Cult of the dead cow

Kohuvud ritat med tecken från tangentbord. Ögonen är två X.
Död ko i bbs-utförande.

(CDC) – en amerikansk hackar‑grupp som verkar för frihet på nätet. – Cult of the dead cow bildades 1984, och dess storhetstid var på 1990-talet. Gruppen kan ses som föregångare till Anonymous, men CDC:s medlemmar är inte anonyma. – Cult of the dead cow var först några löst sammanhållna BBS:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fortfarande, Lubbock i Texas. Sedan 1980‑talet har gruppen gett ut en elektronisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk (kräver inloggning). – En av medlemmarna, Jesse Dryden (”Drunkfux”) ordnade 1990 den första hackar‑konferensen som var öppen för utomstående, Hohocon†. CDC uppfann också stavningen 31337 för elite, se leet. CDC gör anspråk på att ha myntat ordet hacktivism och har, eller hade, undergruppen Hacktivismo (se Wikipedia), som tycks vara nerlagd. Insatsgruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora likheter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Scientologikyrkan och mot Googles anpasslighet gentemot censuren i Kina. Gruppen ligger också bakom skadeprogram som Back Orifice och programmet NBName som genom­för distribuerade överbelastningsattacker samt program för hemlig kommunikation. (Se hela listan i Wikipedia.) Gruppen gör också anspråk på att ha ha smittat USA:s förre president Ronald Reagan med alzheimers. – Organisatoriskt lyder Cult of the dead cow under moderorganisationen CDC Communications tillsammans med Hacktivismo och Ninja strike force. Verksamheten tycks ha tynat av, och några av de ursprungliga ledande medlemmarna har gått vidare till jobb i stat och storföretag. – Se cultdeadcow.com. – I mars 2019 blev det känt att den sedermera avhoppade demokratiska presidentkandidaten Beto O’Rourke var med i Cult of the dead cow på 1980‑talet. – 2019 kom Joseph Menns (länk) bok Cult of the dead cow: how the original hacking supergroup might just save the world (länk).

[aktivister] [hackare] [ändrad 8 augusti 2021]

Sinclair QL

en dator från Sinclair, avsedd som ett mer professionellt alternativ till Sinclair ZX Spectrum. – Sinclair QL såldes åren 19841986. Entusiaster kan besöka Dilwyn Jones sajt och blogg (länk). QL stod för quantum leap, kvantsprång.

[datorer] [nostalgi] [ändrad 23 februari 2017]

Badawi, Raif

Raid Badawi
Raif Badawi.

(1984) – en saudiarabisk bloggare som 2014 dömdes till tusen piskrapp och tio års fängelse för att ha smädat islam. – Den 9 januari 2015 fick han 50 rapp. Den andra pryg­lingen den 16 januari ställdes in av hälsoskäl. Aktivister och politiker i hela världen har vädjat till Saudiarabien att stoppa pryglingen, som om den hade full­­följts troligen skulle ha lett till att Badawi dog. Han har inte pryglats någon mer gång. I april 2020 avskaffade Saudiarabien prygling som straff. – I mars 2022 släpptes Badawi från fängelset, men med utreseförbud. Han kan alltså inte återförenas med sin familj i Kanada. – Se raifbadawi.org.

[personer] [politik] [yttrandefrihet] [ändrad 12 mars 2022]

Fidonet

Tecknad brun hund med gult papper i munnen.
Fido i Fidonet.

ett internationellt datornät för kommunikation genom telefonnätet med modem, fri­stå­ende från internet. – Fidonet är icke‑kommersiellt och bygger på att medlemmarna hjälper varandra: alla som är med i Fidonet måste ta emot och vidarebefordra meddelanden från andra medlemmar minst en timme varje dag (zone mail hour, ZMH). För kommunikation mellan internet och Fidonet finns slussar. – Fidonet startades 1984 av Tom Jennings (se Wikipedia) i San Francisco för kommunikation mellan BBS:er (”elektroniska anslagstavlor”). Fidonets storhetstid var på 1980‑talet och början av 1990‑talet. Sedan dess har det trängts undan av internet, men det finns kvar. Det kan användas av vem som helst som har telefon, så det är populärt i länder där det är svårt att få internetabonnemang. – Fido­­nets webb­sida är fidonet.org (senast uppdaterad 2022).

[nätverk] [ändrad 5 november 2022]

Svartholm Warg, Gottfrid

(1984) – medgrundare av Pirate Bay. – Gottfrid Svart­holm Warg, som är en skicklig programmerare och har drivit ett webbhotell, grundade Pirate Bay 2004 till­sammans med Fredrik Neij. Han, Neij och två andra åtalades 2009 för med­hjälp till intrång i upphovsrätten. Han dömdes till ett års fängelse och till att be­tala 30 miljoner kronor solidariskt med de andra åtalade. – Svart­­holm Warg för­svann utomlands innan han skulle börja av­tjäna fängelsestraffet. Han greps 2012 i Kambodja. Han ut­lämnades då till Sverige och avtjänade sitt straff med fri­givning efter nio månader. – 2013 ställdes han inför domstol för dataintrång mot Logica och Nordea. Han friades när det gällde Nordea, men dömdes till till ett års fängelse för Logica‑intrånget. Men i november 2013 över­lämnades han till Danmark där han åtalades för data­intrång, bland annat i den danska polisens it‑system. Han och en dansk med­åtalad fälldes i oktober 2014. Svartholm Warg dömdes till tre och ett halvt års fängelse. – Gott­frid Svart­­holm Warg är också känd som ”anakata”.

[gottfrid svartholm warg] [it-relaterad brottslighet] [personer] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 30 oktober 2016]

– In English: Gottfrid Swartholm Warg, a Swede, is one of the founders of the file­sharing site Pirate Bay, launched in 2004. He is also a skilled programmer and an entrepreneur. Svartholm Warg sometimes uses the tag ”anakata”. In 2009, he and three other persons involved in Pirate Bay were taken to court for facilitating copyright infringement. Svart­holm Warg was sentenced to one year in prison and to pay 30 million Swedish kronor jointly and severally with the others. Before serving his prison term, Svart­holm Warg disappeared. He was found in Cambodia in 2012 and was ex­tradited to Sweden, where he served his prison term. He was released after nine months, only to be charged with illegal access to the computer systems of IT consultancy Logica and the Nordea bank. He was found not guilty in the case of Nordea, but was in 2013 sentenced to one year in prison for the hacking of Logica. Almost immediately, Swart­holm Warg was ex­tradited, this time to Den­mark, to face charges for hacking several data­bases, including that of the Danish police. In October, 2014, he and a Danish co-defendant were found guilty. Svartholm Warg was sentenced to three years and six months in prison. – For more summaries in English, please click at this link.

Lenovo

kinesisk tillverkare av datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. – Lenovo sålde 2013–2015 flest persondatorer i världen. Företaget, som grundades 1984, blev känt i västvärlden när det 2005 köpte IBM:s tillverkning av persondatorer och bärbara datorer. Lenovo samarbetar också med japanska NEC (nec.com) om persondatortillverkning. I januari 2014 köpte Lenovo också IBM:s tillverkning av servrar med Intel‑processorer. Samma månad köpte Lenovo också Motorola Mobility från Google. – Fram till 2002 använde Lenovo i Europa och USA varumärket Legend. – Se lenovo.com.

[företag] [ändrad 7 september 2018]

X/Open

X/Open Company Ltd – en tidigare bransch­orga­nisa­tion för öppna Unix‑standarder. Sedan 1996 är X/Open del av The Open Group. – X/Open grundades 1984 av Unixleverantörerna Bull, ICL, Siemens, Olivetti och Nixdorf (BISON) för att slå vakt om öppna system: de ville att gräns­snitt och specifika­tioner skulle vara öppna, så att produkter från olika till­verkare skulle fungera ihop. Under Unix­krigen runt 1990 höll sig X/Open neutralt och utvecklade en egen Unix‑spe­ci­fika­tion, Single Unix Speci­fi­ca­tion, som numera är den offi­ci­ella be­skriv­ningen av Unix. – AT&T överlät 1993 varumärket Unix till X/Open i samband med att AT&T sålde sin Unixverksamhet till Novell†, som senare sålde verksamheten till SCO† (som alltså ägde Unix System V, men inte ägde varumärket Unix). 1996 gick X/Open ihop med Open software foun­da­tion† (OSF) och bildade The Open Group.

[it-historia] [organisationer] [sammanslaget] [unix] [ändrad 19 september 2019]

Big Mac

  1. – Bigmac – ett misslyckat försök på 1980‑talet att konstruera en Unix‑baserad Mac­intosh. Den skulle användas som server i systemet Macintosh Office. Projektet leddes av Steve Jobs†, men projektet lades ner 1985 när Jean‑Louis Gassée tog över Jobs jobb. Teknik som utvecklades i projektet användes trots det senare av Apple. – Steve Jobs fort­satte att arbeta med Unix på NeXT† och, efter återkomsten till Apple, med Mac OS X (numera macOS). – Se artikeln Apples BigMac project (länk);
  2. – informellt namn på Macintosh 512K som såldes 19841986. Den hade ett arbets­minne på 512 kilobyte, till skillnad från den allra första Macen som hade 128 kilobyte, och därför kallades den för ”Big”;
  3. – informellt namn på System X, en super­dator som bestod av 1 100 Macintosh-datorer och som byggdes 2003 på Virginia Tech;
  4. – en hamburgare.

[datorer] [it-historia] [ändrad 13 november 2019]

Macintosh

Bild på den första Macen med tangentbord och mus.
128 kilobyte. Mer behövs inte.

den första kommersiellt framgångsrika datorn med grafiskt användargränssnitt, lanserad 1984 av Apple. – Varumärket Macintosh används som bekant fortfarande, även om det bara är de grundläggande formerna för användargränssnittet som finns kvar. – Den första Macintosh från 1984 hade en karakteristisk form, ”fågelholken”: bildskärm och elektronik var sammanbyggda i en låda som stod på högkant, och som var designad för att inte se rektangulär ut. Bara tangentbordet och musen var separata. – Den allra första Macen hade ett arbetsminne på 128 kilobyte utan möjlighet till expansion; senare kom versioner med 512 kilobyte och MacPlus med hela en megabyte. Det fanns en diskettstation för 3 1/2‑tumsdisketter, en nyhet 1984, men ingen hårddisk. Krav från profession­ella användare gjorde att Apple utvecklade Macintosh II†, som var mer lik en PC till formen, hade hårddisk och kunde konfigureras av användaren. 1990 kom Macintosh Classic som till formen var en kopia av original‑Macen, men som hade färgskärm och hårddisk. – Alla Macar hade Motorola‑processor fram till 1994, då Apple gick över till PowerPC†‑processorn. 2005 gick Apple över till Intel‑processorer. I juni 2020 meddelades att Macarna skulle förses med processorer baserade på Arms konstruktion, och i november 2020 presenterades processorn M1. – Macintosh är uppkallad efter en amerikansk äppelsort. Kallas oftast bara för Mac. Operativsystemet heter från hösten 2016 macOS, tidigare OS X, ännu tidigare Mac OS X (de tre är vidareutvecklingar av samma operativsystem), och allra först Mac OS†, som var helt annorlunda. – Macintosh utvecklades som en enklare och billigare dator jämsides med Lisa†, som bara såldes i ett fåtal exemplar. Idén till det grafiska användargräns­snittet hämtades från forskningsinstitutet PARC:s dator Xerox Alto†. Apples utförande innehöll dock flera nyheter jämfört med Alto. – Macintoshs stora insats i datorhistorien är dels populariseringen av det grafiska användargränssnittet, dels att Macen möjliggjorde desktop publishing, vilket började med programmet Pagemaker†. – Utvecklingen av Macintosh skedde medan Apple sålde Apple II† i stora volymer. Mac‑projektet leddes först av Jef Raskin†, som tänkte sig en enkel dator med textbaserat användargränssnitt. Han blev under arbetets gång överkörd av Steve Jobs†, som tog över projektet och flyttade det till en särskild byggnad med piratflagga på taket. – Om du vill känna på hur det var att använda de allra första Macarna, testa på denna länk hos Internet Archive. – IDG:s artiklar om Macintosh, se denna länk.

[persondatorer] [ändrad 16 mars 2022]

grafiskt användargränssnitt

(graphical user interface, GUI) – den typ av användargränssnitt som används på persondatorer. Man hanterar datorn genom att på bildskärmen peka på, klicka på och flytta bilder (ikoner) som står för program och filer. (Se mus och peka och klicka.) – Grafiska användargränssnitt slog igenom 1984 med Macintosh. Apple hade dock hämtat idén från datorn Xerox Alto†. Före 1984 var text­baserade gränssnitt regeln, och de är fortfarande vanliga som alternativ i Unix‑miljö som ett snabbare alternativ till det grafiska användar­gräns­snittet. Även i Windows kan man gå förbi det grafiska användargränssnittet och kom­mu­ni­cera direkt med operativsystemet med textkommandon. Grafiska användargränssnitt som liknar det i Mac, till exempel det i Windows, kallas ibland för FIMP (fönster, ikon, mus, pekare). – Pekgräns­snitt (touch user interface), som finns på smarta mobiler och surfplattor, är en variant av det grafiska användargränssnittet.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 6 maj 2018]