omslutning

  1. – (immersion) – illusionen av en omgivande tredimensionell materiell värld i virtuell verklighet. – Omslutning förutsätter en tredimensionell representation av en miljö som anpassas så att användaren upplever den inifrån och kan röra sig i den. Användaren kan bära en VR‑hjälm eller speciella glasögon som känner av vilket håll bäraren tittar åt och anpassar vyn av den virtuella världen efter det. Man kan också gå in i en VR‑kub där den virtuella världen projiceras på väggarna. – Immersive virtual reality – omslutande virtuell verklighet. – Ordet immersiv var 2019 ett av årets nyord enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk);
  2. – i företagsekonomi: summan av värdet av företagets alla tillgångar ställd mot summan av företagets alla skulder plus eget kapital. De två summorna ska bli samma belopp. – På engelska: balance sheet, balance sheet total.

[företag och ekonomi] [virtuell verklighet] [årets nyord] [3d] [ändrad 27 december 2019]

quest

  1. Meta QuestVR-glasögon från Meta. – De lanserades 2019 under namnet Oculus Quest efter företaget Oculus som Meta köpte 2014. De används i Horizon Worlds;
  2. – i datorspel: uppdrag, uppgift, jakt – uppgift som spelaren ska lösa, till exempel hitta ett före­mål, för att få poäng när upp­giften är löst. En sub­quest är en poäng­givande del­upp­gift i en quest.

[spel] [ändrad 13 oktober 2022]

Pegasus

  1. – ett spionprogram som kan installeras i smyg på iPhone och Android‑telefoner, och som används av auktoritära regimer för att övervaka oppositionella och journalister. – Pegasus uppges kunna skicka e‑post, SMS och bilder vidare från telefonen till den som har installerat programmet; det kan också spela in telefonsamtal och aktivera telefonernas mikrofoner i smyg. Denna användning av Pegasus, som utvecklas av det israeliska företaget NSO Group (nsogroup.com), avslöjades i juli 2021 av en grupp organisationer och massmedier, bland annat The Guardian och Amnesty International. Programmet var dock känt sedan tidigare. – I november 2021 svartlistades NSO av USA:s regering – se commerce.gov/news…. – NSO Group uppger att företaget säljer Pegasus enbart till granskade och godkända stater. – Se artikel i The Guardian och Amnestys webbsidor;
  2. – arbetsnamn på det Microsoft-projekt som ledde till Windows CE†;
  3. – Ferranti Pegasus – en dator som utvecklades på 1950‑talet av brittiska Ferranti†. Den såldes i 40 exemplar. En Pegasus som fanns på Science Museum i London kördes från 1959 till 2009. – Mer i Wikipedia;
  4. – en robot som postorderföretaget Amazon använder för att sortera utgående paket. Den infördes i början av 2019. Se denna artikel på Amazons webbsidor.

Pegasos – Πήγασος – var i grekisk mytologi en bevingad häst. Pegasus är den latinska stavningen av samma namn.

[historiska datorer] [it-historia] [robotar] [skadeprogram] [underrättelseverksamhet] [windows] [övervakning] [ändrad 4 januari 2023]

robocall

robotsamtal – automatisk uppringning med uppspelning av inspelade meddelanden. Används i politiska kampanjer och i reklam i USA. – Reverse robocalling är när privatpersoner använder samma teknik mot kampanjmakarna. – One ring robocall är när det bara ringer en gång: abonnenten kan då luras att ringa tillbaka för att få veta vad det gäller, och blir då kopplad till ett dyrt, avgiftsbelagt nummer. – En lag mot robotsamtal, the TRACED Act, röstades igenom i USA:s kongress 2019se denna länk. – Stavas också robo call; robo är kort för robot. – Jäm­för med phone­banking.

[missbruk] [politik] [telefoni] [ändrad 2 juli 2022]