PCI

  1. – Peripheral component interconnect – system för anslutning av externa komponenter till datorn via kortplatser, lanserad 1993. Sedan 2004 ersatt av PCI Express. PCI är snabbare än den äldre standarden ISA, men fungerar ihop med ISA. Till skillnad från ISA är PCI inte en buss utan snarare en brygga. Den är konstruerad så att långsamma externa komponenter inte ska sakta ned processorn. – PCI utvecklades av Intel, men är från version 2 gjord för att fungera oberoende av processortyp;
  2. PCI Security standards council – bransch­organisation som fast­ställer standarder för säkra transaktioner med kreditkort. – Se PCI DSS.

[betalningar] [förkortningar på P] [organisationer] [sammankoppling] [ändrad 2 mars 2018]

Newton

Hand som håller en Apple Messagepad.
MessagePad, mer känd som Newton.

ett nerlagt system för person­liga digitala assis­tenter (PDA:er), utvecklat av Apple i början av 1990‑talet. Det lades ner 1998. – Newton‑systemet var avsett för penndatorer utan tangentbord. Det hade automatisk tydning av text som skrevs för hand på bildskärmen med en speciell penna. Newton hade också integrerad hantering av information: uppgifter i anteckningar, kalender och adressbok hanterades som en enda data­bas, en freeform database. – Apples egna Newton‑handdator hette egentligen MessagePad, men kallades oftast för Newton. De såldes från 1993. MessagePad var helt skild från Macintosh. – Även andra före­tag tillverkade handhållna datorer baserade på Newton. – Newton‑satsningen lades ner av Steve Jobs† våren 1998. Då hade den mindre och enklare Palm† börjat ta över marknaden för PDA:er. – Newton började som projektet Knowledge navigator† på initiativ av Apples dåvarande chef John Sculley. – Newton-systemet var troligen alltför långt före sin tid. Begränsningar i processorkapacitet och minne gjorde det svårt att få de krävande programmen att fungera bra. Mycket av det som ingick i Newton har senare förverkligats i smarta mobiler och surfplattor.

[datorer] [it-historia] [nerlagt] [personliga data] [ändrad 1 maj 2020]

Slackware

Slackare?

ett utförande av Linux, utvecklat 1993 av Patrick Volker­ding (webbsida). – Slackware är enkelt i den bemärkelsen att det är enkelt för den som behärskar Unix. – Slackware räknas som den äldsta distributionen av Linux som fortfarande utvecklas. En ny version kom 2022. – Se slackware.com. –  Namnet: Anspelar på to slack, ungefär att slappa, ett eftersträvansvärt tillstånd enligt skämtreligionen Church of the sub­­genius (subgenius.com). – IDG:s artiklar om Slackware: länk.

[linuxdistributioner] [ändrad 9 februari 2022]

Windows NT

David Cutler, huvud­skapare av Windows NT. Foto: Microsoft.

Microsofts version av Windows från 1990‑talet, avsedd för företagsmarknaden. – Varumärket Windows NT har inte använts sedan introduktionen av Windows 2000†, men alla senare versioner av Windows är vidareutvecklingar av Windows NT. – Windows NT lanserades i september 1993 med versionsnummer 3.1 (samma nummer som den då aktuella versionen av Windows för privatkunder). NT var från början ett komplett operativsystem, till skillnad från ”van­liga” Windows, som då var ett ”skal” till MS‑DOS. Det utvecklades för att vara stabilt och pålitligt, så att det skulle kunna konkurrera med Unix och Novell Netware† i företagssystem. NT utvecklades under ledning av David Cutler (länk), mannen bakom VMS†. Han hade värvats från Digital†. Windows NT bygger dock inte direkt på VMS, utan på ett annat operativsystem, Mica, som Cutler hade utvecklat på Digital, men som Digital inte använde. (Läs gärna G Pascal Zacharys bok Showstopper från 1994 om Cutler och NT.) – Plan­erna på att helt ersätta Windows med NT stupade på att hemmaanvänd­arna ofta inte kunde köra sina gamla DOS- och Windowsprogram på NT. Därför hade Microsoft två parallella utvecklingslinjer för Windows fram till 2001, då Windows XP† lanserades. Dessförinnan kom en version 4 av Windows NT, och det som skulle ha blivit version 5 av Windows NT fick heta Windows 2000. Senare versioner av Windows är vidareutvecklingar av Windows NT. – Teknisk beskrivning av Windows NT finns i Windows Internals Book (länk – arkiverad), en omarbetning av Inside Windows NT från 1992 av Helen Custer. – Namnet: NT stod först för New technology, men senare bestämde Microsoft att det inte betydde något särskilt (se pseudoförkortning), och började använda uttryck som NT Technology.

[windows] [ändrad 5 oktober 2020]

Adobe

Adobe Systems – ett amerikanskt företag, världsledande på program för bild­behandling och layout. – Adobe är känt för program som Photoshop och Illustrator samt för filformatet pdf. Företaget grundades 1982 och utvecklade och lanserade sidbeskrivningsformatet Post­Script, som Apple sedan använde i sina laserskrivare. Detta anses vara början på övergången till datorbaserad layout och tidningsfram­ställning (desktop publishing). – 1994 köpte Adobe före­taget Aldus, och blev därmed ägare till det äldsta framgångsrika layout­programmet, Pagemaker†. Samma år blev Adobe också ägare till Frame­maker (se denna länk), ett layoutprogram för långa dokument som kataloger och handböcker. 1999 lanserade Adobe ytterligare ett layoutprogram, InDesign, avsett för tidningar. Det blev en framgångsrik konkurrent till QuarkXPress, delvis på grund av nära integration med Photoshop och Illustrator. 2005 köpte Adobe konkurrenten Macromedia och blev därmed ägare till Flash†, som då var ett av de mest spridda programmen för visning av rörlig grafik i webbläsare, men som avvecklades under 2020. – Filformatet pdf släpptes 1993, och blev snabbt en in­officiell standard för lagring och visning av text och bild i oförändrat skick, oberoende av operativsystem. – Se adobe.com.

[företag] [ändrad 8 augusti 2021]

Red Hat

ett amerikanskt företag som utvecklar och säljer operativsystemet Red Hat Enterprise Linux, ett utförande av Linux. – I oktober 2018 blev det känt att IBM köper Red Hat för 34 miljarder dollar – se pressmeddelande. – Fram till 2003 utvecklade Red Hat också operativsystemet Red Hat Linux, som numera vidareutvecklas utanför företaget Red Hat under namnet Fedora. –Red Hat Enterprise Linux, förkortat RHEL, oftast kallat bara ”Red Hat”, är avsett för företagsmarknaden, och gjort för att vara stabilt med lång tid mellan nya versioner. – Företaget Red Hat, som grundades 1993, finns på redhat.com. – I oktober 2006 tillkännagav Oracle att företaget skulle erbjuda sina kunder en egen version av RHEL under varumärket Unbreakable Linux, senare omdöpt till Oracle Linux. – Ett annat utförande av RHEL är CentOS.

[företag] [linuxdistributioner] [uppköpt] [ändrad 24 november 2022]

Weiser, Mark

(19521999) – amerikansk forskare och uppfinnare, chefs­tekno­log på forsk­nings­institutet PARC från 1996. – Mark Weiser är känd som upphovsman till idén ubikvitära it-system (ubiquitous computing), alltså att datorkapacitet skulle vara tillgänglig när som helst i vardagslivet. Hans vision, som publicerades 1991 i artikeln ”The computer for the 21st century” i Scientific American (länk), har till stora delar realiserats. Weiser förespråkade också något som han kallade för calm technology – bra design skulle, ansåg han, märkas så lite som möj­ligt. – Mark Weiser var också trummis i bandet Severe tire damage (std.org) som i juni 1993 var det första bandet som spelade på internet och som, till Rolling Stones förvåning, var förband när Rolling Stones i november 1994 gjorde sin första spelning på internet. – En minnessida med artikeln från 1991 finns här.

[mark weiser] [personer] [ändrad 11 februari 2021]