WebGL

(Web graphics library) – en teknik för åter­givning av grafik i webbläsare. – De flesta moderna webb­läsare kan hantera bilder för WebGL utan tilläggsprogram. – WebGL, som lanserades 2011, är avsett för interaktiv grafik i två eller tre dimensioner. Det är ett API (programmeringsgränssnitt) för programspråket Java. – Namnet anspelar på det äldre OpenGL, som WebGL bygger på. – Se get.webgl.org.

[bildbehandling] [webbpublicering] [ändrad 16 januari 2021]

Ubuntu Touch

ett grafiskt användargränssnitt för Ubuntu, avsett för smarta mobiler och plattor med pekskärm. – Ubuntu Touch utvecklades först, med början 2011, av Ubuntus moderföretag Canonical, som har lagt ner projektet, men Ubuntu Touch utvecklas sedan 2017 av den tyska stiftelsen UBPorts (ubports.com). – Ubuntu Touch fungerar ihop med Ubuntu för persondatorer. När det står ”Ubuntu Touch” menas därför ofta Ubuntu med Ubuntu Touch som grafiskt användargränssnitt. Ubuntu Touch kan dock också anpassas till Android. – Ett syfte är att en smart mobil med Ubuntu och Ubuntu Touch också ska kunna användas som persondator genom att man ansluter bildskärm och tangentbord, se Ubuntu Edge. – Läs mer på ubuntu-touch.io.

[grafiskt användargränssnitt] [pek] [ubuntu] [ändrad 11 oktober 2018]

Snapchat

en app och en tjänst för att skicka bilder som förstörs efter några sekunder. – Bilderna tas med mobiltelefonens kamera. De kan förses med text och enkla teckningar. Bilderna kan sedan skickas till en eller flera andra användare av Snapchat. Efter att mottagaren har öppnat en bild förstörs den efter några sekunder. Bilden raderas också från Snapchats servrar. (Men mottagaren kan lagra bilden på sin telefon.) – Snapchat är ett socialt nätverk som lanserades 2011 av företaget Snap (snap.com). Man kan bara skicka bilder till andra användare av Snapchat. Användarna kan ställa in appen så att den bara tar emot bilder från godkända vänner. – En tanke bakom utvecklingen av Snapchat var att minska risken för att användarna skulle lägga ut bilder som de sedan ångrade att de spritt. 2013 lanserades en kortlivad version för barn, SnapKidz, som bara gav möjlig­het att rita på bilderna, men inte att skicka dem till andra. Snapchat finns numera också för webbläsare. Det finns också en chattfunktion. – Se snapchat.com.

[foto] [sociala nätverk] [ändrad 19 maj 2023]

Silent mail

en nerlagd amerikansk tjänst för krypterad e‑post. – Silent mail grundades 2011, men lades ner i augusti 2013 eftersom ägaren, företaget Silent circle, inte ville utsättas för påtryckningar att lämna ut information om användarna till underrättelsetjänster. Beslutet fattades kort efter att Lavabit† lades ner av samma skäl. Det skedde mot bakgrund av avslöjandena om övervakningsprogrammen Prism och XKeyscore.

[e-post] [kryptering] [nerlagt] [personlig integritet] [ändrad 28 april 2022]

svartkast

(blackthrow) – en dator som i hemlighet ansluts till någon annans nätverk för att genom det ta emot och vidarebefordra information. – En sådan dator skulle kunna ingå i kommunikationsförmedling som kringgår filter och censur på internet (ett så kallat darknet). – Svartkast är tänkta att vara omöjliga att spåra ifall de skulle påträffas. De lämnas alltså fysiskt i värdsystemets lokaler, och sedan får de klara sig själva. Syftet är inte att skada värdsystemet, bara att snylta på nätverket. Meddelanden som sänds från ett svartkast kan spåras till det nätverk som svartkasten är inkopplad på, men inte längre. – Idén till svartkast utvecklades 2011Telecomix crypto munitions bureau, se telecomix.org (nere sedan september 2022). – Svartkast är den ursprungliga benämningen; blackthrow är en översättning. – Telecomix påpekade att svartkast är en tankeskapelse, inte något som faktiskt finns. – Jämför med Freedom Box och proxy­ham. – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, Free network foundation†, Haystack, internetridån, Meshnet och Telex (betydelse 2).

[kartläggning] [nätverk] [ändrad 12 september 2022]

Mirasol

en nerlagd strömsnål bildskärm från det amerikanska företaget Qualcomm (länk). Qual­comm hade kommit över tekniken genom att köpa före­taget Iridigm. – En Mirasol‑bildskärm drog nästan ingen ström så länge som bilden inte ändrades. Bildskärmen använde reflekte­rat ljus (den syntes alltså inte i mörker). Den kunde räknas som elektro­niskt papper, och var en tillämp­ning av mikroelektronisk mekanik, se MEMS. Den första produkten med Mirasol‑bildskärm kom 2011: en läsplatta från det sydkoreanska företaget Kyobo. Den blev ingen framgång och såldes ut till kraftigt nedsatt pris sommaren 2012. Därefter tycks utvecklingsarbetet ha upphört. 2015 köpte Apple Qualcomms Mirasol‑laboratorium på Taiwan. – En PDF om Mirasol‑tekniken finns på Qualcomms webbsidor (borttagen).

[bildskärmar] [nerlagt] [ändrad 25 november 2019]

ultrabook

varumärke för en typ av mycket lätta och tunna bärbara datorer. – Intel har en specifikation för vad som får kallas för ultrabook. Termen ultrabook lanserades 2011 och används numera sällan. – Förebilden var uppenbarligen Apples MacBook Air, men MacBook Air är ingen ultrabook enligt Intels specifikation. – Se Intels webbsidor. – En mer allmän beteckning för den typen av datorer är ultramobiler. – Se också Sleekbook.

[book] [ändrad 21 juni 2022]