Google

världens ledande sökmotor för webben. – Google startades 1998 av Stanford-studenterna Sergey Brin och Larry Page. – Google är ett webbindex, liksom nerlagda Alta­vista†, men Google har sedan starten varit bättre än konkurrenterna på rankning, alltså att placera de troligen mest intres­santa sidorna överst i träfflistorna. Det gjordes med ett program som heter Pagerank (se också Google Panda). 2013 infördes sökalgoritmen Hummingbird. – Grundarna en­visas också med att hålla Google fritt från annan reklam än korta textsnuttar (sponsrade länkar). – Google blev snabbt den största sök­motorn på webben. Konkurrenten Yahoo an­vände Googles sök­motor fram till februari 2004. (Yahoos medgrundare David Filo var en av Googles första finansiärer.) – Google släppte 2008 webbläsaren Chrome. 2009 tillkännagavs Google Wave (numera Apache Wave), en plattform för elektronisk kommunikation, 2010 överlåten till Apache software foundation. – Ett operativsystem för mobiltelefoner, Android, släpptes 2007, och i början av 2010 började Google sälja en egen­­utveck­lad mobiltelefon under varumärket Nexus†, från oktober 2016 med namnet Pixel, senare också surfplattor. – 2009 med­delade Google också att företaget också utvecklade ett operativ­­system för person­datorer, Chrome OS. – I augusti 2009 släpptes på prov en omarbetad version av sök­motorn, Caffeine. I maj 2010 till­känna­gavs Google TV. – I augusti 2011 köpte Google Motorolas mobiltele­fon­­till­verk­ning, men sålde i januari 2014 företaget vidare till Lenovo. (Se också Project Ara.) – 2005 började Google utveckla självkörande bilar, vilket har lett till att flera ame­ri­kan­ska delstater har infört lagar som, förutsatt att stränga krav är uppfyllda, tillåter självkörande bilar på vägarna. Sedan 2016 utvecklas självkörande bilar i företaget Waymo, ett dotterbolag till Googles moderbolag Alphabet. (Se waymo.com.) – Under 2012 och där­efter har Google utvecklat inter­aktiva glas­ögon, Google Glass. I februari 2014 köpte Google före­taget Nest, som utvecklar smarta termostater och brandvarnare. – Google blev mobiloperatör våren 2015, se Project Fi. – Google förmedlar också annonser till andra ägares webb­sidor, se Adsense. – I augusti 2015 bildades moderbolaget Alpha­bet: Google ska i fort­sätt­ningen enbart ägna sig åt sökmotorn och det som hör ihop med den, medan andra verk­sam­heter, som självkörande bilar, ska drivas i andra bolag under Alphabet. – I oktober 2020 stämde USA:s justitiedepartement Google för olagliga konkurrensbegränsande åtgärder – se denna länk. – Namnet Google anspelar på talet googol (mer ingående historik finns på den länken). – Se också FWSE och xoogler. – IDG:s artiklar om Google: länk.

[företag] [sökmotorer] [ändrad 21 oktober 2020]

Mozilla

en organisation som utvecklar webbläsare och andra program i öppen källkod. Mozillas webb­läsare heter sedan 2004 Firefox. – Mozilla är en ideell stiftelse, Mozilla Foundation (länk), som äger företaget Mozilla Corporation (länk), som sköter det praktiska arbetet med produkt­utveckling. Verksamhetens ledstjärna är the Mozilla manifesto (länk). – Mozillas webbläsare Firefox är en vidare­utveckling av version 4 av Netscape Navigator†, som Netscape släppte 1998 med öppen källkod. Webbläsarmotorn kallas för Gecko. Samtidigt som källkoden släpptes startades organisationen Mozilla för att samordna utvecklingen, som delvis bygger på frivilliga. Idén var att Mozilla skulle utvecklas fristående från Netscape. Vem som vill får göra en webb­läsare baserad på Mozilla, och versionerna 6 och 7 av Netscape Navigator (sedan dess avvecklad) byggde på Mozilla. Samtidigt har Mozilla en fix och färdig webb­läsare, Firefox, för gratis nerladdning. – En svit program, Mozilla application suite, utvecklades inom Mozilla, men överläts 2005 till en fri­stående grupp, numera Seamonkey Council, som vidareutvecklar sviten under namnet Seamonkey. – Namnet: Mozilla var från början arbetsnamnet på Netscape Navigator. Det är en kombination av Mosaic† och Godzilla (ett japanskt filmmonster). Det står alltså för Mosaicdödaren.

[stiftelser] [webbläsare] [öppen källkod] [ändrad 12 augusti 2019]

Web standards project

(WaSP) – en grupp webbutvecklare som främjade användandet av standarder i webbutveckling. Gruppen tog bland annat fram de tre testsidorna Acid1, Acid2 och Acid3 som webbutvecklare kunde använda för att kontrollera ifall deras sidor följde existerande standarder. Gruppen bildades 1998 och upplöstes 2013. Gruppens webbsida finns kvar på webstandards.org (föråldrad). – Namnet: Att förkortningen är WaSP i stället för WSP beror på att gruppen ville heta wasp, alltså geting (alternativt: white anglo-saxon protestant).

[nerlagt] [organisationer] [webbpublicering] [ändrad 23 november 2022]

Münchhausen by internet

det att människor påstår sig vara svårt sjuka på sociala medier eller andra forum på internet. – Beteendet beskrevs första gången 1998 av doktor Marc Feldman (länk), se denna artikel (brukar vara tillgänglig, trots eventuell överstrykning). – Benämningen anspelar på Münchhausensyndromet, alltså det att människor låtsas vara sjuka, eller gör sig sjuka, för att få uppmärksamhet och sympati. Namnet kommer av den tyska baron von Münchhausen (1720—1797), känd för sina fantastiska lögnhistorier. Han fick mot sin vilja ge sitt namn åt huvudpersonen i en mycket spridd bok med ännu mer fantastiska lögnhistorier – se Wikipedia– Observera: Münchhausensyndromet ska inte förväxlas med Münchhausen by proxy (Münchhausen syndrome by proxy), som innebär att man påstår att någon annan är svårt sjuk, eller ser till att personen, ofta ett barn, faktiskt blir sjuk. I svensk medicinsk terminologi kallas Münchhausen by proxy för barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, BMSI. – Se också cyberkondriker och sadfishing.

[psykologi] [ändrad 17 mars 2020]

ICANN

Internet corporation for assigned names and numbers – den organisation som an­svarar för inter­nets adressystem, DNS. Det inne­bär att ICANN ansvarar för toppdomänerna på internet, alltså .com, .net, .org, .edu med flera samt för landsdomäner som .se och .nu. – Det är ICANN som bestämmer om nya toppdomäner får inrättas. Det är också ICANN som fastställer standarder för tilldelning av IP‑adresser och vilka protokoll som ska användas på internet. – ICANN är registrerat som ideell förening (non‑profit organization) i USA, och grundades 1998 av USA:s regering. Syftet var att successivt frigöra internet från stat­lig kon­troll och göra det internationellt. Fram till 2009 behöll USA genom sitt handelsdeparte­ment en viss kon­troll av ICANN genom rätt att granska verksamheten. 2009 övergick det externa inflytandet till ett organ, Governmental advisory committee (GAC) som består av represen­tanter för hundra länder. USA har rätt att tillsätta en ledamot i alla GAC:s utskott. – Före 1998 förvaltade företaget Network Solutions toppdomänerna. – Bakom ICANN står nära anknutna organisationer som IETF och W3C samt före­­tag, universitet och ideella organisa­tioner. – Se icann.org (brukar fungera, trots överstrykning).

[förkortningar på I] [internets ledande organ] [ändrad 8 februari 2020]

Symbian

  1. – ett nerlagt operativsystem för smarta mobiler, tidigare använt av Nokia, Samsung, Sony Ericsson† och andra. – Symbian har från 2010 slagits ut av Android och Windows Phone† samt givetvis av iOS, som dock bara används av Apple. Dödsstöten för Symbian kom i februari 2011 när Nokia, som då var den enda återstående betydelsefulla användaren av Symbian, tillkännagav ett samarbete med Microsoft om att använda Windows Phone. Nokia fortsatte ändå att släppa Symbianprodukter under 2011, och släppte ett par nya versioner av Symbian. Belle från 2011 blev den sista versionen av Symbian. – Symbian, som lanserades 1997, var en vidareutveckling av Psions† operativ­system Epoc†. En ingående beskrivning finns i Wikipedia;
  2. – Symbian Ltd – ett företag som utvecklade operativsystemet Symbian och licensierade ut rätten att använda det. Grundades 1998 av Ericsson, Motorola, Nokia och Psion†. Köptes 2008 av Nokia;
  3. – Symbian Foundation – en stiftelse som från 2008 propagerade för och understödde användning av operativsystem­et Symbian. Från 2010 skulle stiftelsen bara ha hand om licensiering av operativsystemet och upphovsrättsliga frågor, men i slutet av 2010 stängdes alla stiftelsens webbsidor. Se dock The Symbian blog (föråldrad).

[it-historia] [mobilt] [nerlagt] [operativsystem] [ändrat 24 maj 2017]

glurge

sötsliskig uppbygglig historia som påstås vara sann, men som är påhittad eller över­­driven. – En glurge är alltså ett slags vandringssägen. Glurges sprids ofta med e‑post av välmenande personer (se också kräkpost). Handlar ofta om bönens makt, positivt tänkande eller om självuppoffrande mödrar eller hundar. Det engelska ordet glurge myntades 1998 av en Patricia Chapin i en diskussionslista om vandrings­sägner. – En utförlig beskrivning finns på sajten TV Tropes: länk.

[jargong] [källkritik] [ändrad 6 april 2020]

G4

en processor i PowerPC†‑serien, lanserad 1998 som som PowerPC 7400 G4 med en klockfrekvens på 350 megahertz (senare upp till 1,4 gigahertz). Den utvecklades av Motorola i samarbete med Apple. – Nytt var Velocity Engine, en instruktionsuppsättning för snabb bildbehandling. Motorola hade 1999 problem med att leverera tillräckligt många G4 till Apple, vilket ledde till problem för Apple och en konflikt mellan Apple och Motorola. Apple gick 2005 över till processorer från Intel och senare till egna processorer, se A‑processorer. De sista G4‑processorerna tillverkades 2005. – G4 var en vanlig beteckning på Macar med den processorn.

[processorer] [ändrad 12 december 2019]