Thompson, Ken

(Kenneth Lane Thompson, 1943) – amerikansk datavetare som på 1960‑talet utvecklade Unix tillsammans med Dennis Ritchie†. Thompson uppger själv att han utvecklade de två första versionerna av Unix på egen hand. Thompson var 19662000 anställd på Bell Labs. År 2000 anställdes han av Google. Ken Thompson har bland annat varit ledande i utvecklingen av operativsystemet Plan 9 och dess efterföljare Inferno, teckenkodningen UTF‑8 och programspråket Go. – Ken Thompson har bland annat fått Turingpriset (länk).

[it-historia] [ken thompson] [personer] [unix] [26 juli 2017]

Unixfilosofin

principer för mjukvaruutveckling som formulerades under utvecklingen av Unix. De tre vanligaste principerna är:

 1. – Skriv program som gör en enda sak, men som gör det bra;
 2. – Skriv program som fungerar ihop;
 3. – Skriv program som hanterar textflöden, för det är ett gränssnitt som fungerar överallt.

– Den förste som formulerade Unixfilosofin var Ken Thompson. Hans kollega Joe Condon† (se Wikipedia) hävdade att den kunde sammanfattas i en regel: ”Undvik assembler. – Första omnämnandet i tryck är denna artikel från 1978. – Det bör nämnas att det i efterhand kan vara svårt att se hur mycket Unix, när det var nytt, skilde sig från tidigare ope­ra­tiv­system. Mer allmänt kan man säga att Unixfilosofin gick ut på att skapa ett modulärt operativsystem till skillnad från äldre, monolitiska system. Det skulle vara lätt, även för ovana programmerare, att kombinera komponenter så att de fungerade ihop. Principerna kan givetvis tillämpas i andra miljöer än Unix. – Unixfilosofin har uttryckts på många sätt sedan dess – läs mer i Wikipedia. – På engelska: the Unix philosophy. – Läs också om Demeters lag och om komponerbarhet.

[programmering] [unix] [ändrad 19 april 2022]

cron

ett program i Unix för schemaläggning av automatiska arbetsuppgifter. – Cron är ett systemprogram, det vill säga att det alltid ingår i Unix. Det används för uppgifter som datorn ska utföra regelbundet, till exempel att ta backup, och för andra återkommande uppgifter som att hämta e‑post. – cron är en demon, det vill säga att programmet är i gång hela tiden, även om det går på tomgång för det mesta. – cron skrevs av Ken Thompson och namnet anspelar på grekiska khronos – tid. Det skrivs enligt kutym alltid med liten begynnelseboksav. – anacron är en version för persondatorer. Det ser till att arbetsuppgifter blir utförda även när datorn är avstängd (vilket den alltså egentligen inte kan vara, den måste vara i viloläge).

[unix] [ändrad 8 november 2019]

Plan 9

ett experimentellt operativsystem som utvecklades på Bell Labs som en mo­dern­are släkting till Unix. Första versionen kom 1992, fjärde versionen kom 2002. Det har vidareutvecklats till Inferno. Utvecklingen har letts av Ken Thompson. – Namnet Plan 9 anspelar på filmen Plan 9 from outer space, allmänt ansedd som den sämsta film som någonsin har gjorts, se IMDb (länk). – En beskrivning av Plan 9 finns i denna artikel: (arkiverad) och på 9p.io/plan9/.

[experimentell teknik] [operativsystem] [ändrad 5 december 2020]

B

 1. Bförkortning för byte. Skrivs med stort B. – Det är ingen officiell förkort­ning, men används ändå: MB för megabyte, GB för gigabyte, TB för terabyte och så vidare. – Det förekommer också att bit förkortas med litet b, men undvik det. Det är risk för sammanblandning med B för byte. Skriv bit även i förkortningar, alltså kbit för kilobit, Mbit för megabit och Gbit för gigabit;
 2. – beteckning (enhetsbokstav) på den andra inbyggda diskett‑stationen på datorer med DOS eller Windows. Skrivs ofta B: med kolon, eftersom det alltid måste stå ett kolon mellan enhetsbokstaven och den följande filspecifikationen (alltså beteckningen på den fil på disketten som man vill öppna). Moderna datorer använder inte disketter, så enhetsbokstäverna A och B används normalt inte längre. – Se också A och C;
 3. – se /b/ (diskussionsforum);
 4. – se ctrl-b.
 5. – förkortning för bel, se decibel;
 6. – ett numera mycket ovanligt programspråk som utvecklades i slutet av 1960‑talet på Bell Labs av Ken Thompson och Dennis Ritchie†. Det ses som en föregångare till det desto mer framgångsrika programspråket C;
 7. – för blått, se RGB.

[datalagring] [diskussioner] [färg] [förkortningar på B] [grafiskt användargränssnitt] [måttenheter] [programspråk] [tangentbord] [typografi] [ändrad 5 juli 2021]

Unix


det vanligaste operativsystemet, numera mer spritt än Windows. – Linux (med Android), macOS och iOS är utföranden av Unix. I syn­ner­het har sprid­ningen av Android på smarta mobiler gjort att Unix på 2010‑talet har gått om Windows. – Unix användes in på 1990‑talet främst för teknisk, vetenskaplig och ”tung” it. Nu finns Unix i person­datorer, mobil­telefoner och surfplattor. – Unix utvecklades med början 1969 av Ken Thompson och Dennis Ritchie†Bell Labs. Det var då ett revolutionerande operativsystem som på flera sätt skilde sig från alla tidigare. Men många av nyheterna i Unix har sedan dess blivit så vanliga att vi inte tänker på dem. – En översikt över Unix kännetecken, skriven av Dennis Ritchie, finns hos Bell Labs (arkiverad). Läs också om Unixfilosofin. – Kännetecknande för Unix från början var bland annat:

 • multi­körning – operativ­systemet kan köra flera program sam­tidigt (i själva verket växelvis);
 • – flera användare kan använda samma system samtidigt;
 • – flyttbarhet – program skrivna för en viss Unix­­dator kan köras på andra Unix­­datorer, eventu­ellt med mindre ändringar och omkompilering);
 • – programbibliotek (man behövde inte skriva alla program själv: de fanns att låna eller köpa). Alla dessa egenskaper finns numera i alla operativsystem, men när Unix kom var de nyheter;
 • – ”allt är en fil”. Unix hanterar all utrustning som är ansluten till datorn – lagringsminnen, servrar, nätverksutrustning, kameror… – som filer.

– Unix­system brukar delas upp i tre delar:

– Även denna uppdelning kan verka själv­klar, men den var inte lika tydlig i äldre operativsystem. – Namnet, först stavat Unics, anspelar på ett tid­ig­are system, Multics.

– Alla de stora dator­­före­tagen har, eller har haft, en egen variant av Unix:

– Se också Unix­krigen. – Upp­­splitt­ringen strider mot Unix grundläggande filo­sofi, och sedan slutet av 1990‑talet har många av dessa företag (dock inte Apple) gått över till Linux, även om de fortfarande tillhandahåller sina egna varianter. – Varumärket Unix tillhör sedan 1993 The Open Group (tidigare X/Open), som fastställer vilka produkter som får använda det registrerade varumärket UNIX®. Till dem hör Aix, HP‑UX, macOS, Solaris, Tru64 och Unixware, men också stordatoroperativsystemen MVS† och OS/390†. De upp­fyller kraven i The single Unix specification och får använda varumärket med ®. Andra kända operativsystem, som Linux, BSD och GNU, gör det inte, men de är ändå Unix­kompatibla. De kan kallas för Unix (eller nix), och The Open Group arbetar på att över­brygga skillnaderna. – Läs också om Posix. – Unix och Unixliknande operativ­system kallas också för öppna system. – Bell Labs fortsatte att ut­veckla Unix och var 2002 framme vid version 10, vilket blev den sista versionen. – Språkbruk: Ibland ställs Linux mot ”Unix”. Men Linux är också en form av Unix, eller åtminstone Unixkompatibelt. Med ”Unix” menas i sådana fall de äldre varianterna av Unix, ofta Solaris.

[unix] [ändrad 6 april 2023]