HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, tillverkar och säljer datorer och skrivare för konsumentmarknaden. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp, men HP i det nya företagsnamnet står inte längre för något, utan är en pseudoförkortning. – I november 2019 ville Xerox köpa HP för 33,5 miljarder dollar, trots att HP är ungefär tre gånger så stort som Xerox. HP tackade nej med motiveringen att budet var för lågt och kontrade med att antyda att HP i stället kunde köpa Xerox. Xerox kontrade med att hota att komma med ett fientligt bud på HP, alltså att gå förbi bolagsstyrelsen och köpa aktierna direkt av aktieägarna. Båda företagen utvecklar och tillverkar skrivare. I mars 2020 drog Xerox tillbaka sitt bud. – HP Inc finns på hp.com;
  2. (förr) – förkortning för Hewlett‑Packard†, som 2015 delades i två företag, HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE.

[avknoppningar] [förkortningar på H] [ändrad 1 april 2020]

HP Inc

ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett‑Packard† delades. – HP Inc utvecklar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för konsumentmarknaden. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp. – HP i det nya företagsnamnet står inte för något längre, utan det är en pseudoförkortning. – HP Inc finns på hp.com. – Se också Hewlett Packard Enterprise.

[företag] [ändrad 18 november 2018]

WELF

ett föråldrat filformat för loggar för brand­väggar och annan säkerhetsutrustning. – WELF utvecklades av före­taget Webtrends, senare köpt av NetIQ, som i sin tur har köpts av MicroFocus (länk), men det har använts av många till­verkare. – Namnet sades vara en för­kortning för Webtrends enhanced log file format for firewalls and VPNs, men det kan också ha varit en pseudo­förkortning. (Welf eller Guelf var på medeltiden en mäktig adelssläkt.) 

[filformat] [förkortningar på W] [it-säkerhet] [pseudoförkortningar] [ändrad 4 juli 2019]

Arm

Arm Limited – en engelsk utvecklare av processorer, specialiserad på strömsnåla processorer för smarta mobiler, bärbara datorer och annan bärbar utrustning. Arm köptes i juli 2016 av japanska Softbank, som i september 2020 sålde Arm vidare till Nvidia för 40 miljarder dollar (se pressmeddelande). – Arm grundades 1990 som ett sam­­arbete mellan Acorn Computers och Apple. Namnet var först en förkortning som stod för Acorn RISC machine, sedan för Advanced RISC machine. Det är numera en pseudoförkortning som skrivs Arm. – Arm tillverkar inte processorer, utan låter andra tillverkare använda Arms konstruktioner mot licensavgift. (Det är alltså inget konstigt med att AMD tillverkar Arm‑processorer.) Arm utvecklade bland annat i sam­arbete med Digital† pro­cessorn Strong­­ARM, som senare över­läts till Intel. Snapdragon från Qualcomm är en vidareutveck­ling av en Arm‑konstruk­tion, och även Apples pro­cessorer för iPhone och iPad, A‑processorerna, bygger på Arms arkitektur. I juni 2020 meddelade Apple att Arm-baserade processorer ska användas även i Macintosh i stället för Intelprocessorer – se Apple Silicon. – I början av 2010‑talet blev Arm en ledande konkurrent till Intel när det gäller processorer till mobiltelefoner och surfplattor, och i mitten av 2010‑talet var Arms arkitektur den mest spridda i världen. Microsoft har an­­passat Windows för Arm‑processorer, se Windows RT†. – I oktober 2012 presenterade Arm en 64‑bitars processor (se ordlängd), vilket tydde på att Arm ville komma in på mark­na­den för servrar. 2015 släppte Arm ett operativsystem för inbyggda system, se Mbed. – Japanska Softbank (softbank.jp) köpte Arm i juli 2016 för 32 miljarder dollar och sålde det vidare till Nvidia i september 2020. – Läs mer på arm.com.

[företag] [processorer] [pseudoförkortningar] [ändrad 29 januari 2021]

Nasdaq

den viktigaste börsen för handel med aktier i it‑företag i USA. – Nasdaq har funnits sedan 1971, och då stod förkortningen för National association of securities dealers automated quotations. Numera är Nasdaq en pseudoförkortning. Nasdaq har sedan starten varit en helt datoriserad börs. – 2007 köpte Nasdaq svenska OMX och bildade Nasdaq OMX, numera åter bara Nasdaq, som äger och driver ett antal börser i Europa och Nasdaq i USA. – Se nasdaq.com. – Den andra stora börsen i New York är New York stock exchange, NYSE. – Se också Dow Jones industrial index.

[aktiehandel] [ändrad 7 maj 2018]

OSGi

(ursprungligen Open services gateway interface, numera bara pseudoförkortningen OSGi) – en standardiserad plattform för överföring av datorbaserade tjänster till användare i bostäder, fordon och andra miljöer samt till mobila användare, oberoende av datortyp och operativsystem. – Exempel på tjänster är internetanslutning, telefoni, radio och tv, tjuv- och brand­larm, navigation, medicinsk övervakning, övervakningskameror och fjärrstyrning av utrustning. OSGi ska kunna användas i persondatorer, mobiltele­foner, surfplattor, datorspel, hemelektronik och fordon. – Läs mer på osgi.org.

[pseudoförkortningar] [sakernas internet] [ändrad 16 december 2019]

PODi

en avvecklad branschorganisation för företag som levererar produkter för beställtryck (print‑on‑demand). Organisationen grundades 1996 och avvecklades 2019; dess tillgångar övergick till APTech, Association for print technologies (se arkiverat pressmeddelande). PODi lanserade språket PPML för beställtryck. – PODi var en pseudoförkortning, som från början stod för Print on demand initiative. Senare kallade PODi sig i stället för the digital printing initiative. – PODis webbsida finns på podi.org.

[förkortningar på P] [organisationer] [nerlagt] [pseudoförkortningar][tryckning] [ändrad 2 april 2020]

SAS Institute

ett amerikanskt programföretag med inriktning på affärssystem, hemmahörande i North Carolina. Se sas.com. – SAS Institute har inget gemensamt med flygbolaget SAS, Scandinavian Airlines System, utom förkortningen. – Namnet: SAS är en pseudoförkortning, som ursprungligen lär ha stått för ”statistical analysis system”. Numera är inriktningen mer på beslutsstöd och verksamhetsanalys.

[företag] [pseudoförkortningar] [ändrad 3 juni 2013]