev omtalad i början av 2009 på grund av ett missförstånd. Figurerade också under namnet ”tjugodollarsdatorn”. Den apparat som hade förhandsvisats och som låg till grund för ryktet var i själva verket en lagringsenhet. Den blev känd som ”Sakshat”, vilket också är namnet på den indiska regeringens satsning på utbildningsteknik. – Indien satsar på att få fram extremt billiga datorer för undervisning. ”Sakshat” var i själva verket arbetsnamn på den billiga surfplatta som lanserades 2012 under namnet Aakash. – Jämför med ”hundradollarsdatorn”, One laptop per child, och Simputer†.

[källkritik] [ändrad 17 februari 2023]

Polismetodutredningen

en skrinlagd svensk statlig utredning som bland annat ville ge polis och åklagare rätt att begära fram information om e‑post och annan elektronisk kommunikation, även vid miss­tanke om lindriga brott. Utredningens förslag lades fram 2009, men hade 2019 inte lagts till grund för lagförslag eller beslut i riksdagen. Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) sade i en intervju 2016 att han inte ens hade läst den (länk). – Utred­ning­ens officiella namn var En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) (länk). Förslaget innebar att åklagare skulle få rätt att begära fram informa­tion om misstänkta brottslingars elektroniska kommunikation utan domstolsprövning, även när det gällde misstanke om brott som inte straffas med fängelse. – 2022 kom rapporten Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, som under 2023 kommer att ligga till grund för ett lagförslag. – Läs också om ACTA, Datalagringsdirektivet, FRA‑lagen, Gallorap­porten, Hadopi, IPRED, RIPA, Stockholmsprogrammet, Telekompaketet och Indect.

[juridik] [personlig integritet] [ändrad 19 april 2023]

Apache Wave

ett sedan 2018 avvecklat avancerat socialt nätverk som Apache software foundation 2010 tog över från Google. Det hette först Google Wave. – Apache Wave var en kombination av e‑post, snabbmeddelanden, bloggar och wikier. Ett meddelande kallades för en våg (wave). – Google Wave visades upp i maj 2009, och blev allmänt till­gäng­ligt senare samma år. Men i augusti 2010 med­delade Google att tjänsten skulle avvecklas, efter­som den inte hade fått så många användare som Google önskade. Se Googles blogg (länk). – 2011 lanserade Google ett annat socialt nät­verk, Google Plus. I december 2010 blev det känt att Apache soft­ware foundation tog över utveck­lingen av Google Wave. Utvecklingen av det som därefter hette Apache Wave upphörde i januari 2018, se Apaches webbsidor. – Apache Wave hade likheter med Alan Kays plattform Croquet (som i praktiken är avvecklad).

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 28 juni 2018]

Gröna dammen

ett avveck­lat kinesiskt system för internet­censur. – Gröna dammen var från början obligatoriskt för person­datorer på skolor, internetkaféer och i andra offentliga miljöer. Den officiella mo­tiv­eringen var att Gröna dammen skulle hindra barn från att se pornografi på internet. Programmet blockerade också vissa politiska och religiösa webbsidor. Det övervakade också användarens beteende, som knapptryck­ningar. – Gröna dammen infördes 2009. Först skulle det vara obligatoriskt för alla persondatorleverantörer att installera Gröna dammen före försäljning. Däremot skulle det inte vara obligatoriskt för enskilda användare att köra programmet. Samma år sköts kravet på förinstallation upp på obestämd tid. Kravet på att programmet skulle köras på datorer i offentlig miljö kvarstod. Men redan 2010 drog kinesiska staten in finansieringen av programmet, vilket innebar att det avvecklades. – Fullständigt namn var: Ungdomseskorten Gröna dammen, på kinesiska Lǜbà·Huājì Hùháng. – Se artikel i Wikipedia och rapport (från 2009) från OpenNet Initiative. – Se också Gyllene skölden (Kinas allmänna internetcensur) och uttrycket internet­ridån.

[censur] [inaktuellt] [övervakning] [ändrad 17 januari 2023]

Windows 7

den version av Windows som släpptes i oktober 2009. – Micro­soft slutade sälja Windows 7 direkt till användare i december 2013, men det såldes förinstallerat på datorer i ytterligare ett år. – 2018 framkom det att flera hundra miljoner datorer i världen fortfarande körde Windows 7. Därför beslöt Microsoft att ge betald support för Windows 7 fram till 2023 i stället för, som planerat, till 2020 (se Microsofts webbsidor, en bit ner, och läs om Extended security updates, ESU). Gratissupport för Windows 7 upphörde i januari 2020. – Windows 7 var efterföljare till Windows Vista†, som all­mänt sågs som ett misslyckande, medan Windows 7 fick goda omdömen. – Windows 7 innehöll relativt få nyheter, utan var främst en förbättrad och mindre utrymmeskrävande vidare­utveckling av tidigare versioner av Windows. – Windows 7 var från början ett arbetsnamn, men i oktober 2008 meddelade Microsoft att det skulle bli det officiella namnet på den kommande versionen av Windows. Den hade tidigare varit känd som Blackcomb och Vienna, och det tog över en del funktioner från projektet Longhorn. – Läs mer på Microsofts webbsidor. – Windows 7 följdes i oktober 2012 av Windows 8. – IDG:s artiklar om Windows 7 är samlade på denna länk.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 15 januari 2020]

Microsoft Courier

en planerad men aldrig tillverkad surfplatta, utvecklad av Microsoft. – Courier, som blev känd i slutet av 2009, hade en ovanlig, bok­liknande form med två bildskärmar som kunde vikas ihop. Den skulle hanteras direkt med fingret eller med en elek­tro­nisk penna. Courier sågs ett tag som Micro­softs alternativ till Apples iPhone. Men i april 2010 med­delade Micro­soft att företaget inte tänkte sätta Courier i till­verk­ning.

[aldrig realiserad] [surfplattor] [ändrad 12 maj 2020]

OneSwarm

ett fildelningssystem som uppges ge bra skydd för användarnas personliga integritet. – OneSwarm döljer sändarens och mottagarens adresser, så att det blir svårt för tredje part att övervaka trafiken. Det är ett icke-hierarkiskt (P2P) internet­baserat system, tillgängligt sedan 2009, utarbetad av studenter vid University of Washington. Mjukvaran tycks inte ha uppdaterats sedan 2015. – Se oneswarm.org.

[fildelning] [personlig integritet] [ändrad 2 oktober 2019]