Palm

Det coolaste du kunde hålla i handen före 1999.
Det coolaste du kunde hålla i handen före 1999.
    1. – en nerlagd handhållen penndator (en så kallad PDA) med operativsystemet Palm OS†. (Från 2009 också med WebOS.) Varumärket Palm användes inte efter 2011, då nya modeller fick varumärket HP. – Palm och dess efterträdare hade pek­­skärm och manövre­rades med en elektro­nisk penna eller med ett finger. Datorn, stor som ett spel­­kort, lanserades 1996 som Palm Pilot och blev en oväntad succé på grund av sin enkel­­het och på grund av att batterierna räckte länge. Den fungerade mycket bättre än Apples överambitiösa Newton†. Namnet Palm Pilot ändrades till bara Palm när penntillverkaren Pilot (länk) klagade. – Palms produkter var framgångsrika fram till början av 00‑talet, då de trängdes undan av smarta mobiler med pro­gram från Microsoft och Symbian†, av Blackberry och senare av iPhone. 2003 började Palm sälja smarta mobiler, först under produktnamnet Treo. De utveck­la­des först av företaget Handspring†. 2005 kom en Treo som hade operativsystemet Windows Mobile†. Den sista Palmdatorn utan telefon var Palm TX från 2005. Efter det kom det bara smarta mobiler. 2009 visade Palm upp en ny smart mobil med pek­­skärm och litet tangent­bord, Palm Pre†, och ett nytt operativsystem, WebOS. Men 2012 för­svann Palm helt som produkt;
    2. – Palm Inc – företaget som utvecklade och sålde Palm‑datorerna, sommaren 2010 köpt av dåvarande Hewlett‑Packard†. Sedan augusti 2012 ingår det som återstår av Palm i HP:s dotter­­bolag Gram† (som i sin tur tycks vara avvecklat 2016). – Före­­taget Palm grundades 1992 under namnet Palm Computing av Jeff Hawkins, som ledde utvecklingen av operativ­­systemet och hand­­datorn. Donna Dubinsky var vd. 1995 blev Palm upp­­köpt av US Robotics (länk). I juni 1997 köptes US Robotics och därmed också Palm i sin tur av 3Com (som senare blev del av Hewlett‑Packard†). År 2000 blev Palm ett fristå­ende börsnoterat före­tag, Palm Inc. 2002 bildades dotter­­bolaget PalmSource† för att ut­­veckla och marknads­föra Palm OS, som då också användes av andra tillverkare. År 2003 bytte Palm Inc, som utveck­lade och marknadsförde datorer och pro­gram för Palm OS, namn till palmOne†, och PalmSource blev ett självständigt bolag. Samma år köpte Palm före­­taget Handspring (se ovan). I juli 2005 bytte palmOne till­baka till namnet Palm. Palm­­Source köptes 2005 av japanska Access, men Palm hade trots det rätt att använda Palm OS. – I augusti 2012 meddelade Hewlett‑Packard att varumärket Palm av­­vecklas, och att det som åter­­stod av företaget skulle ingå i Hewlett‑Packards dotter­­bolag Gram.
    3. – en smart mobil med operativsystemet Android, presenterad hösten 2018. Den är ovanligt liten och gjord för att vara en mindre störande version av den vanliga smarta mobilen: den har ett läge som kallas för ”Life” som inte släpper igenom meddelanden, påminnelser och aviseringar när bildskärmen är släckt. Det är meningen att den ska synkas med ägarens ”vanliga” mobiltelefon, vilket är möjligt genom Verizon, som har ensamrätt till att sälja telefonen. Det går att synka den med både Androidtelefoner och iPhone. – Denna Palm har inget att göra med den klassiska handdatorn Palm, se ovan, eller med företaget Palm, se ovan. Den nya Palm har utvecklats av företaget Palm Ventures Group, som har köpt rätten till namnet Palm. Den kostar 350 dollar i USA. – Se palm.com;

Palm betyder här handflata.

[datorer] [företag] [it-historia] [mobiltelefoner] [nerlagt] [ändrad 15 oktober 2018]

surfning

surfa på webben, surfa på internet – besök på webbsidor samt läsning och skrivning av e‑post, chattande med mera. – Surfning är ett övergripande ord för det man kan göra när man har tillgång till internet. – Ut­tryck­et to surf the internet användes först av den amerikanska bibliotekarien Jean Armour Polly (arkiverad webbsida) i mars 1992 i artikeln ”Surfing the internet: an introduction” (länk), mer om den på denna artikel (arkiverad). – På engelska: surfing; to surf. – Förra kommunikationsministern Ines Uusmanns berömda uttalande om internet – ”bara en fluga” – syftade enligt henne själv på webbsurfande i bemärkelsen att planlöst följa länkarna från sida till sida på webben.

[språktips] [surf] [webben] [ändrad 11 oktober 2021]

Magic quadrant

Gartner Magic Quadrant – marknadsanalysfirman Gartners indelning av företag och produkter i fyra kategorier: ledare, utmanare, visionärer och nischspelare. – Den magiska kvadranten är en kombination av två variabler: förmågan att genomföra (ability to execute) och helhetsbild (completeness of vision). Gartner har använt kvadranten sedan 1992, och den har kritiserats och parodierats. – 2009 stämdes Gartner av det amerikanska före­taget ZL Technologies (länk) för att Gartner hade klassat om deras program från ”ledare” till ”nisch­spelare”. Domaren avvisade stämningen. – Läs mer om den magiska kvadranten på Gartners webbsidor (länk).

  Kan genomföra Dålig på att genomföra
Har helhetsbild Ledare Visionär
Saknar helhetsbild Utmanare Nischspelare

[företag och ekonomi] [ändrad 12 juni 2022]

SUSE

utförande (distribution) av Linux som säljs och utvecklas av det tyska företaget med samma namn. – Företaget SUSE ägs sedan juli 2018 av svenska EQT (se pressmeddelande). – SUSE utvecklades med början 1992 av ett företag med samma namn (för­kortning för Software- und Systementwicklung). I november 2003 köpte Novell† före­taget, och 2010 köpte Attach­mate i sin tur Novell och gjorde SUSE till en separat affärsenhet. 2014 köptes Attachmate i sin tur av Micro Focus, som i sin tur 2018  sålde det till EQT. – Se suse.com. – SUSE stöder också en grupp av frivilliga som vidareutvecklar SUSE under namnet OpenSUSE, se opensuse.org. (Namnet skrivs numera officiellt SUSE, men ursprungligen skrevs det SuSE.)

[förkortningar på S] [linuxdistributioner] [ändrad 22 november 2022]

Hobbit

en processor från AT&T, tillverkad 19921994. Den utveck­lades av AT&T på begäran av Apple som tänkte ha processorn i Message­Pad (se Newton†), vilket dock aldrig blev av. (Apple vald i stället en processor från Arm.) I stället användes Hobbit i den kort­livade penn­datorn Eo†. Pro­ces­sorn använ­des också i de första ver­sion­er­na av BeBox†. – Upp­kallad efter det kort­vuxna folk­slaget i J R R Tolkiens böcker.

[it-historia] [processorer] [ändrad 30 september 2020]