Nokia

ett finländskt företag som till­verkar ut­rustning för tele- och datakommunika­tion. – Nokia var på 1990‑talet och 00‑talet världens största till­verkare av mobil­telefoner. Det trängdes sedan undan, dels av Apple med iPhone, dels av smarta mobil­er med operativsystemet Android, främst från Samsung. – Nokia till­känna­gav i februari 2011 att företaget skulle sam­arbeta med Microsoft om an­vändning av Windows Phone†, och 2013 sålde Nokia hela sin mobiltele­fon­verk­sam­het till Microsoft. I oktober 2014 blev det känt att Micro­soft skulle sluta använda Nokia som varumärke för smarta mobiler. Det er­sattes med Lumia†. (Men Micro­­soft sålde samtidigt mobil­tele­foner med operativ­systemet Android under varu­märket Nokia X†.) Och i maj 2016 beslöt Microsoft att lägga ner all till­verk­ning och försäljning av mobiltelefoner. – Något tidigare blev det känt att det finländska företaget HMD Global hade skrivit kontrakt med Nokia om att tillverka och sälja mobiltelefoner med Android under varumärket Nokia. – Nokia hade på 1990‑talet en ledande roll i utvecklingen och användningen av operativsystemet Symbian† för smarta mobiler, men Symbian är numera avvecklat. – Nokia tog på 1980‑talet över den svenska dator­till­verkaren Luxor† och dess datorserie ABC†, men la ner tillverkningen efter något år. – Före­­taget Nokia finns alltså kvar, trots affären med Microsoft, och det tillverkar utrustning för tele- och data­­kommu­ni­ka­tion. – Nokia Net­­works är sedan 2006 en sammanslagning av Nokias och Siemens divisioner för tele- och datakommu­ni­ka­tion. Numera domineras det av Nokia. – Nokia lade i april 2015 ett bud på att köpa Alcatel-Lucent för 15,6 miljarder euro i Nokiaaktier. Köpet blev klart i januari 2016. – Före­­taget Nokia var en gång i tiden en gummifabrik i staden Nokia i sydvästra Finland. I början av 1990‑talet delades före­taget upp. Tillverkaren av bil­däck och gummi­stövlar tog då namnet Nokian. – Läs mer på nokia.com.

[datakommunikation] [företag] [mobilt] [ändrad 19 juni 2019]

Qt Group

företaget som utvecklar utvecklingsplattformen Qt. – Qt är en verktygslåda för utveckling av program med grafiska användargränssnitt. Program som har ut­­veck­lats i Qt kan köras i Windows, macOS och Linux utan ändringar. De kan också köras på mobiltelefoner. – Qt är skrivet med öppen källkod och sprids i två versioner: dels som fri mjukvara, dels som betalprogram med en licens som ger kunden frihet att använda Qt‑baserade program i egna produkter. Qt används i KDE. – Qt Development Frameworks grundades 1994 i Norge av Eirik Chambe‑Eng och Haavard Nord under namnet Trolltech. Före­taget köptes 2008 av finländska Nokia, som först döpte om det till Qt Software, sedan integrera­de det i Nokia som en avdel­ning under namnet Qt Development Frame­works. I augusti 2012 såldes det till Digia (digia.com). Där var det först en avdelning som hette Qt Commercial, sedan dotterbolag, 2016 avknoppat under namnet Qt Group Plc. – Se qt.io.

[avknoppningar] [grafiskt användargränssnitt] [systemutveckling] [ändrad 19 december 2019]

Habbo

Bild av hur ett rum i Habbo ser ut. Skrivbord, bildskärm, dörr, matta, allt i ganska enkel grafik.
Interiör från hotellet.

tidigare Habbo Hotel – en virtuell värld för ungdomar. Det kan också ses som ett socialt nätverk. – Habbo har formen av ett hotell, och medlemmarna represente­ras av grafiska figurer, avatarer, som här kallas för habbor eller habbos. Medlemmarna kan köpa virtuella möbler och annat för att inreda sina virtuella rum, och de betalar med Habbomynt som de köper med riktiga pengar. – Habbo startades 2003 av det finländska företaget Sulake (länk). Habbo har kritiserats för att det förekommer sexuellt innehåll på sajten, trots att den är avsedd för yngre tonåringar. Nedre ålders­gränsen är tolv år. – 2012 lades Habbos svenska, danska och norska kontor ner, och många anställda sades upp. Misstankar om att verksamheten skulle upp­höra ledde till att Habbo under 2012 förlorade mer än hälften av sina medlemmar i Sverige. Och i april 2015 lades också de svenska, danska och norska sajterna för Habbo ner. Det innebar att användare som hade köpt virtuella möbler och annat, ibland för flera tusen kronor, blev av med allt de hade köpt. – Se habbo.com.

[sociala nätverk] [spel] [virtuellt] [ändrad 19 december 2019]

Sailfish

Sailfish OS – ett operativsystem för smarta mobiler, ut­vecklat av det finländska företaget Jolla. Det visades upp i Helsing­fors i november 2012. Sail­fish är en vidareutveckling av Meego†, som i sin tur byggde på Linux, se också Mer†. Tele­foner med Sail­fish kan också köra program för Android. – Sailfish användes i den smarta mobilen Turing Phone†. – Se sailfishos.org. – Swordfish är en vidareutveckling av Sailfish.

[linuxdistributioner] [mobilt] [ändrad 8 september 2020]

Erwise

den första webb­läsaren med grafiskt användargränssnitt. – Erwise ut­veck­­la­des 1992 av fyra studenter i Hel­sing­fors. De hette Kim Nyberg, Teemu Rantanen, Kati Suominen och Kari Sydänmaanlakka. – Erwise kunde ha blivit den första stora webb­läsaren i stället för Mosaic†, men arbetet avbröts av att studenterna tog examen och började med annat. Tim Berners-Lee ville då ta över pro­jektet, men det stupade på att allt var skrivet på finska. – För mer in­for­ma­tion, följ länkarna på Wikipedia.

[it-historia] [webb­läsare] [ändrad 4 juni 2017]

Jolla

ett finskt företag som ut­vecklar Sail­fish OS, ett operativsystem för smarta mobiler. Det är baserat på Meego†. – Jolla grundades 2011 och började sälja egenutveck­lade telefoner med Sail­fish i november 2013. Jollatelefoner kunde också köra program för Android. I november 2014 visade Jolla upp en surfplatta, Jolla Tablet, men tillverk­ningen upphörde i början av 2016. – I november 2015 ansökte Jolla om skuldsane­ring. Företaget har sedan dess slutat att utveck­la och sälja hårdvara och koncentrerat sig på mjukvara. – Se jolla.com. – Namnet: Jolla är finska för jolle.

[företag] [linuxdistributioner] [mobilt] [ändrad 8 september 2020]

Jaiku

ett nerlagt socialt nätverk för mikrobloggar. Det fanns 20062012. – Jaiku påminde om Twitter, men var något äldre. Jaiku öppnades för allmän­heten i juli 2006 av Jyri Enge­ström och Petteri Koponen i Helsingfors. Namnet Jaiku anspelade på den japanska dikt­formen haiku – mikrobloggan­det ansågs påminna om de kon­cent­re­rade formuleringarna i haikudikter – och på jojk. – Jaiku såldes i oktober 2007 till Google. I januari 2009 med­de­lade Google att all utveck­ling av Jaiku inom Google skulle upp­höra av bespa­rings­skäl. Och i januari 2012 lades Jaiku ner. – Käll­koden till Jaiku är tillgäng­lig som öppen källkod under namnet Jaikuengine, se här.

[mikrobloggar] [nerlagt] [ändrad 25 september 2018]

Torvalds, Linus

(1969) – finlandssvensk upphovsman och ägare till Linux. – Linus Torvalds ut­veck­lade den första versionen av Linux 1991 för att få ett Unixkompa­tibelt operativsystem för person­datorer med Intel‑processorer. Han var miss­nöjd med Minix, ett annat Unixkompatibelt operativsystem för persondatorer, eftersom det krävdes licens­avgift för användning av det. Han utvecklade då Linux och publicerade källkoden samt bad om förslag till förbättringar, vilket ledde till att Linux fick mycket uppmärksamhet, anammades av många stora it‑företag och så småningom blev världens mest spridda operativsystem. – Sedan 2003 är Linus Torvalds anställd på Open source development lab†, numera Linux Foundation, tidigare på Transmeta†. – I september 2018 meddelade Torvalds att han tar paus från ledningen av utvecklingsarbetet på grund av ”oprofessionellt beteende”. Torvalds har under årens lopp skällt ut och förolämpat medarbetare och andra för misstag och felbedömningar, och han skriver att han inte förrän nu har förstått hur detta påverkar människor. Se detta meddelande. Han återkom i offentligheten i slutet av oktober 2018. – Linus Torvalds fick 1998 EFF:s pris Pioneer Award (länk), år 2000 Lovelace Medal och 2012 Millenniumpriset för teknologi (länk). – IDG:s artiklar om Linus Torvalds: länk.

[linus torvalds] [linux] [personer] [ändrad 25 maj 2020]

Millenniumpriset för teknologi

finländskt pris till personer som utvecklar teknik som förbättrar människans livs­kvalitet. Priset har delats ut vart­annat år sedan 2002 av Stiftelsen Teknik­akademien (millenniumprize.org). Priset är på 600 000 euro, och är därmed det största priset inom teknik. – Bland pristagarna finns Tim Berners‑Lee och Linus Torvalds. – Priset heter på finska Millennium-teknologiapalkinto och på engelska Millennium technology prize. Det hette tidigare Walter Ahlström-priset. – Se millenniumprize.org….

[ut­märkelser] [ändrad 5 mars 2018]