AltaVista

en nerlagd sökmotor för webben. – På 1990‑talet var AltaVista den ledande sökmotorn, men den konkurrerades ut av Google. Den 8 juni 2013 försvann AltaVista från webben. – AltaVista lanserades den 15 december 1995 av Digital†, först som ett sätt att demonstrera kapaciteten hos Digitals processor Alpha†. AltaVista var ett webbindex, och det var det första indexet som registrerade vartenda ord på webbsidorna med bevarad ordningsföljd: därför kunde man söka på fraser och meningar, inte bara på enstaka ord. AltaVista sågs under flera år som den bästa sökmotorn, och försåg från 1996 Yahoo med sökresultat. – Efter att Compaq† hade köpt Digital såldes AltaVista 1999 till CMGI Inc, och i början av 2003 till sökmotorföretaget Overture. Sommaren 2003 köpte Yahoo i sin tur Overture, vilket innebär att Yahoo blev ägare till AltaVista. – I december 2010 blev det känt att Yahoo tänkte avveckla AltaVista. Webbsidan fanns sedan kvar i ett par år, men sökresultaten visades på Yahoos sida. I juli 2013 lade Yahoo även ner AltaVistas webbsida.

[nerlagt] [sök­­motorer] [ändrad 1 maj 2020]

DAB

  1. – Digital audio broadcasting, numera DAB+ – digitalradio enligt europeisk standard. – DAB används i Sverige i begränsad omfattning och i övriga Europa. – DAB förutsätter andra sändare och andra radiomottagare än analog radio (FM och AM). Programmen sänds i en sammansatt signal, ett så kallat kanalknippe (även kallat ensemble), som innehåller flera radioprogram samtidigt. Allt sänds på samma frekvens med hög bandbredd. Radiomottagaren, som till stor del är en dator, separerar kanalerna. Alla sändare sänder också på samma frekvens. Förutom tal och musik kan man överföra text, bilder och video. – Den ursprung­liga versionen av DAB ersattes i början av 2007 av DAB+. DAB+ kompri­merar signalen med AAC+, och kan därför utnyttja kapaciteten mer effektivt. Den ger också bättre mottagning. Men digitalradiomottagare för det ursprungliga DAB kan inte ta emot DAB+. – Läs mer på Sveriges Radios webbsidor. – DAB‑sändningar har pågått i delar av Sverige sedan 1995 utan att få någon större lyssnarskara. Det har funnits planer på att lägga ner FM‑nätet och helt gå över till DAB+, men de planerna övergav regeringen 2015 (mer om det under digitalradio). Kritiker har bland annat framhållit att DAB är en föråldrad teknik, och att påståendena om hög ljudkvalitet inte stämmer: FM har minst lika hög ljudkvalitet som DAB+. Radiosändningar på internet har också bidragit till att minska intresset för digitalradio – ett bredare utbud av program har annars varit ett argument för DAB+. – Norge började 2017 att avveckla rikstäckande radiosändningar på FM‑bandet och ersätta det med DAB+, vilket en majoritet av norrmännen är emot. Många har inte skaffat DAB-mottagare. I stället lyssnar många norrmän enbart på lokala radiokanaler, som fortfarande sänder på FM.  – Ett alternativ till digitalradio med DAB+ är DVB-T2 Lite, se DVB. – Läs också om Digital radio mondiale och HD Radio technology;
  2. – to dab – att dutta, att peta till – att snabbt vidröra en pekskärm;
  3. – även: en dans som blev populär 2017, se Språktidningen. – Dabba var ett av årets nyord 2017 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[förkortningar på D] [massmedier] [pek] [radio] [årets nyord] [ändrad 1 oktober 2021]

DECT

digital enhanced cordless tele­communi­cations, tidigare digital European – en euro­peisk standard för digitala sladd­lösa telefoner för fast telefoni, lanserad 1995. – DECT medger en räckvidd på upp till 200 meter och dataöverföring med upp till 384 kilobit per sekund. Utveck­lades först på Ericsson under namnet CT‑3. DECT har med tiden, i takt med att efterfrågan på trådlösa telefoner har minskat, anpassats för sakernas internet och det smarta hemmet. – Läs mer hos branschorganisationen DECT Forum (dect.org). – Läs också om GAP.

[förkortningar på D] [telefoni] [trådlöst] [ändrad 30 april 2022]

Transmeta

ett amerikanskt företag som utvecklade processorteknik, 2009 uppköpt av det kort därefter nerlagda Novafora. – Transmeta grundades 1995 och lanserade år 2000 processorn Crusoe†. Problem med tillverkningen och nya, konkurrenskraftiga processorer från Intel ledde till att Transmeta inte fick fotfäste på marknaden. I januari 2005 meddelade Transmeta att företaget skulle sluta tillverka processorer och i stället licensiera konstruktioner till andra företag. Processorkonstruktionen Efficeon visades upp 2004. 2007 blev AMD största enskilda delägare i Transmeta. I januari 2009 köptes Transmeta av det amerikanska företaget Novafora, men Novafora la ner verksamheten i augusti 2009. – Under sina första år blev Transmeta känt dels för sin utstuderade hemlighetsfullhet, dels genom att anställa Linus Torvalds, som slutade 2003. – Transmetas webbsidor finns bevarade på Internet Archivelänk.

[företag] [nerlagt] [processorer] [ändrad 23 april 2020]

Pointcast

en kombinerad skärmsläckare och webbläsare från 1990-talet: det mest kända exemplet på pushteknik. – Pointcast spreds gratis från företaget med samma namn. Användarna installerade det som en skärmsläckare, och den gick igång efter att datorn varit oanvänd en stund. Pointcast började då att visa nyheter, börskurser och reklam som sändes från Pointcasts server. Pointcast lanserades 1995 och blev snabbt mycket populärt. Det inledde perioden av pushteknik. Men användarna tröttnade snart och företagen klagade på att trafiken från Pointcast tyngde ned servrarna. 1999 gick företaget upp i Entrypad, ett företag som utvecklade program för digitala betalningar. Efter en serie uppköp blev America Online (numera Aol) 2003 ägare av det som återstod av Pointcast och la ner det.

[nerlagt] [publicering] [ändrad 12 november 2018]

JavaScript

ett skriptspråk för program som ska kunna köras i webbläsare, bakas in i HTML‑kod och köras på webbservrar. JavaScript ska inte förväxlas med programspråket Java. – JavaScript används för att ge webbsidor föränderligt utseende och för att göra dem interaktiva med klickbara knappar och liknande. Språket används också för programmering av annat än webb­sidor. Det var i slutet av 2010‑talet ett av världens mest använda programspråk. – JavaScript utvecklades på Netscape† av Brendan Eich (på Twitter), och lanserades 1995. Det skulle ha hetat LiveScript, men det fick namnet JavaScript vid lanseringen, som skedde i samarbete med Sun† (numera del av Oracle). Följden blev sammanblandningar av JavaScript och Java. Micro­soft lanserade senare en variant med namnet Jscript. – Varumärket Java­Script tillhör Oracle, men JavaScript vidareutvecklas inom Mozilla‑projektet, se denna länk.

[programspråk] [ändrad 27 juni 2020]

Craigslist

ett forum för billiga eller gratis annonser på inter­net. Räknas som USA:s största medium för radannonser. – Craigslist anses ha revolutionerat marknaden för platsannonser i USA genom sina låga priser. Från början var det gratis att annonsera på Craigs­list, men sedan länge finansieras verksamheten genom en avgift på platsannonser. Craigs­list har lokala sajter för städer i USA och även för andra länder, in­klusive Sverige (stockholm.craigslist.se). – Craigs­list startades som en hobby 1995 av programmeraren Craig Newmark i San Francisco. Sedan 1998 drivs det som ett kommersiellt företag. Företaget, som inte är börs­noterat, ägs av Craig Newmark och ett par privatpersoner, men en andel på 25 procent ägdes av eBay fram till 2015, då eBay sålde tillbaka sin andel till Craigslist. – Craigslist är fortfarande en extremt enkel webb­sajt där annonserna bara består av text. Craigs­list är mycket fri­hetlig och har ingen förhandsgranskning av annonserna, men det finns ett system där besökarna kan anmäla annonser med olagligt inne­håll. Craigs­list har åtalats för att ha haft annonser om prostitution, och tog 2010 bort av­delningen för adult services”. – 2006 fick Craigs­list EFF:s pris Pioneer Award (se länk). – Se craigslist.org.

[gratis] [webbtjänster] [ändrad 14 september 2018]