Software Engineering Institute

(SEI) – ett amerikanskt forskningsinstitut med inriktning på programutveckling och it‑säkerhet, ytterst för krigsmaktens behov. – Software engineering institute drivs sedan 1984 av Carnegie Mellon‑universitetet på uppdrag av amerikanska staten. – SEI arbetar bland annat på att göra programutveckling till en ingenjörskonst (software engineering) med tidsplaner, förutsägbara resultat och kostnader samt kriterier för utvärdering. SEI är känt för sina utvärderingar av mogen­heten hos programutvecklande organisationer – se SEMA och CMMI. – SEI driver också datasäkerhetscentralen CertCC. – Se sei.cmu.edu.

[forskningsinstitut] [ändrad 15 april 2023]

Cult of the dead cow

Kohuvud ritat med tecken från tangentbord. Ögonen är två X.
Död ko i bbs-utförande.

(CDC) – en amerikansk hackar‑grupp som verkar för frihet på nätet. – Cult of the dead cow bildades 1984, och dess storhetstid var på 1990-talet. Gruppen kan ses som föregångare till Anonymous, men CDC:s medlemmar är inte anonyma. – Cult of the dead cow var först några löst sammanhållna BBS:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fortfarande, Lubbock i Texas. Sedan 1980‑talet har gruppen gett ut en elektronisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk (kräver inloggning). – En av medlemmarna, Jesse Dryden (”Drunkfux”) ordnade 1990 den första hackar‑konferensen som var öppen för utomstående, Hohocon†. CDC uppfann också stavningen 31337 för elite, se leet. CDC gör anspråk på att ha myntat ordet hacktivism och har, eller hade, undergruppen Hacktivismo (se Wikipedia), som tycks vara nerlagd. Insatsgruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora likheter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Scientologikyrkan och mot Googles anpasslighet gentemot censuren i Kina. Gruppen ligger också bakom skadeprogram som Back Orifice och programmet NBName som genom­för distribuerade överbelastningsattacker samt program för hemlig kommunikation. (Se hela listan i Wikipedia.) Gruppen gör också anspråk på att ha ha smittat USA:s förre president Ronald Reagan med alzheimers. – Organisatoriskt lyder Cult of the dead cow under moderorganisationen CDC Communications tillsammans med Hacktivismo och Ninja strike force. Verksamheten tycks ha tynat av, och några av de ursprungliga ledande medlemmarna har gått vidare till jobb i stat och storföretag. – Se cultdeadcow.com. – I mars 2019 blev det känt att den sedermera avhoppade demokratiska presidentkandidaten Beto O’Rourke var med i Cult of the dead cow på 1980‑talet. – 2019 kom Joseph Menns (länk) bok Cult of the dead cow: how the original hacking supergroup might just save the world (länk).

[aktivister] [hackare] [ändrad 8 augusti 2021]

Sinclair QL

en dator från Sinclair, avsedd som ett mer professionellt alternativ till Sinclair ZX Spectrum. – Sinclair QL såldes åren 19841986. Entusiaster kan besöka Dilwyn Jones sajt och blogg (länk). QL stod för quantum leap, kvantsprång.

[datorer] [nostalgi] [ändrad 23 februari 2017]

Badawi, Raif

Raid Badawi
Raif Badawi.

(1984) – en saudiarabisk bloggare som 2014 dömdes till tusen piskrapp och tio års fängelse för att ha smädat islam. – Den 9 januari 2015 fick han 50 rapp. Den andra pryg­lingen den 16 januari ställdes in av hälsoskäl. Aktivister och politiker i hela världen har vädjat till Saudiarabien att stoppa pryglingen, som om den hade full­­följts troligen skulle ha lett till att Badawi dog. Han har inte pryglats någon mer gång. I april 2020 avskaffade Saudiarabien prygling som straff. – I mars 2022 släpptes Badawi från fängelset, men med utreseförbud. Han kan alltså inte återförenas med sin familj i Kanada. – Se raifbadawi.org.

[personer] [politik] [yttrandefrihet] [ändrad 12 mars 2022]

Fidonet

Tecknad brun hund med gult papper i munnen.
Fido i Fidonet.

ett internationellt datornät för kommunikation genom telefonnätet med modem, fri­stå­ende från internet. – Fidonet är icke‑kommersiellt och bygger på att medlemmarna hjälper varandra: alla som är med i Fidonet måste ta emot och vidarebefordra meddelanden från andra medlemmar minst en timme varje dag (zone mail hour, ZMH). För kommunikation mellan internet och Fidonet finns slussar. – Fidonet startades 1984 av Tom Jennings (se Wikipedia) i San Francisco för kommunikation mellan BBS:er (”elektroniska anslagstavlor”). Fidonets storhetstid var på 1980‑talet och början av 1990‑talet. Sedan dess har det trängts undan av internet, men det finns kvar. Det kan användas av vem som helst som har telefon, så det är populärt i länder där det är svårt att få internetabonnemang. – Fido­­nets webb­sida är fidonet.org (senast uppdaterad 2022).

[nätverk] [ändrad 5 november 2022]

Svartholm Warg, Gottfrid

(1984) – medgrundare av Pirate Bay. – Gottfrid Svart­holm Warg, som är en skicklig programmerare och har drivit ett webbhotell, grundade Pirate Bay 2004 till­sammans med Fredrik Neij. Han, Neij och två andra åtalades 2009 för med­hjälp till intrång i upphovsrätten. Han dömdes till ett års fängelse och till att be­tala 30 miljoner kronor solidariskt med de andra åtalade. – Svart­­holm Warg för­svann utomlands innan han skulle börja av­tjäna fängelsestraffet. Han greps 2012 i Kambodja. Han ut­lämnades då till Sverige och avtjänade sitt straff med fri­givning efter nio månader. – 2013 ställdes han inför domstol för dataintrång mot Logica och Nordea. Han friades när det gällde Nordea, men dömdes till till ett års fängelse för Logica‑intrånget. Men i november 2013 över­lämnades han till Danmark där han åtalades för data­intrång, bland annat i den danska polisens it‑system. Han och en dansk med­åtalad fälldes i oktober 2014. Svartholm Warg dömdes till tre och ett halvt års fängelse. – Gott­frid Svart­­holm Warg är också känd som ”anakata”.

[gottfrid svartholm warg] [it-relaterad brottslighet] [personer] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 30 oktober 2016]

– In English: Gottfrid Swartholm Warg, a Swede, is one of the founders of the file­sharing site Pirate Bay, launched in 2004. He is also a skilled programmer and an entrepreneur. Svartholm Warg sometimes uses the tag ”anakata”. In 2009, he and three other persons involved in Pirate Bay were taken to court for facilitating copyright infringement. Svart­holm Warg was sentenced to one year in prison and to pay 30 million Swedish kronor jointly and severally with the others. Before serving his prison term, Svart­holm Warg disappeared. He was found in Cambodia in 2012 and was ex­tradited to Sweden, where he served his prison term. He was released after nine months, only to be charged with illegal access to the computer systems of IT consultancy Logica and the Nordea bank. He was found not guilty in the case of Nordea, but was in 2013 sentenced to one year in prison for the hacking of Logica. Almost immediately, Swart­holm Warg was ex­tradited, this time to Den­mark, to face charges for hacking several data­bases, including that of the Danish police. In October, 2014, he and a Danish co-defendant were found guilty. Svartholm Warg was sentenced to three years and six months in prison. – For more summaries in English, please click at this link.

GNU

Tecknad bild av huvudet på en gnu.
Inte Unix?

Ett Unixkompatibelt operativ­system som utvecklas och sprids som fri mjukvara. – GNU utvecklas i komponenter och används vanligen med Linux som kärna, efter­som den kärna som utvecklas inom GNU‑projektet, GNU Hurd, fortfarande har brister. (Linux är i praktiken en kombination av GNU och Linux och kallas, särskilt i GNU‑kretsar, därför ofta för GNU/Linux.) GNU fungerar som Unix, men innehåller ingen kod från den officiella Unixversionen (se Single Unix Specification) eller från BSD. – GNU‑projektet, som också utvecklar andra program, startades 1984 av Richard Stall­­man. – GNU‑projektet och alla som deltar fick 2001 utmärkelsen Usenix lifetime achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan). – Förkortningen GNU påstås stå för GNU is not Unix, en så kallad rekur­siv förkortning. – Uttal: Operativsystemets namn uttalas ungefär som på svenska, alltså med hörbart G. (Ordet för djuret gnu uttalas på engelska däremot ungefär som new, alltså utan hörbart G.)  – Läs mer på gnu.org.

[fri mjukvara] [gnu] [rekursiva förkortningar] [unix] [ändrad 27 november 2020]

Lenovo

kinesisk tillverkare av datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. – Lenovo sålde 2013–2015 flest persondatorer i världen. Företaget, som grundades 1984, blev känt i västvärlden när det 2005 köpte IBM:s tillverkning av persondatorer och bärbara datorer. Lenovo samarbetar också med japanska NEC (nec.com) om persondatortillverkning. I januari 2014 köpte Lenovo också IBM:s tillverkning av servrar med Intel‑processorer. Samma månad köpte Lenovo också Motorola Mobility från Google. – Fram till 2002 använde Lenovo i Europa och USA varumärket Legend. – Se lenovo.com.

[företag] [ändrad 7 september 2018]

X/Open

X/Open Company Ltd – en tidigare bransch­orga­nisa­tion för öppna Unix‑standarder. Sedan 1996 är X/Open del av The Open Group. – X/Open grundades 1984 av Unixleverantörerna Bull, ICL, Siemens, Olivetti och Nixdorf (BISON) för att slå vakt om öppna system: de ville att gräns­snitt och specifika­tioner skulle vara öppna, så att produkter från olika till­verkare skulle fungera ihop. Under Unix­krigen runt 1990 höll sig X/Open neutralt och utvecklade en egen Unix‑spe­ci­fika­tion, Single Unix Speci­fi­ca­tion, som numera är den offi­ci­ella be­skriv­ningen av Unix. – AT&T överlät 1993 varumärket Unix till X/Open i samband med att AT&T sålde sin Unixverksamhet till Novell†, som senare sålde verksamheten till SCO† (som alltså ägde Unix System V, men inte ägde varumärket Unix). 1996 gick X/Open ihop med Open software foun­da­tion† (OSF) och bildade The Open Group.

[it-historia] [organisationer] [sammanslaget] [unix] [ändrad 19 september 2019]