Symbian

  1. – ett nerlagt operativsystem för smarta mobiler, tidigare använt av Nokia, Samsung, Sony Ericsson† och andra. – Symbian har från 2010 slagits ut av Android och Windows Phone† samt givetvis av iOS, som dock bara används av Apple. Dödsstöten för Symbian kom i februari 2011 när Nokia, som då var den enda återstående betydelsefulla användaren av Symbian, tillkännagav ett samarbete med Microsoft om att använda Windows Phone. Nokia fortsatte ändå att släppa Symbianprodukter under 2011, och släppte ett par nya versioner av Symbian. Belle från 2011 blev den sista versionen av Symbian. – Symbian, som lanserades 1997, var en vidareutveckling av Psions† operativ­system Epoc†. En ingående beskrivning finns i Wikipedia;
  2. – Symbian Ltd – ett företag som utvecklade operativsystemet Symbian och licensierade ut rätten att använda det. Grundades 1998 av Ericsson, Motorola, Nokia och Psion†. Köptes 2008 av Nokia;
  3. – Symbian Foundation – en stiftelse som från 2008 propagerade för och understödde användning av operativsystem­et Symbian. Från 2010 skulle stiftelsen bara ha hand om licensiering av operativsystemet och upphovsrättsliga frågor, men i slutet av 2010 stängdes alla stiftelsens webbsidor. Se dock The Symbian blog (föråldrad).

[it-historia] [mobilt] [nerlagt] [operativsystem] [ändrat 24 maj 2017]

Apache River

(tidigare Jini) – ett system för oproblematisk (så kallad självkonfigurerande) samman­koppling av datorer, tillbehör och funktioner (tjänster) som är tillgängliga i nät. – Det lanserades 1998 av Sun† (numera del av Oracle) under namnet Jini. Målet var att en applikation skulle kunna hitta tjänster och funk­tioner som den behövde på internet, ansluta till dem och använda dem mer eller mindre automatiskt. Man talar om att tjänsterna ska kunna upptäckas (vara sökbara på ett förutsägbart sätt), presenteras (tala om vad de kan göra) och ha ett standardiserat gränssnitt, så att andra applikationer kan anslutas utan handpåläggning. – Apache River är baserat på Java för att kunna fungera obero­ende av teknisk plattform och operativsystem. Upphovsman var Bill Joy. – Idén påminner om SOA, web services, Univer­sal plug and play (UPnP), Bonjour och Corba. – Jini slog aldrig igenom. Sun överlät därför 2007 utveck­lingen till Apache software foundation, som kallar projektet för Apache River. – Se river.apache.org.

[konfigurering] [mjukvara] [ändrad 6 juni 2017]

Messenger

  1. – nerlagd tjänst för snabbmeddelanden (instant messaging) från Microsoft. Startades 1999 och er­­sattes 2013, utom i Kina, av Skype (som tillhör Microsoft). – Messenger har under åren haft olika namn: MSN Messenger Service, DotNet Messenger Service och Windows Live Messenger Service. Klientprogrammen har haft namn som MSN Messenger och Windows Live Messenger. Det har också funnits klientpro­gram från andra före­tag. – I slutet av 2014 lades Messenger ner även i Kina. – På 1990‑talet fanns det en meddelandetjänst i Windows NT† med namnet Messenger. Det var ett helt annat pro­gram, avsett för med­­de­lan­den inom arbetsgrupper;
  2. – Yahoo! MessengerYahoos nerlagda tjänst för snabb­­med­­de­lan­den. Den lanserades 1998 och stängdes 2018;
  3. – Facebook Messenger – snabbmeddelandetjänst från Face­book. Finns som app till smarta mobiler. Med appen kan Facebookanvän­dare skicka meddelan­den till var­andra utan att be­höva logga in på Face­books webbsidor;
  4. – se Tor Messenger†.

[meddelanden] [nerlagt] [ändrad 12 november 2018]

glurge

sötsliskig uppbygglig historia som påstås vara sann, men som är påhittad eller över­­driven. – En glurge är alltså ett slags vandringssägen. Glurges sprids ofta med e‑post av välmenande personer (se också kräkpost). Handlar ofta om bönens makt, positivt tänkande eller om självuppoffrande mödrar eller hundar. Det engelska ordet glurge myntades 1998 av en Patricia Chapin i en diskussionslista om vandrings­sägner. – En utförlig beskrivning finns på sajten TV Tropes: länk.

[jargong] [källkritik] [ändrad 6 april 2020]

G4

en processor i PowerPC†‑serien, lanserad 1998 som som PowerPC 7400 G4 med en klockfrekvens på 350 megahertz (senare upp till 1,4 gigahertz). Den utvecklades av Motorola i samarbete med Apple. – Nytt var Velocity Engine, en instruktionsuppsättning för snabb bildbehandling. Motorola hade 1999 problem med att leverera tillräckligt många G4 till Apple, vilket ledde till problem för Apple och en konflikt mellan Apple och Motorola. Apple gick 2005 över till processorer från Intel och senare till egna processorer, se A‑processorer. De sista G4‑processorerna tillverkades 2005. – G4 var en vanlig beteckning på Macar med den processorn.

[processorer] [ändrad 12 december 2019]

Go Corporation

Go – ett uppköpt amerikanskt företag som utvecklade operativsystemet Pen­Point† för penndatorer. – Go Corporation grundades 1987 av Jerry Kaplan (jerrykaplan.com) och Robert Carr och gick 1993 upp i AT&T. – PenPoint användes i AT&T:s penndator Eo† och i några andra penndatorer. AT&T köpte Go 1993 och la ner tillverkningen av Eo 1994. – Tre månader senare la Microsoft ner sitt penndatorprojekt Windows for pen computing. Många anser att Microsoft lanserade Windows for pen computing enbart för att tränga ut Go. Jerry Kaplan beskrev Go:s historia i boken Startup: A Silicon Valley adventure story. En före detta Microsoft‑anställd, Marvin Eller, gav 1998 tillsammans med Jennifer Edstrom ut boken Barbarians led by Bill Gates som stöder teorin om att Micro­soft ville krossa Go. – 2005 stämde Jerry Kaplan Micro­soft för att Microsoft skulle ha stulit teknik som Go hade visat Microsoft under tysthetslöfte. Domstolen avvisade stäm­ningen med motiveringen att den borde ha lämnats in tio år tidigare. (Se här.)

[företag] [it-historia] [uppköpt] [ändrad 26 september 2018]

Handspring

ett uppköpt företag som utvecklade och sålde hand­datorer med operativsystemet Palm OS†. – Handspring grundades 1998 av Palms† grundare Jeff Hawkins och dess chef Donna Dubinsky. De använde Palms operativsystem (som Hawkins hade ut­vecklat) med Palms välsignelse. Hand­spring utvecklade hand­datorn Visor† och den smarta mobilen Treo†. Efter eko­no­miska problem blev Hand­spring sommaren 2003 köpt av Palm, som då tog över produkten Treo.

[företag] [it-historia] [mobiltelefoner] [uppköpt] [ändrad 7 december 2017]

Open software foundation

(OSF) – tidigare bransch­orga­nisa­tion som bildades 1988 för att utveckla en enhetlig form av Unix – se OSF/1†. – OSF var ena sidan i de så kallade Unix‑krigen. Den andra sidan var Unix International†. Efter miss­lyckandet med OSF/1 gick OSF 1996 ihop med X/Open† och bildade The Open Group. – I OSF ingick bland andra Digital†, dåvarande Hewlett-Packard†, Hitachi, IBM, Bull, Nixdorf, Philips och Siemens. – Enligt då­varande Sun†‑chefen Scott McNealy stod OSF för ”Oppose Sun forever”.

[organisationer] [sammanslaget] [unix] [ändrad 27 oktober 2021]

RISE Interactive

tidigare: ett svenskt forsknings­institut för experimentell tillämpad forskning. – RISE Interactive grundades 1998 som Interactive Institute. Det fanns i Kista (huvud­kontor) samt i Göteborg, Norrköping, Umeå, Eskilstuna och Piteå. Ingick från 2005 i paraplyorganisa­tionen RISE ICT†, som i sin tur försvann 2018 efter att RISE. hade omorganiserats. – RISE Interactive finns inte längre kvar som namn på en särskild del av RISE. – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [ändrad 30 september 2021]