Doom

ett populärt datorspel som spelas i nätverk. – Den första versionen av Doom kom 1993, och var det första framgångsrika förstapersonsspelet, det vill säga ett spel där spelaren agerar som en figur i spelet, och ser spelet som ur den figurens ögon. Doom utvecklades av Id Software (idsoftware.com), men det finns som shareware och i versioner för alla datortyper och konsoler. – Id Software släppte källkoden till Doom 1997, vilket ledde till en hel industri av Doom‑kloner. Spelet fick ny populari­tet 2004, då en nyskriven version kom; Doom 4 släpptes 2014 och en helt ny version kom 2016. – Läs mer i Wikipedia.

[spel] [ändrad 12 november 2020]

Slackware

Slackare?

ett utförande av Linux, utvecklat 1993 av Patrick Volker­ding (webbsida). – Slackware är enkelt i den bemärkelsen att det är enkelt för den som behärskar Unix. – Slackware räknades länge som den äldsta distributionen av Linux som fortfarande utvecklades, men efter 2016 har det inte kommit någon ny version. – Se slackware.com. –  Namnet: Anspelar på to slack, ungefär att slappa, ett eftersträvansvärt tillstånd enligt skämtreligionen Church of the sub­­genius (subgenius.com).

[linux] [ändrad 4 augusti 2021]

Windows NT

David Cutler, huvud­skapare av Windows NT. Foto: Microsoft.

Microsofts version av Windows från 1990‑talet, avsedd för företagsmarknaden. – Varumärket Windows NT har inte använts sedan introduktionen av Windows 2000†, men alla senare versioner av Windows är vidareutvecklingar av Windows NT. – Windows NT lanserades i september 1993 med versionsnummer 3.1 (samma nummer som den då aktuella versionen av Windows för privatkunder). NT var från början ett komplett operativsystem, till skillnad från ”van­liga” Windows, som då var ett ”skal” till MS‑DOS. Det utvecklades för att vara stabilt och pålitligt, så att det skulle kunna konkurrera med Unix och Novell Netware† i företagssystem. NT utvecklades under ledning av David Cutler (länk), mannen bakom VMS†. Han hade värvats från Digital†. Windows NT bygger dock inte direkt på VMS, utan på ett annat operativsystem, Mica, som Cutler hade utvecklat på Digital, men som Digital inte använde. (Läs gärna G Pascal Zacharys bok Showstopper från 1994 om Cutler och NT.) – Plan­erna på att helt ersätta Windows med NT stupade på att hemmaanvänd­arna ofta inte kunde köra sina gamla DOS- och Windowsprogram på NT. Därför hade Microsoft två parallella utvecklingslinjer för Windows fram till 2001, då Windows XP† lanserades. Dessförinnan kom en version 4 av Windows NT, och det som skulle ha blivit version 5 av Windows NT fick heta Windows 2000. Senare versioner av Windows är vidareutvecklingar av Windows NT. – Teknisk beskrivning av Windows NT finns i Windows Internals Book (länk – arkiverad), en omarbetning av Inside Windows NT från 1992 av Helen Custer. – Namnet: NT stod först för New technology, men senare bestämde Microsoft att det inte betydde något särskilt (se pseudoförkortning), och började använda uttryck som NT Technology.

[windows] [ändrad 5 oktober 2020]

Adobe

Adobe Systems – ett amerikanskt företag, världsledande på program för bild­behandling och layout. – Adobe är känt för program som Photoshop och Illustrator samt för filformatet pdf. Företaget grundades 1982 och utvecklade och lanserade sidbeskrivningsformatet Post­Script, som Apple sedan använde i sina laserskrivare. Detta anses vara början på övergången till datorbaserad layout och tidningsfram­ställning (desktop publishing). – 1994 köpte Adobe före­taget Aldus, och blev därmed ägare till det äldsta framgångsrika layout­programmet, Pagemaker†. Samma år blev Adobe också ägare till Frame­maker (se denna länk), ett layoutprogram för långa dokument som kataloger och handböcker. 1999 lanserade Adobe ytterligare ett layoutprogram, InDesign, avsett för tidningar. Det blev en framgångsrik konkurrent till QuarkXPress, delvis på grund av nära integration med Photoshop och Illustrator. 2005 köpte Adobe konkurrenten Macromedia och blev därmed ägare till Flash†, som då var ett av de mest spridda programmen för visning av rörlig grafik i webbläsare, men som avvecklades under 2020. – Filformatet pdf släpptes 1993, och blev snabbt en in­officiell standard för lagring och visning av text och bild i oförändrat skick, oberoende av operativsystem. – Se adobe.com.

[företag] [ändrad 8 augusti 2021]

Gilmore, John

(1957) – amerikansk programmerare och aktivist för frihet på internet. – John Gilmore är en av grundarna av Electronic frontier foundation och rörelsen cypher­punk samt initiativtagare till alt‑gruppernaUsenet. Han var en av de första anställda på Sun†, och blev miljonär när Sun börsnoterades. Han startade senare företaget Cygnus Solutions (se Cygwin), 1999 uppköpt av Red Hat, och har varit aktiv i flera projekt i Free soft­ware foundation, bland annat Gnash. – John Gilmore är upphovs­person till talesättet att ”internet tolkar censur som skada och leder trafiken förbi den” (från New York Times 1993). – John Gilmores webbsida är toad.com (nere sedan juli 2018 – arkiverad).

[john gilmore] [personer] [ändrad 12 oktober 2020]

Weiser, Mark

(19521999) – amerikansk forskare och uppfinnare, chefs­tekno­log på forsk­nings­institutet PARC från 1996. – Mark Weiser är känd som upphovsman till idén ubikvitära it-system (ubiquitous computing), alltså att datorkapacitet skulle vara tillgänglig när som helst i vardagslivet. Hans vision, som publicerades 1991 i artikeln ”The computer for the 21st century” i Scientific American (länk), har till stora delar realiserats. Weiser förespråkade också något som han kallade för calm technology – bra design skulle, ansåg han, märkas så lite som möj­ligt. – Mark Weiser var också trummis i bandet Severe tire damage (std.org) som i juni 1993 var det första bandet som spelade på internet och som, till Rolling Stones förvåning, var förband när Rolling Stones i november 1994 gjorde sin första spelning på internet. – En minnessida med artikeln från 1991 finns här.

[mark weiser] [personer] [ändrad 11 februari 2021]